hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào

Câu hỏi:

06/06/2020 9,739

Bạn đang xem: hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào

B. Áo nước

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nhiệt độ phỏng nước vô áo nước xấp xỉ số lượng giới hạn tiếp tục quyết định, cầu xin hằng nhiệt độ sẽ:

A. Đóng cả hai cửa

B. Mở cửa ngõ thông với lối nước nối tắt về bơm

C. Mở cửa ngõ thông với lối nước vô két thực hiện mát

D. Mở cả hai cửa

Câu 2:

Khi nhiệt độ phỏng nước vô áo nước bên dưới số lượng giới hạn quyết định trước, cầu xin hằng nhiệt độ sẽ:

A. Đóng cả hai cửa

B. Mở cửa ngõ thông với lối nước nối tắt về bơm

C. Mở cửa ngõ thông với lối nước vô két thực hiện mát

D. Mở cả hai cửa

Câu 3:

Bộ phận nào là tại đây ko nằm trong khối hệ thống thực hiện mát?

A. Quạt gió

B. Puli và đai truyền

C. Áo nước

D. Bầu thanh lọc dầu

Câu 4:

Xem thêm: tả một con vật mà em yêu thích lớp 4

Hệ thống làm giảm nhiệt độ vì thế nước bao gồm bao nhiêu loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5:

Hệ thống làm giảm nhiệt độ vì thế không gian sở hữu cụ thể đặc thù nào?

A. Trục khuỷu

B. Vòi phun

C. Cánh tản nhiệt

D. Bugi

Câu 6:

Nước qua quýt két được tạo non do?

A. Diện tích xúc tiếp rất rộng của vỏ ống với ko khí

B. Quạt dông tố bú không gian qua quýt giàn ống

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7:

Bộ phận nào là tại đây nằm trong khối hệ thống thực hiện mát?

A. Van hằng nhiệt

B. Két nước

C. Bơm nước

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 164