hệ thống cấp bậc công an nhân dân việt nam

Tại Nghị lăm le 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023, nhà nước huỷ bỏ Nghị lăm le số 42/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của nhà nước quy lăm le cấp độ hàm của sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu nhập lực lượng Công an dân chúng.

Ảnh VNN

Bạn đang xem: hệ thống cấp bậc công an nhân dân việt nam

Theo Sở Tư pháp, nguyên do huỷ bỏ Nghị lăm le này về địa thế căn cứ, Luật Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ năm 2001 (đã không còn hiệu lực); Luật Công an dân chúng năm 2005 (đã không còn hiệu lực).

Về nội dung, nội dung của Nghị lăm le 42/2007/NĐ-CP không hề phù phù hợp với Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25 Luật Công an dân chúng năm 2018, những nội dung không giống đang được quy lăm le bên trên một vài văn bạn dạng của Sở Công an về cấp độ hàm của sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu nhập Công an dân chúng như:

- Thông tư 34/2020/TT-BCA ngày 10/4/2020 của Sở Công an quy lăm le chính sách thăng cấp cho, nâng bổng từng năm so với sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu Công an dân chúng,

- Thông tư 107/2021/TT-BCA ngày 11/11/2021 của Sở Công an quy lăm le về thăng cấp cho, nâng bổng trước thời hạn hoặc vượt lên bậc so với sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu Công an dân chúng...

* Theo Điều 21 Luật Công an dân chúng 2018, khối hệ thống cấp độ hàm sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ Công an dân chúng gồm:

1. Sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu nghiệp vụ:

a) Sĩ quan liêu cấp cho tướng tá đem 04 bậc: Đại tướng; Thượng tướng; Trung tướng; Thiếu tướng;

b) Sĩ quan liêu cấp cho tá đem 04 bậc: Đại tá; Thượng tá; Trung tá; Thiếu tá;

c) Sĩ quan liêu cấp cho úy đem 04 bậc: Đại úy; Thượng úy; Trung úy; Thiếu úy;

d) Hạ sĩ quan liêu đem 03 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ.

2. Sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu trình độ chuyên môn kỹ thuật:

a) Sĩ quan liêu cấp cho tá đem 03 bậc: Thượng tá; Trung tá; Thiếu tá;

b) Sĩ quan liêu cấp cho úy đem 04 bậc: Đại úy; Thượng úy; Trung úy; Thiếu úy;

c) Hạ sĩ quan liêu đem 03 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ.

3. Hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ nghĩa vụ:

a) Hạ sĩ quan liêu nhiệm vụ đem 03 bậc: Thượng sĩ; Trung sĩ; Hạ sĩ;

b) Chiến sĩ nhiệm vụ đem 02 bậc: Binh nhất; Binh nhì.

Đối tượng, ĐK, thời hạn xét phong, thăng cấp độ hàm sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ Công an nhân dân

Đối tượng xét phong cấp độ hàm:

a) Sinh viên, học viên tận hưởng sinh hoạt phí bên trên ngôi trường Công an dân chúng, khi đảm bảo chất lượng nghiệp được phong cấp độ hàm như sau:

Đại học: Thiếu úy;

Trung cấp: Trung sĩ;

Sinh viên, học viên đảm bảo chất lượng nghiệp cừ được phong cấp độ hàm cao hơn nữa 01 bậc;

b) Cán cỗ, công chức, viên chức hoặc người đảm bảo chất lượng nghiệp hạ tầng dạy dỗ ĐH, hạ tầng dạy dỗ công việc và nghề nghiệp được tuyển chọn lựa chọn nhập Công an dân chúng thì địa thế căn cứ nhập chuyên môn được đào tạo và giảng dạy, quy trình công tác làm việc, trọng trách được gửi gắm và bậc bổng được xếp nhằm phong cấp độ hàm tương ứng;

c) Chiến sĩ nhiệm vụ được phong cấp độ hàm khởi điểm là Binh nhì.

Điều khiếu nại xét thăng cấp độ hàm:

Sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ Công an dân chúng được thăng cấp độ hàm khi đem đầy đủ những ĐK sau đây:

Hoàn trở nên trọng trách, đầy đủ chi phí chuẩn chỉnh về chủ yếu trị, phẩm hóa học đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn trình độ chuyên môn, nhiệm vụ, mức độ khỏe;

Cấp bậc hàm lúc này thấp rộng lớn cấp độ hàm tối đa quy lăm le so với dịch vụ, chức vụ đang được đảm nhiệm;

Đủ thời hạn xét thăng cấp độ hàm theo gót quy lăm le.

