he was said this building

He was said……………….this building.

A. designing

Bạn đang xem: he was said this building

B. lớn have designed

C. lớn designs

D. designed

Đáp án B

Bị động đặc biệt quan trọng dạngSomebody + think/expect/believe/estimate/say/report + that + someone + did something

→ Cách 1: It is thought/expected/believed/estimated/said/reported that someone + did something

→ Cách 2: Someone is thought/expected/believed/estimated/said/reported lớn have + done something

Câu phân chia ở QKĐ. Đáp án sót lại sai ngữ pháp

Dịch nghĩa: Anh tao được rằng là vẫn kiến thiết tòa mái ấm này

Nguyen Vu Hoang Tan Việc anh ấy được rằng vẫn xẩy ra nhập quá khứ, việc kiến thiết xẩy ra còn trước cơ nữa. . 12/9/2016

. 12/09/2016

Xem thêm: phản ứng hóa học là gì

Lê Thảo Vân ầy...bản thân type thiếu thốn. ĐT chủ yếu phân chia ở thời điểm hiện tại tuy nhiên.... . 12/9/2016

. 12/09/2016

Lê Thảo Vân còn nếu như 2 thì sở hữu sự chênh chếch. vd như đt chủ yếu thời điểm hiện tại như ĐT trần thuật vẫn xẩy ra rồi (dựa nhập một số tín hiệu nhập câu ấy) thì tao phân chia TO HAVE DONE . 12/9/2016

. 12/09/2016

Lê Thảo Vân bản thân thấy là thông thường thì người tao nhờ vào sự chênh chếch thì- Nếu ĐT chủ yếu (say, believe, think,...) và ĐT nhập câu trần thuật nằm trong thì cùng nhau (VD như câu tức thì bên trên đây) thì tao sử dụng TO V . 12/9/2016

. 12/09/2016

nguyễn thị anh phương ý mình là cách biết là lớn have v3 hoặc lớn v ý . 11/9/2016

4 Trả tiếng . 11/09/2016

Hương Quỳnh Cụ thể mình muốn căn vặn gì nhỉ? VD một câu được không? . 11/9/2016

. 11/09/2016

Nguyễn Diệu Huyền Linh hoặc . 11/9/2016

. 11/09/2016

nguyễn thị anh phương ý mình hỏi khi làm trắc nghiệm đạng bị động đặc biệt này thì mình nhận biết ntn ý . 20/8/2016

1 Trả tiếng . 20/08/2016

Anh Nguyễn Với những V theo đuổi quy tắc thì V2 = V3 = VedVới những V bất quy tắc thì tao cần thiết học tập nằm trong dạng V2 và V3. . 19/8/2016

. 19/08/2016

Anh Nguyễn quý khách hàng ơi, luôn luôn là lớn have + PII nhé. (dạng trả thành)Còn nếu như gọi là V2, V3 như các bạn rằng, thì tiếp tục luôn luôn là lớn have + V3.Ved hoặc hay còn gọi là V2, là dạng QK của V; PII hoặc hay còn gọi là V3, là dạng hoàn thành xong của V. . 19/8/2016

. 19/08/2016

Xem thêm: công dân thi hành pháp luật khi

nguyễn thị anh phương CHO MÌNH HỎI SAO MÌNH NHẬN BIẾT ĐƯỢC TO HAVE V3 HAY LÀ V2 . 18/8/2016

2 Trả tiếng . 18/08/2016

Nguyễn Thị Kim Anh bản thân được học tập là sử dụng lớn have PII khi mệnh đề sau that xẩy ra trước mệnh đề cơ, sử dụng toV khi mệnh đề sau that xẩy ra đôi khi hoặc sau mệnh đề cơ 17/8/2016

. 17/08/2016

Hà Phương sao cô e dạy dỗ lớn have PII là sử dụng mang đến câu sở hữu 2 vế không giống thì còn nằm trong thì phân chia lớn v tuy nhiên , trong những sách e cũng thấy chúng ta ns như thế . 8/8/2016

1 Trả tiếng . 08/08/2016