thực dân anh thực hiện đạo luật bengal nhằm mục đích gì

Câu hỏi:

Thực dân Anh tiến hành luật đạo Bengal nhằm mục đích mục tiêu gì?

A. Phát triển kinh tế

Bạn đang xem: thực dân anh thực hiện đạo luật bengal nhằm mục đích gì

B. Ổn toan xã hội

C. Khai thác tài nguyên

D. Chia rẽ cấu kết dân tộc

Đáp án đích thị D.

Thực dân Anh tiến hành luật đạo Bengal nhằm mục đích mục tiêu Chia rẽ cấu kết dân tộc bản địa, Anh còn mò mẫm cơ hội khơi sâu sắc sự gián đoạn về chủng tộc, tôn giáo và quý phái nhập xã hội nhằm dễ dàng bề thống trị.

Giải quí nguyên nhân lựa chọn đáp án thực sự D

– Quá trình thực dân xâm lăng đè Độ

+ Từ đầu thế kỉ XVII, cuộc đấu giành giật giành quyền lực tối cao trong những chúa phong con kiến nội địa thực hiện mang lại đè Độ suy giảm.

+ Thực dân Anh không ngừng mở rộng việc làm khai quật đè Độ với quy tế bào to lớn.

+ Ra mức độ vơ vét những mối cung cấp nguyên vật liệu và tách bóc lột người công nhân rẻ rúng nhằm thu ROI. đè Độ trở nên nằm trong địa cần thiết nhất nền công nghiệp Anh hỗ trợ ngày phổ thông hoa màu, nguyên vật liệu mang lại chủ yếu quốc.

– Về chủ yếu trị – xã hội:

Xem thêm: trong bảng tuần hoàn mg là kim loại thuộc nhóm

+ nhà nước Anh cầm quyền thống trị thẳng đè Độ.

+ Thực dân Anh đang được thực hiện quyết sách phân tách nhằm trị, mua sắm chuộc đẳng cấp với quyền lực nhập giai cung cấp phong con kiến phiên bản xứ.

+ Anh còn mò mẫm cơ hội khơi sâu sắc sự gián đoạn về chủng tộc, tôn giáo và quý phái nhập xã hội nhằm dễ dàng bề thống trị.

– Về văn hóa truyền thống – giáo dục: Thi hành quyết sách dạy dỗ ngu dân, khuyến nghị luyện quán lỗi thời và hủ tục thượng cổ.

– Hậu quả:

+ Kinh tế sút giảm, túng thiếu.

+ Đời sinh sống quần chúng. # đặc biệt cay đắng.

– Điểm như thể cơ phiên bản nhập quyết sách thống trị của thực dân Anh ở đè Độ và của thực dân Pháp ở nước Việt Nam cuối thế kỉ XIX:

+ Đều tiến hành chính sách thống trị thẳng, phân tách nhằm trị (chủ nghĩa thực dân cũ).

Xem thêm: đảng cộng sản việt nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào

+ Tại nước Việt Nam, thực dân Pháp phân tách nước Việt Nam trở thành 3 xứ: Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì, sáp nhập nhập Liên bang Đông Dương.

Đứng đầu là 1 trong viên Toàn quyền là kẻ Pháp. Đứng đầu từng tỉnh đều sở hữu một viên công sứ người Pháp tiến hành tác dụng bảo lãnh,…

Đây đó là quyết sách trực trị, phân tách nhằm trị nhằm mục đích mục tiêu nhằm phân tách rẽ cấu kết dân tộc bản địa.