nguyên hàm a mũ x

Bảng vẹn toàn hàm của những hàm số thông thường gặp gỡ, nguyen ham cac ham ví teo ban nang cao, vừa đủ, bảng vẹn toàn hàm há rộng

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn vị thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bạn đang xem: nguyên hàm a mũ x

Bảng những vẹn toàn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham ví thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng vẹn toàn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng vẹn toàn hàm há rộng

bảng vẹn toàn hàm há rộng

Xem thêm: trang trí hội trường lớp 9

Xem thêm: xúng xính hay súng sính

Thực rời khỏi, tao đang được vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là 1 trong những vẹn toàn hàm của f(x) thì:

tinh chat cua nguyen ham

Bảng vẹn toàn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng vẹn toàn hàm nâng lên há rộng
Bảng vẹn toàn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác đẫy đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn thi đua Đại học