rút gọn phân số lớp 4

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Bạn đang xem: rút gọn phân số lớp 4

 • Giải Toán lớp 4 trang 114 Kết nối tri thức

  Xem điều giải
Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 114 Rút gọn gàng phân số (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 1: Rút gọn gàng những phân số :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 2: Trong những phân số

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

a) Phân số này tối giản ? Vì sao ?

b) Phân số này rút gọn gàng được ? Hãy rút gọn gàng phần số cơ.

Lời giải:

a) Các phân số tối giản vì thế tử số và khuôn mẫu số của bọn chúng ko nằm trong phân chia không còn cho tới số rộng lớn lơn 1 ( hoặc vì thế tao ko thể rút gọn gàng được những phân số cơ nữa):

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

b) Phân số rút gọn gàng :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 114 Bài 3: Viết số tương thích vô dù trống không :

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Lời giải:

Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức Giải sgk Toán lớp 4 trang 114 | Kết nối tri thức

Quảng cáo

Bài giảng: Rút gọn gàng phân số - Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài xích tập luyện Toán lớp 4:

 • Giải vở bài xích tập luyện Toán lớp 4 Bài 101: Rút gọn gàng phân số

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập luyện Toán lớp 4 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 116 Quy đồng khuôn mẫu số những phân số
 • Giải Toán lớp 4 trang 116, 117 Quy đồng khuôn mẫu số những phân số (tiếp theo)
 • Giải Toán lớp 4 trang 117, 118 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 118 Luyện tập luyện chung
 • Giải Toán lớp 4 trang 119 So sánh nhị phân số nằm trong khuôn mẫu số

Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vày phân số tiếp tục cho tới.

Nếu cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn cho tới một trong những bất ngờ không giống 0 thì sau thời điểm phân chia tao được một phân số vày phân số tiếp tục cho tới.

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau: 

Xét coi tử số và khuôn mẫu số nằm trong phân chia không còn cho tới số bất ngờ này to hơn 1.

Chia tử số và khuôn mẫu số cho tới số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Lúc cảm nhận được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy 6 và 9 đều phân chia không còn cho tới 3 nên: 

Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số

2 và 3 ko nằm trong phân chia shết cho tới một trong những bất ngờ này to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số ko thể rút gọn gàng được nữa. Ta bảo rằng phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân sốlà phân số tối giản và phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số và được rút gọn gàng trở thành phân số tối giản Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tìm phân số vày nhau

Phương pháp: 

Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vày phân số tiếp tục cho tới.

Nếu cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn cho tới một trong những bất ngờ không giống 0 thì sau thời điểm phân chia tao được một phân số vày phân số tiếp tục cho tới.

Ví dụ: Phân số này tiếp sau đây vày với phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số ?

Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số

Lời giải: 

Ta có:

Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số 

Vậy trong những phân số tiếp tục cho tới, phân số vày phân số là Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số 

Xem thêm: tiếng suối trong như tiếng hát xa

Dạng 2: Rút gọn gàng phân số

Phương pháp: 

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau: 

Xét coi tử số và khuôn mẫu số nằm trong phân chia không còn cho tới số bất ngờ này to hơn 1.

Chia tử số và khuôn mẫu số cho tới số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Lúc cảm nhận được phân số tối giản.

Ví dụ: Rút gọn gàng những phân số: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số 

Lời giải:

Ta thấy cả 8 và 16 đều phân chia không còn cho tới 8 nên: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 15 và 40 đều phân chia không còn cho tới 5 nên: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Ta thấy cả 75 và 36 đều phân chia không còn cho tới 3 nên: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Dạng 3: Tìm phân số tối giản

Phương pháp: 

Phân số tối giản đem tử số và khuôn mẫu số ko nằm trong phân chia không còn cho tới một trong những bất ngờ này to hơn 1.

Ví dụ: Trong những phân số sau đây: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số nào là phân số tối giản, phân số này ko là phân số tối giản? Nếu phân số tiếp tục cho tới ko là phân số tối giản thì nên rút gọn gàng phân số cơ.

Lời giải:

Phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 5 và 6 ko nằm trong phân chia không còn cho tới một trong những bất ngờ này to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 4 và 7 ko nằm trong phân chia không còn cho tới một trong những bất ngờ này to hơn 1 nên phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số  là phân số tối giản.

Phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 30 và 42 đều phân chia không còn cho tới 6 nên: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .

Phân số Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số : Ta thấy 7 và 21 đều phân chia không còn cho tới 7 nên: Lý thuyết Phân số đều nhau. Rút gọn gàng phân số .


Trắc nghiệm Toán lớp 4 Phân số vày nhau-Rút gọn gàng phân số (có đáp án)

Câu 1: Con nên lựa chọn đáp án trúng nhất:

A. Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một trong những bất ngờ không giống 0 thì được một phân số vày phân số tiếp tục cho

B. Nếu cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số nằm trong phân chia không còn cho tới một trong những bất ngờ không giống 0 thì sau thời điểm phân chia được một phân số vày phân số tiếp tục cho

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 2: Điền số tương thích vô dù trống:

Bài tập luyện Phân số vày nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem điều giải

Câu 3: Điền số tương thích vô dù trống:

Bài tập luyện Phân số vày nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem điều giải

Câu 4: Trong những phân số sau, phân số này là phân số tối giản?

Bài tập luyện Phân số vày nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem điều giải

Câu 5: Trong những phân số tiếp sau đây, phân số này vày phân số Bài tập luyện Phân số vày nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem điều giải

Bài tập luyện Phân số vày nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem điều giải

Câu 6: Trong những phân số sau, phân số này vày với phân số Bài tập luyện Phân số vày nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem điều giải

Bài tập luyện Phân số vày nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem điều giải

Câu 7: Rút gọn gàng phân số sau trở thành phân số tối giản:

Bài tập luyện Phân số vày nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem điều giải

Câu 8: Bài tập luyện Phân số vày nhau-Rút gọn gàng phân số Toán lớp 4 đem điều giải Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài xích tập luyện Toán lớp 4
 • Top 80 Đề đua Toán lớp 4 đem đáp án
 • Giải bài xích tập luyện Cùng em học tập Toán lớp 4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và bài xích tập luyện vào ngày cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau

Loạt bài xích Giải bài xích tập luyện Toán 4 | Để học tập chất lượng tốt Toán 4 của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài tập luyện Toán 4Để học tập chất lượng tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học