tiếng anh lớp 6 unit 1 my new school

Getting Started - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

Tải về

1. Listen and read. 2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle). 3. Write ONE word from the box in each gap. 4. Match the words with the school things. Then listen and repeat. 5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 1 my new school

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

(Loud knock)

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice to tướng meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to tướng the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag looks heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects to tướng study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let má put on my uniform. Then we can go.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

(Tiếng gõ cửa ngõ lớn)

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. Quý khách hàng đang được sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một chút ít.

Vy: Ồ, đấy là Duy, các bạn mới mẻ của tôi.

Phong: Chào Duy. Rất phấn khởi được bắt gặp các bạn.

Duy: Chào Phong. Mình sinh sống mới đây, và tất cả chúng ta học tập nằm trong trường!

Phong: Tuyệt. Hmm, cặp sách của người tiêu dùng coi nặng trĩu nhỉ.

Duy: Ừm! Mình sở hữu sách mới mẻ, và tất cả chúng ta sở hữu những môn học tập mới mẻ nhằm học tập.

Phong: Và một cỗ đồng phục mới mẻ nữa, Duy à! Quý khách hàng coi bảnh bao đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng tao luôn luôn coi rực rỡ nhập cỗ đồng phục của tôi.

Phong: Chờ bản thân khoác đồng phục nhé. Sau tê liệt tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lên đường.

Quảng cáo

decumar

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (Fasle).

(Đọc lại bài xích đối thoại và khắc ghi Đúng hoặc Sai.)

T

F

1. Vy, Phong, and Duy go to tướng the sarne school.

2. Duy is Phong's friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

4. They have new subjects to tướng study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Lời giải chi tiết:

(Đúng)

F (Sai)

1. Vy, Phong, and Duy go to tướng the sarne school.

(Vy, Phong và Duy học tập nằm trong ngôi trường.)

2. Duy is Phong's friend.

(Duy là các bạn của Phong.)

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

(Phong trình bày Duy coi bảnh bao khi diện đồng phục.)

4. They have new subjects to tướng study.

(Họ sở hữu những môn học tập mới mẻ.)

5. Phong is wearing a school uniform.

(Phong đang diện đồng phục của ngôi trường.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Write ONE word from the box in each gap.

(Viết 1 kể từ nhập sườn vào cụ thể từng địa điểm rỗng.)

Xem thêm: since the world has become industrialized

            go                     subject                    has                      wear                          uniforms

1. Students ________ their uniforms on Monday.

2. Vy______ a new friend, Duy.

3. - Do Phong Vy and Duy________ to tướng the same school? - Yes, they bởi.

4. Students always look smart in their________ .

5. - What_______do you lượt thích to tướng study? - I Like to tướng study English and history.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- subject (n): môn học

- has (v):

- wear (v): mặc

- uniforms (n): đồng phục

Lời giải chi tiết:

1. wear

2. has

3. go

4. uniforms

5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

(Học sinh khoác đồng phục của mình nhập loại Hai.)

2. Vy has a new friend, Duy.

(Vy sở hữu một người các bạn mới mẻ là Duy.)

3. - Do Phong Vy and Duy go to the same school? - Yes, they bởi.

( - Phong, Vy và Duy sở hữu học tập nằm trong ngôi trường à? - Đúng vậy.)

4. Students always look smart in their uniforms.

(Học sinh luôn luôn coi tươi sáng khi diện cỗ đồng phục.)

5. - What subject do you lượt thích to tướng study? - I lượt thích to tướng study English and history.

(Bạn mến học tập môn gì? - Tôi mến học tập giờ Anh và Lịch sử.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

(Nối những kể từ với dụng vật dụng ở ngôi trường. Sau tê liệt nghe và đánh giá.)

Lời giải chi tiết:

1. school bag (cặp sách)

2. compass (com-pa)    

3. pencil sharpener (cái gọt cây bút chì)

4. rubber (cục tẩy/ gôm)     

5. pencil case (hộp đựng bút)     

6. calculator (máy tính)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook.

(Nhìn xung quanh lớp học tập. Viết thương hiệu của những vật dụng tuy nhiên em nhận ra nhập vở.)

Lời giải chi tiết:

- chairs: ghế

- desks: bàn học

- clock: đồng hồ nước treo tường

- blackboard: bảng viết

- books: sách

- pens: bút mực

- pencils: bút chì

- rulers: thước kẻ

- chalks: phấn


Bình luận

Chia sẻ

Tải về

 • A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh - Global Success

  Tổng phù hợp những bài xích tập luyện và lý thuyết tại vị trí A Closer Look 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • A Closer Look 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng phù hợp những bài xích tập luyện và lý thuyết tại vị trí A Closer Look 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Communication - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Sucess

  Tổng phù hợp những bài xích tập luyện và lý thuyết tại vị trí Communication - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Skills 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng phù hợp những bài xích tập luyện và lý thuyết tại vị trí Skills 1 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 Global Success (Pearson)

 • Skills 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

  Tổng phù hợp những bài xích tập luyện và lý thuyết tại vị trí Skills 2 - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success (Pearson)

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 6 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: toán lớp 5 tỉ số phần trăm

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 công tác mới mẻ bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ khoá học tập những cuốn sách (Kết nối trí thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết chung học viên lớp 6 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.