hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất

Đề bài

Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất nhằm lại những kết quả gì?

Bạn đang xem: hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vô sgk Lịch sử 11 trang 36 nhằm vấn đáp.

Lời giải chi tiết

* Hậu trái ngược của cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất:

- Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất kết cổ động với việc thất bại của phe Liên minh, tạo ra thiệt e áp lực về người và của:

Xem thêm: dữ phượng hành tập 1

+ đa phần thành phố Hồ Chí Minh, xã mạc, đàng sá, cầu và cống, xí nghiệp sản xuất bị phá huỷ bỏ. Chiến phí lên tới mức 85 tỉ đôla.

+ 10 triệu con người bị tiêu diệt, rộng lớn đôi mươi triệu con người bị thương.

+ Các nước Châu Âu phát triển thành con cái nợ của Mĩ.

Xem thêm: tác dụng của dầu bôi trơn là gì

- Bản vật dụng toàn cầu được phân chia lại: Đức tổn thất không còn nằm trong địa; Anh, Pháp, Mĩ không ngừng mở rộng tăng nằm trong địa của tớ.

- Từ vô trận đánh tranh giành, cách mệnh mon Mười Nga thành công xuất sắc khắc ghi bước đem rộng lớn vô viên diện chủ yếu trị toàn cầu.

Loigiaihay.com