thương có chữ số 0

Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 98, 99 Thương sở hữu chữ số 0 Cánh diều với đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể canh ty những em bắt có thể được cơ hội giải những bài bác tập luyện Toán lớp 4 Cánh Diều. Sau phía trên mời mọc những em xem thêm điều giải Toán lớp 4 Cánh Diều này.

Bạn đang xem: thương có chữ số 0

>> Bài trước: Toán lớp 4 Luyện tập luyện trang 97 Cánh diều

Toán lớp 4 trang 98 Bài 1 Cánh Diều

Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 4 trang 98 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 98 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 99 Bài 2 Cánh Diều

Tìm phép tắc phân tách quí hợp:

Toán lớp 4 trang 99 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Lời giải:

283 : 27 = 10 (dư 13)

870 : 29 = 30

196 : 14 = 14

4 221 : 21 = 201

783 : 69 = 11 (dư 24)

608 : 32 = 19

Toán lớp 4 trang 99 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 99 Bài 3 Cánh Diều

Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 4 trang 99 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 99 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 99 Bài 4 Cánh Diều

Năm ni mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được 9 690 kilogam cả thóc và ngô. Bác đóng góp số thóc vô 42 bao, số ngô vô 53 bao. Hỏi mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được từng nào ki-lô-gam ngô, từng nào ki-lô-gam thóc?

(Biết rằng lượng từng bao bởi vì nhau).

Toán lớp 4 trang 99 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Lời giải:

Tổng số bao thóc và ngô mái ấm bác bỏ Minh thu hoạch được là:

42 + 53 = 95 (bao)

Mỗi bao nặng trĩu số ki-lô-gam là:

9 690 : 95 = 102 (kg)

Gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được số ki-lô-gam ngô là:

102 × 53 = 5 406 (kg)

Gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

102 × 42 = 4 284 (kg)

Xem thêm: sách toán lớp 4 tập 1

Đáp số: 5 406 kilogam ngô

4 284 kilogam thóc

Toán lớp 4 trang 99 Bài 5 Cánh Diều

Trong 1 phút, tim người mạnh khỏe thông thường đập (co bóp) khoảng chừng 75 lượt và lượng ngày tiết được lưu chuyển sang tim là 5 250 (ml). Tính số mi-li-lít ngày tiết được lưu chuyển sang tim trong những lượt đập của tim.

Lời giải:

Số mi-li-lít ngày tiết được lưu chuyển sang tim trong những lượt đập của tim là:

5 250 : 75 = 70 (ml)

Đáp số: 70 ml

Lý thuyết Thương sở hữu chữ số 0

a) 9450 : 35 = ?

Thương sở hữu chữ số 0

Chia theo đuổi trật tự kể từ ngược lịch sự phải:

• 94 phân tách 35 được 2, ghi chép 2;

2 nhân 5 bởi vì 10; 14 trừ 10 bởi vì 4, ghi chép 4 lưu giữ 1;

2 nhân 3 bởi vì 6, thêm một bởi vì 7; 9 trừ 7 bởi vì 2, ghi chép 2.

• Hạ 5, được 245; 245 phân tách 35 được 7, ghi chép 7;

7 nhân 5 bởi vì 35; 35 trừ 35 bởi vì 0, ghi chép 0 lưu giữ 3;

7 nhân 3 bởi vì 21, tăng 3 bởi vì 24; 24 trừ 24 bởi vì 0, ghi chép 0.

• Hạ 0; 0 phân tách 35 được 0, ghi chép 0.

9450 : 35 = 270.

b) 2448 : 24 = ?

Thương sở hữu chữ số 0

Chia theo đuổi trật tự kể từ ngược lịch sự phải:

• 24 phân tách 24 được một, ghi chép 1;

1 nhân 4 bởi vì 4; 4 trừ 4 bởi vì 0, ghi chép 0;

1 nhân 2 bởi vì 2; 2 trừ 2 bởi vì 0, ghi chép 0.

• Hạ 4; 4 phân tách 24 được 0, ghi chép 0.

• Hạ 8, được 48; 48 phân tách 24 được 2, ghi chép 2;

2 nhân 4 bởi vì 8; 8 trừ 8 bởi vì 0, ghi chép 0.

2 nhân 2 bởi vì 4; 4 trừ 4 bởi vì 0, ghi chép 0.

2448 : 24 = 102.

Xem thêm: fossil fuels are used to generate

Video Toán 4 Thương sở hữu chữ số 0

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 Luyện tập luyện trang 100, 101 Cánh diều

Ngoài Toán lớp 4 trang 98, 99 Thương sở hữu chữ số 0 Cánh Diều. Các em học viên rất có thể xem thêm tăng toàn cỗ điều giải Toán lớp 4 Cánh Diều và Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 cả năm học tập.