đại học hàng hải điểm chuẩn

trà my   -   Chủ nhật, 20/08/2023 14:38 (GMT+7)

Bạn đang xem: đại học hàng hải điểm chuẩn

Điểm chuẩn chỉnh của Trường Đại học tập Hàng hải nước Việt Nam nhập hai năm qua loa lên đến mức 34,75 điểm.

Bình luận:

Xem thêm: dữ phượng hành tập 1

Bạn nghĩ về gì về nội dung này?

Bạn cần thiết singin nhằm gửi phản hồi.

Gửi phản hồi