so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

Phân biệt nội tiết và nước ngoài tiết

Bạn đang xem: so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

Giống nhau: 2 loại tuyến này đều phải có và một chế độ là tạo ra rời khỏi những hóa học tiết;

Các sản phẩm chất tiết đều đóng vai trò quan trọng khi tham gia vào những hoạt

động tâm sinh lý của cơ thể: gửi hóa vật hóa học và tích điện, trao thay đổi hóa học,…

Khác nhau:

Tuyến ngoại tiết: Sản phẩm (chất tiết) theo ống dẫn đến các quan xác định

hoặc thể hiện ngoài.Ví dụ: tuyến các giọt mồ hôi, tuyến nước bọt…

Tuyến nội tiết: Sản phẩm các chất tiết (hoocmôn) tiết ra được ngấm thấm

thẳng vô huyết mang tới ban ngành đích. Ví dụ: tuyến yên lặng, tuyến giáp…

Lưu ý: tuyến tuỵ tuyến pha tuyến này vừa đóng vai trò

tuyến nước ngoài tiết, vừa vặn đóng vai trò là tuyến nội tiết.

Tuyến tuỵ tuyến ngoại tiết: Các sản phẩm tiết theo ống dẫn

đổ vô tá tràng chung cho sự đổi khác thực phẩm trong ruột non.

– Tuyến tuỵ là tuyến nội tiết: Dường như, tuyến tuỵ còn tồn tại các tế bào

tiết hoocmôn glucagôn tế bào β tiết hoocmôn insulin)

chức năng điều hoà lượng đàng trong huyết.

Xem thêm: thời cơ ngàn năm có một để nhân dân việt nam tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 kết thúc khi

Dựa vô điểm bài trừ và nơi tính năng người tao phân các hooc môn

thành nhị loại này là hormon bên trên chỗ (hormon địa phương) và

hormon của những tuyến nội tiết.

1. Hormon bên trên chỗ

Hormon bên trên vị trí là những hormon vì thế một group tế bào bài trừ vô

máu rồi được huyết fake đến những tế bào không giống ở sát điểm bài xích tiết nhằm

gây rời khỏi những tính năng sinh lý.

Ví dụ: Secretin, cholecystokinin, histamin, prostaglandin …

2. Hormon của những tuyến nội tiết

Các hormon vì thế những tuyến nội tiết bài tiết lại được phân trở nên nhị

loại không giống nhau:

- Một số hormon có công năng lên hầu không còn những tế bào ở trong khung người

như hormon GH của tuyến yên lặng, T3, T4 của tuyến giáp, cortisol của

Xem thêm: trang trí lều trại lớp 8

tuyến vỏ thượng thận, insulin của tuyến tụy nội tiết …

- Một số hormon chỉ mất tính năng đặc hiệu lên một tế bào hoặc một cơ

quan này ê như hormon ACTH, TSH, FSH, LH … của tuyến yên lặng.