để chuyển hóa ankin thành anken ta thực hiện phản ứng cộng h2 trong điều kiện có xúc tác

Câu hỏi:

18/06/2019 46,482

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp nước brom?

A. Butan

B. But-1-en

C. Cacbon đioxit

D. Metyl propan

Câu 2:

Đimetylaxetilen mang tên gọi là:

A. propin

B. but-1-in

C. but-2-in

D. but-2-en

Câu 3:

Hidro hóa  trọn vẹn axetilen tự lượng dư hidro đem xúc tác Ni và đun rét chiếm được thành phầm là?

A. Etylen

B. etan 

Xem thêm: điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

C. eten

D. etyl

Câu 4:

Hidrocacbon X ko làm mất đi color hỗn hợp brom ở sức nóng chừng thông thường. tên thường gọi của X là:

A. etilen

Bxiclopropan

C. xiclohexan

D. stiren

Câu 5:

Khi hidro hoá but-2-in tự lượng H2 dư với xúc tác là Pd/PbCO3 mang đến thành phầm chủ yếu là:

A. butan

B. trans-but-2-en  

C. Cis-but-2-en

D. cả B và C

Câu 6:

Đivinyl ứng dụng nằm trong Br2 theo đòi tỉ lệ thành phần mol 1:1, ở 40oC đưa đến thành phầm đó là :

A. 1,4-đibrom-but-2-en

B. 3,4-đibrom-but-2-en

C. 3,4-đibrom-but-1-en

D. 1,2-đibrom-but-3-en

Xem thêm: bức xạ nhiệt là gì