Thời hạn xét thăng cấp độ hàm:

Hạ sĩ quan liêu, sĩ quan liêu nghiệp vụ:

Hạ sĩ lên Trung sĩ: 01 năm;

Trung sĩ lên Thượng sĩ: 01 năm;

Thượng sĩ lên Thiếu úy: 02 năm;

Thiếu úy lên Trung úy: 02 năm;

Trung úy lên Thượng úy: 03 năm;

Thượng úy lên Đại úy: 03 năm;

Đại úy lên Thiếu tá: 04 năm;

Thiếu tá lên Trung tá: 04 năm;

Trung tá lên Thượng tá: 04 năm;

Thượng tá lên Đại tá: 04 năm;

Đại tá lên Thiếu tướng: 04 năm;

Thời hạn thăng từng cấp độ hàm cấp cho tướng tá ít nhất là 04 năm;

Bộ trưởng Sở Công an quy lăm le thời hạn xét nâng bậc bổng, thăng cấp độ hàm sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu trình độ chuyên môn nghệ thuật ứng với nấc bổng nhập bảng bổng trình độ chuyên môn nghệ thuật bởi nhà nước quy định;

Xem thêm: đảng cộng sản việt nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào

Bộ trưởng Sở Công an quy lăm le thời hạn xét thăng cấp độ hàm hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ nghĩa vụ;

Thời gian tham sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ tiếp thu kiến thức bên trên ngôi trường được xem nhập thời hạn xét thăng cấp độ hàm; so với sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ bị giáng cấp độ hàm, sau 01 năm Tính từ lúc ngày bị giáng cấp độ hàm, nếu như tiến thủ cỗ thì được xét thăng cấp độ hàm.

Tuổi của sĩ quan liêu được xét thăng cấp độ hàm kể từ Đại tá lên Thiếu tướng tá không thực sự 57; tình huống cao hơn nữa khi đem đòi hỏi theo gót đưa ra quyết định của Chủ tịch nước.

Thăng cấp độ hàm trước thời hạn và thăng cấp độ hàm vượt lên bậc

Sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ Công an nhân tư thục kết quả đặc trưng cừ nhập bảo đảm bình yên vương quốc, bảo vệ trật tự động, đáng tin cậy xã hội, đấu giành chống, chống tội phạm và vi phạm pháp lý, thi công Công an dân chúng, nghiên cứu và phân tích khoa học tập, công tác làm việc, tiếp thu kiến thức nhưng mà cấp độ hàm lúc này thấp rộng lớn cấp độ hàm tối đa so với dịch vụ, chức vụ sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ đang được đảm nhận thì được xét thăng cấp độ hàm trước thời hạn.

Sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ Công an nhân tư thục kết quả đặc trưng cừ nhập bảo đảm bình yên vương quốc, bảo vệ trật tự động, đáng tin cậy xã hội, đấu giành chống, chống tội phạm và vi phạm pháp lý nhưng mà cấp độ hàm lúc này thấp rộng lớn cấp độ hàm tối đa quy lăm le so với dịch vụ, chức vụ sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ đang được đảm nhận kể từ 02 bậc trở lên trên thì được xét thăng cấp độ hàm vượt lên bậc, tuy nhiên ko vượt lên vượt cấp độ hàm tối đa so với dịch vụ, chức vụ sĩ quan liêu đang được đảm nhận.

Chủ tịch nước đưa ra quyết định việc thăng cấp độ hàm trước thời hạn và thăng cấp độ hàm vượt lên bậc so với cấp độ hàm cấp cho tướng tá. Sở trưởng Sở Công an đưa ra quyết định việc thăng cấp độ hàm trước thời hạn và thăng cấp độ hàm vượt lên bậc kể từ Đại tá trở xuống.

Chức vụ, chức vụ của sĩ quan liêu Công an nhân dân

Chức vụ cơ bạn dạng của sĩ quan liêu Công an dân chúng bao gồm:

a) Sở trưởng Sở Công an;

b) Cục trưởng, Tư lệnh;

c) Giám đốc Công an tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương;

d) Trưởng phòng; trưởng công an thị xã, quận, thị xã, TP. Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh, TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương; trung đoàn trưởng;

đ) Đội trưởng; trưởng công an xã, phường, thị trấn; tè đoàn trưởng;

e) Đại group trưởng;

g) Trung group trưởng;

h) Tiểu group trưởng.

