mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt

Câu hỏi:

18/06/2019 54,290

A. Ba mặt

Bạn đang xem: mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Theo định nghĩa của đa diện, mỗi đỉnh của đa diện  đỉnh chung của ít nhất 3 mặt.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình này tiếp sau đây ko nên là hình nhiều diện?

A.

B. 

C. 

D. 

Câu 2:

Một hình chóp ngũ giác đều phải có từng nào mặt mày và từng nào cạnh?

A. 6 mặt  8 cạnh

B5 mặt  8 cạnh

C. 5 mặt  10 cạnh

D6 mặt  10 cạnh.

Câu 3:

Hình này ko nên là hình nhiều diện đều trong số hình bên dưới đây?

A. Hình tứ diện đều

B. Hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S những mặt phẳng nhau

Xem thêm: trường đại học kỹ thuật công nghiệp

C. Hình lập phương

D. Hình chóp tam giác đều.

Câu 4:

Có từng nào loại khối nhiều diện đều?

A. 5

B2

C3

D4.

Câu 5:

Cho một hình nhiều diện. Khẳng toan này tại đây sai?

A. Mỗi đỉnh là đỉnh cộng đồng của tối thiểu phụ thân cạnh.

B. Mỗi mặt mày với tối thiểu phụ thân cạnh.

C. Mỗi đỉnh là đỉnh cộng đồng của tối thiểu phụ thân mặt mày.

D. Mỗi cạnh là cạnh cộng đồng của tối thiểu phụ thân mặt mày.

Câu 6:

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này sai?

A. Khối tứ diện là khối nhiều diện lồi

B. Lắp ghép 2 khối vỏ hộp tiếp tục được một khối nhiều diện lồi

C. Khối lập phương là khối nhiều diện lồi

Xem thêm: tứ giác đều là hình gì

D. Khối lăng trụ tam giác là khối nhiều diện lồi