lời dẫn trực tiếp là gì

Bài 14: Cách dẫn thẳng và cơ hội dẫn loại gián tiếp

I. Kiến thức cần thiết nhớ

Bạn đang xem: lời dẫn trực tiếp là gì

Có nhì cơ hội dẫn lời nói thưa hoặc ý nghĩ về (lời thưa mặt mày trong) của một người, một nhân vật:

- Dẫn thẳng, tức là nói lại vẹn nguyên lời nói thưa hoặc chân thành và ý nghĩa của những người hoặc nhân vật; lời nói dẫn thẳng được bịa vô vệt ngoặc ghép.

- Dẫn loại gián tiếp, tức là thuật lại lời nói thưa hoặc ý nghĩ về của những người hoặc anh hùng, sở hữu kiểm soát và điều chỉnh mang đến quí hợp; lời nói dẫn loại gián tiếp ko bịa vô vệt ngoặc kép.

II. Soạn bài

1. Cách dẫn loại gián tiếp

Bài 1.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là lời nói thưa.

- Phần in đậm được tách thoát khỏi phần đứng trước vì chưng vệt nhì chấm và vệt ngoặc kép.

Bài 2.

- Trong đoạn trích b, phần in đậm là ý nghĩ về.

- Phần in đậm được tách thoát khỏi phần đứng trước vì chưng vệt nhì chấm và vệt ngoặc kép.

Bài 3.

- Thử thay cho thay đổi vị trí:

+ “Đấy, chưng cũng chẳng “thèm” người là gì?” – con cháu thưa.

+ “Khách cho tới bất thần, Chắn chắn cu cậu còn chưa kịp quét dọn tước đoạt lau chùi và vệ sinh, còn chưa kịp cấp chăn chẳng hạn” – họa sỹ nghĩ về thì thầm.

→ Hai thành phần ngăn cơ hội cùng nhau vì chưng vệt ngoặc kép và vệt gạch ốp ngang.

2. Cách dẫn loại gián tiếp

Xem thêm: giá trị hàng hóa là

Bài 1.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là lời nói thưa.

- Phần in đậm và phần đứng trước không biến thành tách vì chưng vệt gì.

Bài 2.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là ý nghĩ về.

- Phần in đậm và phần đứng trước ngăn cơ hội vì chưng kể từ “rằng”. cũng có thể thay cho kể từ “rằng” vì chưng kể từ “là” vô tình huống này.

III. Luyện tập

Bài 1.

a.

- Lời dẫn trực tiếp: “A! Lão già nua tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như vậy tuy nhiên lão xử với tôi như vậy này à?”.

- Đây là cơ hội dẫn lời nói thưa.

b.

- Lời dẫn trực tiếp: “Cái vườn là của con cái tớ. Hồi còn mồ ma mãnh u nó, u nó cố thắt sườn lưng buộc bụng, dè dẻn mãi, mới mẻ nhằm đi ra được năm mươi đồng tiền tậu. Hồi ấy, từng thức còn rẻ mạt cả…”.

- Đây là cơ hội dẫn ý nghĩ về.

Bài 2.

- Dẫn trực tiếp: Trong “Báo cáo Chính trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại II của Đảng”, Chủ tịch Sài Gòn nêu rõ: “Chúng tớ nên ghi lưu giữ công phu của những vị nhân vật dân tộc bản địa, vì thế những vị ấy là vượt trội của một dân tộc bản địa anh hùng”.

Xem thêm: dữ phượng hành tập 1

- Dẫn loại gián tiếp: Trong “Báo cáo Chính trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước đợt loại II của Đảng”, Chủ tịch Sài Gòn bảo rằng người VN nên ghi lưu giữ công phu của những vị nhân vật dân tộc bản địa, vì thế những vị ấy là vượt trội của một dân tộc bản địa nhân vật.

Bài 3.

Tham khảo cơ hội gửi sau: “Vũ Nương nhờ Phan Lang thưa hộ với chàng Trương rằng nếu như chàng Trương còn lưu giữ chút tình xưa nghĩa cũ thì nên lập một đàn tẩy oan ở bến sông, nhen nhóm cây đèn thần chiếu xuống nước, Vũ Nương tiếp tục trở về”.