Cấp bậc hàm tối đa so với dịch vụ, chức vụ của sĩ quan liêu Công an nhân dân

1. Cấp bậc hàm tối đa so với dịch vụ của sĩ quan liêu Công an dân chúng được quy lăm le như sau:

a) Đại tướng: Sở trưởng Sở Công an;

b) Thượng tướng: Thứ trưởng Sở Công an. Số lượng không thực sự 06;

c) Trung tướng tá, con số không thực sự 35 bao gồm:

Cục trưởng, Tư mệnh lệnh và tương tự của đơn vị chức năng trực nằm trong Sở Công an mang 1 trong số tiêu chuẩn sau đây: đem công dụng, trọng trách tham vấn kế hoạch, đầu côn trùng phối phù hợp với những cỗ, ngành, địa phương; đem hệ lực lượng theo gót ngành dọc, quy tế bào hoạt động và sinh hoạt toàn nước, thẳng mái ấm trì kết hợp hoặc nhập cuộc kết hợp triển khai trọng trách bảo đảm bình yên vương quốc, bảo vệ trật tự động, đáng tin cậy xã hội, đấu giành chống, chống tội phạm; đem công dụng nghiên cứu và phân tích, chỉ dẫn, quản lý và vận hành nhiệm vụ toàn lực lượng;

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương;

Giám đốc Học viện Chính trị Công an dân chúng, Giám đốc Học viện An ninh dân chúng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân;

Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh thủ đô hà nội, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh;

Sĩ quan liêu Công an dân chúng biệt phái được phê chuẩn chỉnh lưu giữ dịch vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc chống và An ninh của Quốc hội hoặc được chỉ định dịch vụ Thứ trưởng hoặc tương đương;

d) Thiếu tướng tá, con số không thực sự 157 bao gồm:

Cục trưởng của đơn vị chức năng trực nằm trong Sở Công an và dịch vụ, chức vụ tương tự, trừ tình huống quy lăm le bên trên điểm c khoản 1 Điều này;

Giám đốc Công an tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW ở địa hạt được phân loại đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp cho tỉnh loại I và là địa phận trọng tâm, phức tạp về bình yên, trật tự động, diện tích S rộng lớn, số lượng dân sinh đông đúc. Số lượng không thực sự 11;

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng không thực sự 03;

Phó Cục trưởng, Phó Tư mệnh lệnh và tương tự của đơn vị chức năng trực nằm trong Sở Công an quy lăm le bên trên điểm c khoản 1 Như vậy. Số lượng: 17 đơn vị chức năng từng đơn vị chức năng không thực sự 04, những đơn vị chức năng sót lại từng đơn vị chức năng không thực sự 03;

Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh thủ đô hà nội, Phó Giám đốc Công an Thành phố Xì Gòn. Số lượng từng đơn vị chức năng không thực sự 03;

Sĩ quan liêu Công an dân chúng biệt phái được phê chuẩn chỉnh lưu giữ dịch vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc chống và An ninh của Quốc hội hoặc được chỉ định dịch vụ Tổng viên trưởng hoặc tương đương;

đ) Đại tá: Giám đốc Công an tỉnh, TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW, trừ tình huống quy lăm le bên trên điểm c và điểm d khoản này; giám đốc khám đa khoa trực nằm trong bộ; hiệu trưởng những ngôi trường trung cấp cho Công an nhân dân;

e) Thượng tá: Trưởng chống và tương đương; trưởng công an thị xã, quận, thị xã, TP. Hồ Chí Minh nằm trong tỉnh, TP. Hồ Chí Minh nằm trong TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong trung ương; trung đoàn trưởng;

g) Trung tá: Đội trưởng và tương đương; trưởng công an xã, phường, thị trấn; tè đoàn trưởng;

h) Thiếu tá: Đại group trưởng;

i) Đại úy: Trung group trưởng;

k) Thượng úy: Tiểu group trưởng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy lăm le ví dụ dịch vụ, chức vụ đem cấp độ hàm tối đa là Trung tướng tá, Thiếu tướng tá không được quy lăm le ví dụ nhập luật này.

Sĩ quan liêu Công an dân chúng biệt phái đem dịch vụ cao hơn nữa quy lăm le bên trên điểm c khoản 1 Như vậy và tình huống đặc trưng được phong, thăng cấp độ hàm cấp cho tướng tá bởi cấp cho đem thẩm quyền đưa ra quyết định.

4. Trưởng chống và tương tự ở đơn vị chức năng nằm trong ban ngành Sở đem công dụng, trọng trách thẳng đại chiến, tham vấn, nghiên cứu và phân tích, chỉ dẫn trình độ chuyên môn, nhiệm vụ toàn lực lượng; Trưởng chống tham vấn, nhiệm vụ, Trưởng Công an quận nằm trong Công an TP. Hồ Chí Minh thủ đô hà nội, Công an Thành phố Xì Gòn đem cấp độ hàm tối đa cao hơn nữa 01 bậc quy lăm le bên trên điểm e khoản 1 Như vậy.

Xem thêm: biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học

5. Sở trưởng Sở Công an quy lăm le cấp độ hàm tối đa là cấp cho tá, cấp cho úy của sĩ quan liêu lưu giữ dịch vụ, chức vụ sót lại nhập Công an dân chúng.

Theo BHT

Link: https://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/he-thong-cap-bac-ham-si-quan-ha-si-quan-cong-an-nhan-dan-moi-nhat/259135.htm