số thập phân bằng nhau

Tổng phù hợp đề thi đua nhập lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: số thập phân bằng nhau

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Bỏ những chữ số 0 ở tận nằm trong phía bên phải phần thập phân để sở hữu những số thập phân ghi chép bên dưới dạng gọn gàng hơn:

a) \(7,800\);         \( 64,9000\);         \(3,0400.\)

b) \(2001,300\);    \(35,020\);           \(100,0100\).

Phương pháp giải:

Nếu một vài thập phân đem chữ số \(0\) ở tận nằm trong phía bên phải phần thập phân thì Khi quăng quật chữ số 0 cơ lên đường, tớ được một vài thập phân vì như thế nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(7,800 = 7,80= 7,8\)

    \(64,9000 = 64,900 = 64,90 = 64,9\)

    \(3,0400 = 3,040= 3,04\)

b) \(2001,300 = 2001,30 = 2001,3\)

    \(35,020 = 35,02\)

    \(100,0100 = 100,010 = 100,01\)

Quảng cáo

Bài 2

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Hãy ghi chép thêm thắt những chữ số \(0\) nhập phía bên phải phần thập phân của những số thập phân tại đây nhằm những phần thập phân của bọn chúng đem số chữ số đều bằng nhau (đều đem tía chữ số):

a) \(5,612\);            \(17,2\);              \(480,59\).

b) \(24,5\);              \(80,01\);            \(14,678\).

Phương pháp giải:

Nếu ghi chép thêm thắt chữ số \(0\) nhập phía bên phải phần thập phân của một vài thập phân thì được một vài thập phân vì như thế nó.

Lời giải chi tiết:

a) \(5,612\);                        \(17,2= 17,200\);                \(480,59= 480,590\)

b) \(24,5 = 24,500\);           \(80,01= 80,010\);               \(14,678\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Khi ghi chép số thập phân \(0,100\) bên dưới dạng phân số thập phân, chúng ta Lan ghi chép : \(0,100 =  \dfrac{100}{1000}\); chúng ta Mỹ ghi chép : \(0,100 = \dfrac{10}{100}\); chúng ta Hùng ghi chép : \( 0,100 = \dfrac{1}{100}\). Ai ghi chép đích, ai ghi chép sai? Tại sao?

Phương pháp giải:

Nếu một vài thập phân đem chữ số \(0\) ở tận nằm trong phía bên phải phần thập phân thì Khi quăng quật chữ số 0 cơ lên đường, tớ được một vài thập phân vì như thế nó.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: sách giáo khoa toán 11

Vì \(0,100 = 0,1 = \dfrac{100}{1000}\) nên Lan ghi chép đích.

\(0,100 =0,1 = \dfrac{10}{100}\) nên Mỹ ghi chép đích.

 \(0,100 = 0,1 = \dfrac{1}{10}\) nên Hùng ghi chép sai.