để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng những viên gạch hình vuông cạnh 30 cm

 • Chồn

  Chồn

  Diện tích nền căn chống là :

  Bạn đang xem: để lát nền một căn phòng hình chữ nhật người ta dùng những viên gạch hình vuông cạnh 30 cm

  9 x 6 = 54 (m2) hoặc 5400dm2

  30cm = 3dm

  Diện tích một viên gạch ốp là :

  3 x 3 = 9 (dm2)

  Số viên gạch ốp nhớ dùng là :

  5400 : 9 = 600 (viên)

  Đáp số: 600 viên gạch ốp.

  Trả tiếng hay

  50 Trả lời 07/10/22

  • Cu Bin

   Cu Bin

   Diện tích một viên gạch ốp là :

   30 x 30 = 900 ( cm2 )

   Diện tích căn chống này là :

   9 x 6 = 54 ( mét vuông )

   54 mét vuông = 540 000 cm2

   Số viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn phồng này là :

   540 000 : 900 = 600 ( viên )

   Đs: 600 viên

   Trả tiếng hay

   37 Trả lời 07/10/22

   • Cam_BbiUwU Cam_BbiUwU

    Cam_BbiUwU Cam_BbiUwU

    Diện tích nền căn chống là :

    9 x 6 = 54 (m2) hoặc 5400dm2

    Xem thêm: fe3o4 + hno3 đặc nóng

    30cm = 3dm

    Diện tích một viên gạch ốp là :

    3 x 3 = 9 (dm2)

    Số viên gạch ốp nhớ dùng là :

    5400 : 9 = 600 (viên)

    Đáp số: 600 viên gạch ốp.

    Trả tiếng hay

    12 Trả lời 09/10/22

    • Cún ngốc nghếch

     Cún ngốc nghếch

     600 viên

     Trả tiếng hay

     9 Trả lời 07/10/22

     • Cam_BbiUwU Cam_BbiUwU

      Cam_BbiUwU Cam_BbiUwU Diện tích nền căn chống là :

      9 x 6 = 54 (m²) hoặc 5400dm²

      30cm = 3dm

      Diện tích một viên gạch ốp là :

      3 x 3 = 9 (dm²)

      Số viên gạch ốp nhớ dùng là :

      5400 : 9 = 600 (viên)

      Đáp số: 600 viên gạch ốp.

      Trả tiếng hay

      8 Trả lời 09/10/22

      Xem thêm: if you go back far enough

      • Củ Tỏi
       • Cún Con

        Cún Con

        Hay ghehe

        0 Trả lời 07/10/22