kim loại fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

Câu hỏi:

19/04/2023 9,455

Bạn đang xem: kim loại fe không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch

A. Al(NO3)3.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

A. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

B. Không phản ứng

C. Fe + FeCl3 → FeCl2

D. Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại này tại đây phản xạ với hỗn hợp CuSO4 giải tỏa khí và tạo ra kết tủa màu sắc xanh?

A. Fe.

B. Mg. 

C. Al.

D. Na.

Câu 2:

Trong nó học tập, glucozơ thực hiện dung dịch tăng lực cho tất cả những người dịch, dễ dàng hấp phụ và cung ứng tương đối nhiều tích điện. Dung dịch glucozơ (C6H12O6) 5% sở hữu lượng riêng rẽ là 1 trong những,02 g/ml, phản xạ lão hóa 1 mol glucozơ tạo ra trở nên CO2 và H2O lan rời khỏi một sức nóng lượng là 2803,0 kJ. Một người dịch được truyền một chai chứa chấp 500 ml hỗn hợp glucose 5%. Năng lượng tối nhiều kể từ phản xạ lão hóa trọn vẹn glucozơ tuy nhiên người bệnh cơ rất có thể cảm nhận được là

A. 389,30 kJ.

B. 397,09 kJ.

C. 416,02 kJ.

D. 381,67 kJ.

Câu 3:

Thí nghiệm này tại đây sở hữu xẩy ra bào mòn năng lượng điện hóa học?

A. Đốt thừng Mg vào trong bình đựng khí O2.

Xem thêm: tính chất của cuộc khởi nghĩa yên thế

B. Nhúng thanh Fe nhập hỗn hợp HCl.

C. Nhúng thanh Fe nhập hỗn hợp CuSO4.

D. Nhúng thanh Cu nhập hỗn hợp HNO3 loãng.

Câu 4:

Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại X tính năng với hỗn hợp Na2CO3, giải tỏa khí và tạo ra trở nên kết tủa. Kim loại X là

A. Na. 

B. Mg.

C. Fe.

D. Ba.

Câu 5:

Kim loại này tại đây sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy thấp nhất đối với 3 sắt kẽm kim loại còn lại?

A. W.

B. K. 

C. Fe.

D. Al.

Câu 6:

Cho 4,48 gam Fe nhập 100 ml hỗn hợp H2SO4 1M (loãng). Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.

B. 1,12.

C. 2,688.

D. 1,792.

Xem thêm: cách chứng minh tia phân giác