nhiệt phân kno3 thu được

Câu hỏi:

16/09/2019 68,978

Bạn đang xem: nhiệt phân kno3 thu được

B. KNO2, O2.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Khi sức nóng phân KNO3 thu được hóa học rắn KNO2 và khí O2

2KNO32KNO2+O2

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo nên phỏng xốp cho tới một trong những loại bánh, hoàn toàn có thể người sử dụng muối hạt này tại đây thực hiện bột nở?

A. (NH4)2SO4.

B. NH4HCO3.

C. CaCO3.

D. NH4NO2.

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn AgNO3 chiếm được những thành phầm là

A. Ag2O, NO2, O2.

B. Ag2O, NO2.

C. Ag, NO2.

D. Ag, NO2, O2.

Câu 3:

Phản ứng sức nóng phân không chính là: 

A. 2KNO3 to 2KNO2 + O2.

B. NH4NO3 to N2 + 2H2O.

C. NH4Cl to NH3 + HCl.

D. 2NaHCO3 to Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 4:

Xem thêm: dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là

Có những mệnh đề sau: 

(1). Các muối hạt nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.
(2). Ion NO3- với tính lão hóa vô môi trường xung quanh axit.
(3). Khi sức nóng phân muối hạt nitrat rắn tớ đều chiếm được khí NO2.
(4). Hầu không còn muối hạt nitrat đều bền sức nóng.
Các mệnh đề chính là 

A. (1) và (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Câu 5:

Nhiệt phân trọn vẹn Cu(NO3)2 chiếm được những thành phầm là

A. Cu(NO2)2, NO2.

B. CuO, NO2, O2.

C. Cu, NO2, O2.

D. CuO, NO2.

Câu 6:

Tính bazơ của NH3 do

A. trên N còn cặp e tự tại.

B. phân tử với 3 link nằm trong hóa trị phân cực kỳ.

C. NH3 tan được rất nhiều nội địa.

D. NH3 tác dụng với nước tạo nên NH4OH

Câu 7:

Phát biểu không chính là

A. Trong ĐK thông thường, NH3 là khí ko color, hương thơm khai.

B. Khí NH3 nặng trĩu rộng lớn không gian.

C. Khí NH3 dễ dàng hoá lỏng, tan nhiều nội địa.

Xem thêm: nguyên hàm của e mũ 2x

D. Liên kết thân ái N và 3 vẹn toàn tử H là link nằm trong hoá trị với cực kỳ.