đường trung bình là gì

Bách khoa toàn thư banh Wikipedia

Đường tầm của tam giác ABC là đoạn màu sắc tím nối nhị trung điểm M của cạnh AB và N của cạnh AC cùng nhau.
Đường tầm của hình thang ABCD là đoạn red color nối nhị trung điểm E của cạnh mặt mày AD và F của cạnh mặt mày BC cùng nhau.Trong hình thang lối tầm còn hạn chế hai tuyến phố chéo cánh bên trên trung điểm của hai tuyến phố chéo cánh bại liệt nhập hình thang.

Đường trung bình của tam giác là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhị cạnh của tam giác; nhập một tam giác với thân phụ lối tầm. Đường tầm của tam giác thì tuy nhiên song với cạnh loại thân phụ và có tính lâu năm vị 1/2 phỏng lâu năm cạnh loại thân phụ.

Bạn đang xem: đường trung bình là gì

Đường trung bình của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhị cạnh mặt mày của hình thang. Đường tầm của hình thang thì tuy nhiên song với nhị lòng của hình thang và có tính lâu năm vị 1/2 tổng phỏng lâu năm nhị lòng.

Đường trung bình của hình bình hành là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhị cạnh mặt mày của hình bình hành. Đường tầm của hình bình hành thì tuy nhiên song với nhị lòng và có tính lâu năm vị 1/2 tổng phỏng lâu năm nhị lòng.

Định lý lối trung bình[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tam giác[sửa | sửa mã nguồn]

Định lý 1

Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy nhiên song với cạnh loại nhị thì trải qua trung điểm cạnh loại thân phụ.[1]

Xem thêm: đẽo cày giữa đường là gì

Đề bài bác minh hoạ:

Cho tam giác ABC với M là trung điểm cạnh AB. Đường trực tiếp trải qua M tuy nhiên song với cạnh BC và hạn chế cạnh AC bên trên điểm N. Chứng minh .
Chứng minh toan lý:
Từ M vẽ tia tuy nhiên song với AC, hạn chế BC bên trên F. Tứ giác MNCF với nhị cạnh MN và FC tuy nhiên song nhau nên là hình thang. Hình thang MNCF với nhị cạnh mặt mày tuy nhiên song nhau nên nhị cạnh vị trí kia đều bằng nhau (theo đặc thù hình thang): (1)
(trường thích hợp góc - cạnh - góc), kể từ bại liệt suy rời khỏi (2)
Từ (1) và (2) suy rời khỏi . Định lý được minh chứng.
Định lý 2

Đường tầm của tam giác thì tuy nhiên song với cạnh loại thân phụ và lâu năm vị nửa cạnh ấy.[2]

Xem thêm: fe+h2so4 đặc nguội

Cho tam giác ABC với M là trung điểm cạnh AB và N là trung điểm cạnh AC (). Chứng minh .
Chứng minh toan lý:
Kéo lâu năm đoạn MN về phía N một quãng NF có tính lâu năm vị MN. Nhận thấy: (trường thích hợp cạnh - góc - cạnh)
suy rời khỏi . Hai góc này ở địa điểm ví le nhập lại đều bằng nhau nên hoặc . Mặt không giống vì như thế nhị tam giác này đều bằng nhau nên , suy rời khỏi (vì ). Tứ giác BMFC với nhị cạnh đối BM và FC vừa phải tuy nhiên tuy nhiên, vừa phải đều bằng nhau nên BMFC là hình bình hành, suy rời khỏi hoặc . Mặt không giống, , tuy nhiên (tính hóa học hình bình hành), nên . Định lý được minh chứng.

Trong hình thang[sửa | sửa mã nguồn]

Định lý 3

Đường trực tiếp trải qua trung điểm một cạnh mặt mày của hình thang và tuy nhiên song với nhị lòng thì trải qua trung điểm cạnh mặt mày loại nhị.

Cho hình thang ABCD. E là trung điểm cạnh AD. Qua A kẻ đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với nhị lòng, hạn chế cạnh BC bên trên F. Chứng minh F là trung điểm BC.
Chứng minh toan lý: gọi H là kí thác điểm của AC và EF. Theo toan lý 1 về lối tầm nhập tam giác, vì như thế EH trải qua trung điểm AD và tuy nhiên song với DC nên H là trung điểm cạnh AC. Xét tương tự động nhập tam giác CAB, vì như thế HF trải qua trung điểm AC và tuy nhiên song với AB nên F là trung điểm BC. Định lý được minh chứng.
Định lý 4

Đường tầm của hình thang thì tuy nhiên song nhị lòng và lâu năm vị nửa tổng phỏng lâu năm nhị lòng.[3]

Cho hình thang ABCD. E là trung điểm cạnh AD và F là trung điểm cạnh BC. Chứng minh .
Chứng minh toan lý: Gọi H là trung điểm AC.
Áp dụng toan lý 2 về lối tầm nhập tam giác so với lối EH (tam giác ACD) và lối HF (tam giác CAB), thu được:
Do (vì tuy nhiên ) nên thân phụ điểm E, H và F trực tiếp mặt hàng. Suy rời khỏi . Định lý và được minh chứng.

Tam giác lối trung bình[sửa | sửa mã nguồn]

Ba lối tầm nhập tam giác tạo ra trở nên một tam giác nhỏ rộng lớn gọi là tam giác lối tầm. Tam giác lối tầm với chu vi vị 1/2 chu vi tam giác gốc.[4]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Đường tầm của hình thang (tiếng Anh)
  • Các đặc thù của hình thang, nhập bại liệt với phần nói tới lối tầm Lưu trữ 2013-10-31 bên trên Wayback Machine (tiếng Anh)
  • Đường tầm của tam giác và hình thang (tiếng Anh)

Tác giả

Bình luận