phát biểu nào sau đây sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Phát biểu nào là sau đấy là sai khi nói tới độ sáng đơn sắc?

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây sai khi nói về ánh sáng đơn sắc

Phát biểu nào là tại đây là sai khi nói tới độ sáng đơn sắc?

A. Chiết suất của một môi trường thiên nhiên vô trong cả so với độ sáng đỏ lòe to hơn tách suất của môi trường thiên nhiên cơ so với độ sáng tím.

B. Trong và một môi trường thiên nhiên truyền, véc tơ vận tốc tức thời độ sáng tím nhỏ rộng lớn véc tơ vận tốc tức thời độ sáng đỏ lòe.

C. Trong chân ko, những độ sáng đơn sắc không giống nhau truyền rằng với nằm trong véc tơ vận tốc tức thời.

D.

Ánh sáng sủa đơn sắc là độ sáng không trở nên giã sắc khi trải qua lăng kính.

Đáp án A

1.png

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ
Mua 1 tặng 1: Sách Đề minh hoạ Vật Lý 2024 tặng sách Tự học tập ngẫu nhiên 200.000đ 149.000đ
Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 1 200.000đ 149.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
Tổng ôn Cấp Tốc Vật Lý lớp 12 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: tính giá trị của biểu thức lớp 3

Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 1

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Vật Lý lớp 12 - Tập 2 200.000đ 149.000đ