pôlixôm có vai trò gì

Câu hỏi:

07/09/2020 30,248

Bạn đang xem: pôlixôm có vai trò gì

A. Làm tăng năng suất tổ hợp prôtêin không giống loại. 

B. Đảm bảo cho tới quy trình dịch mã ra mắt chủ yếu xác 

C. Làm tăng năng suất tổ hợp prôtêin nằm trong loại. 

Đáp án chủ yếu xác

D. Đảm bảo cho tới quy trình dịch mã ra mắt liên tiếp.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Polixom là chuỗi những riboxom gắn nhập nhau nhằm nằm trong tồng hợp ý nên nhiều chuỗi acid amin nhập nằm trong 1 khi → thực hiện tăng hiệu suất tổ hợp protein nằm trong loại (1 đợt dịch mã được không ít protein).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói đến quy trình dịch mã, những tuyên bố này tại đây đúng?

(1) dịch mã là quy trình tổ hợp prôtêin, quy trình này chỉ ra mắt nhập nhân của tế bào nhân thực

(2) quy trình dịch mã hoàn toàn có thể phân thành 2 quá trình là hoạt hoá axit amin và tổ hợp chuỗi pôlipeptit

(3) nhập quy trình dịch mã bên trên từng phân tử mARN thông thường sở hữu một số trong những ribôxôm nằm trong hoạt động

(4) chuỗi pôlipeptit sẽ tiến hành giải hòa Lúc ribôxôm xúc tiếp với cỗ tía mã sao 5'UUG 3' bên trên phân tử mARN

A. (2), (4) 

B. (2), (3) 

C. (1), (4) 

D. (1), (3)

Câu 2:

Cho những vấn đề sau đây:

(1) mARN sau phiên mã được thẳng dùng để khuôn nhằm tổ hợp prôtêin.

(2) Khi ribôxôm xúc tiếp với mã kết thúc đẩy bên trên mARN thì quy trình dịch mã kết thúc.

(3) Nhờ một enzim quánh hiệu, axit amin khai mạc được hạn chế ngoài chuỗi pôlipeptit vừa vặn tổ hợp.

(4) mARN sau phiên mã được hạn chế vứt intron, nối những êxôn lại cùng nhau trở thành mARN trưởng thành và cứng cáp.

Các vấn đề về sự việc phiên mã và dịch mã chính đối với tất cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:

A. (1) và (4). 

B. (2) và (4).

C. (2) và (3). 

Xem thêm: văn bản chiếc lược ngà

D. (3) và (4).

Câu 3:

Nhận toan này sau đấy là sai Lúc nói đến ribôxôm?

A. Được cấu trúc kể từ rARN. 

B. Ribôxôm chỉ mất ở cả loại vật nhân sơ và nhân thực. 

C. Ribôxôm bao gồm nhị đái đơn vị chức năng rộng lớn và bé bỏng tạo nên trở thành. 

D. Hai đái đơn vị chức năng rộng lớn và bé bỏng của ribôxôm luôn luôn gắn kèm với nhau nhằm sẵn sàng tổ hợp prôtêin.

Câu 4:

Quá trình dịch mã bao hàm những quá trình nào?

A. Phiên mã và hoạt hóa axit amin 

B. Hoạt hóa axit amin và tổ hợp chuỗi polipeptit 

C. Tổng hợp ý chuổi polipeptit và vô hiệu hóa axit amin há đầu 

D. Phiên mã và tổ hợp chuỗi polipeptit

Câu 5:

Liên kết Một trong những axit amin là loại links gì?

A. Hiđrô 

B. Hoá trị 

C. Phôtphođieste 

D. Peptit

Câu 6:

Phát biểu này tại đây là không đúng Lúc nói đến quy trình dịch mã?

A. Quá trình dịch mã ở loại vật nhân thực chỉ xẩy ra nhập tế bào chất 

B. Quá trình dịch mã kết thúc Lúc ribôxôm xúc tiếp với cỗ tía kết thúc đẩy bên trên mARN 

C. Phân tử rARN nhập vai trò là “người phiên dịch” nhập quy trình dịch mã 

Xem thêm: điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

D. Trên từng phân tử mARN ở loại vật nhân thực có duy nhất một cỗ tía khai mạc AUG