ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước

hint-header

Cập nhật ngày: 29-11-2022

Bạn đang xem: ở điều kiện thường kim loại nào sau đây không phản ứng với nước


Chia sẻ bởi: Nguyễn Phương Uyên


Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại này tại đây không phản ứng với nước?

Chủ đề liên quan

Hơi thuỷ ngân đặc biệt độc, thế cho nên Khi làm vỡ tung sức nóng nối tiếp thuỷ ngân thì hóa học bột được dùng làm rắc lên thuỷ ngân rồi tụ lại là

Thí nghiệm này tại đây nhận được muối hạt sắt(III) sau thời điểm phản xạ kết thúc?

A

Cho Fe nhập hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

B

Cho FeO nhập hỗn hợp H2SO4 loãng.

C

Cho Fe(OH)2 nhập hỗn hợp HCl dư.

D

Cho Fe nhập hỗn hợp CuCl2.

Kim loại này tại đây phản xạ được với hỗn hợp NaOH?

Este X được tạo nên tự ancol metylic và axit axetic. Công thức của X là

Số amin với công thức phân tử C3H9N là

Để tráng một tờ bạc lên ruột phích, người tao cho tới hóa học X phản xạ với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun rét. Chất X là

Tiến hành những thực nghiệm sau:
(a) Cho gang tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng.
(b) Cho Fe tính năng với hỗn hợp Fe(NO3)3.
(c) Cho Al tính năng với hỗn hợp lếu phù hợp bao gồm HCl và CuSO4.
(d) Cho Fe tính năng với hỗn hợp Cu(NO3)2.
(e) Cho Al và Fe tính năng với khí Cl2 khô.
Trong những thực nghiệm bên trên, số thực nghiệm với hiện tượng kỳ lạ làm mòn năng lượng điện chất hóa học là

Dãy bao gồm những hóa học đều rất có thể làm mất đi tính cứng trong thời điểm tạm thời của nước là:

Xem thêm: bài tập thì hiện tại đơn có đáp án

Cho những ion kim loại: Zn2+, Sn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+. Thứ tự động tính oxi hoá rời dần dần là

A

Pb2+ > Sn2+ > Fe2+ > Ni2+ > Zn2+.

B

Sn2+ > Ni2+ > Zn2+ > Pb2+ > Fe2+.

C

Zn2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Pb2+.

D

Pb2+ > Sn2+ > Ni2+ > Fe2+ > Zn2+.

Cho khí CO (dư) chuồn nhập ống sứ nung rét đựng lếu phù hợp X bao gồm Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nhận được hóa học rắn Y. Cho Y nhập hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn sót lại phần ko tan Z. Giả sử những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần ko tan Z gồm

Một este với công thức phân tử C4H6O2, Khi thuỷ phân nhập môi trường xung quanh axit nhận được axetanđehit. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của este cơ là

Có một số trong những phán xét về cacbohiđrat như sau:
(1) Saccarozơ, tinh anh bột và xenlulozơ đều rất có thể bị thuỷ phân.
(2) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tính năng được với Cu(OH)2 và với kỹ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc.
(3) Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân cấu trúc của nhau.
(4) Phân tử xenlulozơ được cấu trúc tự nhiều gốc β-glucozơ.
(5) Thuỷ phân tinh anh bột nhập môi trường xung quanh axit sinh rời khỏi fructozơ.
Trong những phán xét bên trên, số phán xét chính là

Cho mặt hàng những chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học nhập mặt hàng bị lão hóa Khi tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc, rét là

Có từng nào tơ tổ hợp trong số tơ: xenlulozơ axetat, visco, nitron, nilon-6,6?

Cho 1,24 gam lếu phù hợp Na và K tính năng không còn với nước, sau phản xạ thu được một,92 gam lếu phù hợp 2 bazơ NaOH và KOH và V lít H2 (đktc). Giá trị của V là

Thuỷ phân trọn vẹn 3,42 gam saccarozơ nhập môi trường xung quanh axit, nhận được hỗn hợp X. Cho toàn cỗ hỗn hợp X phản xạ không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nhập NH3, đun rét, nhận được m gam Ag. Giá trị của m là

Xem thêm: đơn vị khối lượng nguyên tử là

Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol một amin X no, đơn chức, mạch hở tự khí oxi một vừa hai phải đầy đủ thu được một,2 mol lếu phù hợp bao gồm CO2, H2O và N2. Số đồng phân bậc 1 của X là

Cho những tuyên bố sau:
(a) Sau Khi dùng nhằm rán, rán thì dầu mỡ rất có thể được tái mét chế trở nên nhiên liệu.
(b) Nhỏ hỗn hợp I2 nhập lát rời ngược quả chuối còn xanh thì xuất hiện tại greed color tím.
(c) “Gạch cua” nổi lên Khi nấu nướng riêu cua là hiện tượng kỳ lạ đông đúc tụ protein.
(d) Tinh bột được dẫn đến kể từ cây trái nhờ quy trình quang đãng phù hợp.
(e) Chất mập được sử dụng thực hiện đồ ăn cho tất cả những người, phát hành xà chống.
(f) Khi cho tới propan tính năng với clo (tỉ lệ 1: 1) chỉ nhận được một dẫn xuất halodgen.
Số tuyên bố chính là

Tiến hành những thực nghiệm sau:
(a) Cho 2a mol CO2 tính năng với hỗn hợp chứa chấp 3a mol NaOH.
(b) Cho hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp NaHCO3.
(c) Cho a mol Zn nhập hỗn hợp chứa chấp 2a mol FeCl3.
(d) Sục 2,5a mol CO2 nhập hỗn hợp lếu phù hợp bao gồm a mol Ba(OH)2 và a mol NaOH.
(e) Rót kể từ từ hỗn hợp chứa chấp 2a mol HCl nhập hỗn hợp lếu phù hợp bao gồm a mol KOH và a mol K2CO3.
(g) Sục 2a mol CO2 nhập hỗn hợp chứa chấp a mol K2CO3 và a mol KOH.
Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thí nghiệm thu sát hoạch được hỗn hợp chứa chấp nhì hóa học tan là