nguyên hàm của e mũ 2x

 • Đáp án B

  Căn cứ vô Atlat Địa lý nước ta trang 15, Từ 1960 - 2007, dân sinh vùng quê tăng 36,36 triệu con người, dân sinh trở thành thị tăng 18,64 triệu con người => dân sinh vùng quê tăng nhiều vội vàng 1,95 (36,36 /18,64 ) phen đối với dân sinh trở thành thị

  Bạn đang xem: nguyên hàm của e mũ 2x

  => phán xét chính về tình hình dân sinh nước ta qua chuyện trong năm là kể từ 1960 - 2007, dân sinh vùng quê tăng vội vàng 1,95 phen đối với số dân trở thành thị.

  Câu hỏi:

  Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {e^{2x}}.\) 

  • A. \(\int {{e^{2x}}dx} = 2{e^{2x}} + C\)
  • B. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C}\)
  • C. \(\int {{e^{2x}}dx = {e^{2x}} + C}\)
  • D. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{{{e^{2x + 1}}}}{{2x + 1}}} + C\)

  Đáp án đúng: B

  Xem thêm: cách tính tỉ số phần trăm

  Xét nguyên vẹn hàm  \(\int {{e^{2x}}dx} = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C.\)

  Xem thêm: diên hi công lược tập 63 vietsub

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BIẾN ĐỔI VỀ DẠNG CƠ BẢN

 • Khẳng tấp tểnh này sau đó là sai về nguyên vẹn hàm
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x) = x - sin 2x
 • Tính tích phân I=0 cho tới 1 2e^xdx
 • Tìm số dương a sao mang lại (intlimits_0^a {frac{{{x^2} + 2x + 2}}{{x + 1}}} {m{d}}x = frac{{{a^2}}}{2} + a + ln 3.)
 • Tìm c biết tích phân 1 cho tới 5 (1/2x-1)dx=ln c
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=2^(2x+1)
 • Biết F(x) là nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=sin(pi/3+x/2) và f(pi/3)=1. Tính F(0)
 • Tìm nguyên vẹn hàm F(x) của hàm số f(x)=cos2x hiểu được F(pi/2)=2pi
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số f(x)=e^(2x)
 • Tìm nguyên vẹn hàm của hàm số (fleft( x ight) = {e^{2x}})