đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành

Câu hỏi:

12/02/2020 41,529

D. tư liệu phát hành.

Bạn đang xem: đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD trang 8 thì tư liệu sản xuất là sự kết hợp giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vậy đáp án thực sự tư liệu phát hành.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công dân được bộc bạch ý kiến của tớ về những yếu tố chủ yếu trị, tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội của quốc gia trải qua quyền này bên dưới đây?

A. Quyền bầu cử, ứng cử.

B. Quyền năng khiếu nại.

C. Quyền tự tại ngôn luận.

D. Quyền tố giác.

Câu 2:

Khi cầu hạn chế phát hành thu hẹp kéo theo cung hạn chế là nội dung của bộc lộ này vô mối quan hệ cung – cầu?

A. Thị ngôi trường phân bổ cung và cầu.

B. Cung cầu tác dụng cho nhau.

C. Cung cầu tác động cho tới chi phí.

D. Giá cả tác động cho tới cung và cầu.

Câu 3:

Pháp luật bởi tổ chức triển khai này tiếp sau đây ban hành?

A. Mặt trận Tổ quốc VN.

B. Chính quyền.

Xem thêm: văn bản chiếc lược ngà

C. Đoàn thanh niên.

D. Nhà nước.

Câu 4:

Chủ thể này tiếp sau đây với trách móc nhiệm dẫn đến những điểu khiếu nại vật hóa học, niềm tin nhằm bảo đảm an toàn cho tới công dân với kĩ năng triển khai được quyền và nghĩa vụ?

A. Các ban ngành và tổ chức triển khai đoàn thể.

B. Nhà nước và toàn cỗ xã hội.

C. Các công dân thừa hưởng quyền và nhiệm vụ.

D. Mọi công dân và những tổ chức triển khai.

Câu 5:

Công an bắt nhốt người vì thế nghi ngại lấy trộm xe pháo máy là vi phạm quyền

A. bất khả xâm phạm về thân thiết thể của công dân.

B. được pháp lý bảo lãnh về tính chất mạng, sức mạnh của công dân.

C. bất khả xâm phạm về địa điểm ở của công dân.

D. được pháp lý bảo lãnh về danh dự, phẩm giá của công dân.

Câu 6:

Đặc trưng này tiếp sau đây thể hiện nay quyền làm việc của công dân?

A. Công dân chỉ được thao tác làm việc ở một ngành tài chính chắc chắn.

B. Công dân được tự tại dùng mức độ làm việc của tớ.

C. Công dân hoàn toàn có thể thao tác làm việc ko cần thiết theo đòi quy toan của Luật Lao động.

Xem thêm: em hãy viết một đoạn văn

D. Công dân nên làm việc bên dưới sự giám sát của tổ chức chính quyền địa hạt.