đai cao cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền bắc hạ thấp hơn so với miền nam chủ yếu vì

  1. Lớp 12

  2. Đai cao cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi ở miền Bắc hạ thấp rộng lớn đối với miền Nam hầu hết vì

hint-header

Cập nhật ngày: 02-12-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Hữu Hoàng Thân


Đai cao cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi ở miền Bắc hạ thấp rộng lớn đối với miền Nam hầu hết vì

A

có nền nhiệt độ phỏng thấp rộng lớn.

B

có nền nhiệt độ phỏng cao hơn nữa.

C

có nền địa hình thấp rộng lớn.

D

có nền địa hình cao hơn nữa.

Chủ đề liên quan

Mùa thô ở những tỉnh ven bờ biển cực kỳ Nam Trung Sở kéo dãn nhất toàn quốc hầu hết là do

A

hoạt động của bão táp phơn thô rét mướt.

B

ảnh hưởng trọn của Tín phong hướng đông bắc.

C

địa hình bờ biển lớn ko đón gió rét.

D

địa hình núi dốc đứng về phía biển lớn.

Kiểu khí hậu nổi bật của Nam Sở việt nam nhập thời hạn từ thời điểm tháng XI cho tới mon IV năm tiếp theo là

A

nắng, rét mướt, trời nhiều mây.

B

nắng, không nhiều mây và mưa nhiều.

C

nắng, ổn định toan, tạnh ráo.

D

nắng rét mướt và mưa nhiều.

Mùa thô ở Bắc Sở không thâm thúy như ở Nam Sở việt nam hầu hết do

A

mạng lưới sông ngòi dày quánh rộng lớn.

B

sự thay đổi của những hồ nước chứa chấp nước.

C

nguồn nước ngầm đa dạng rộng lớn.

D

ảnh hưởng trọn của gió rét Đông Bắc.

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên thân thuộc nhị điểm Đông Trường Sơn và Tây Nguyên hầu hết do

A

tác động của gió rét và phía những sản phẩm núi.

B

độ cao địa hình và tác động của biển lớn.

C

ảnh hưởng trọn của biển lớn và lớp phủ thực vật.

D

độ cao địa hình và phía những sản phẩm núi.

Cảnh sắc vạn vật thiên nhiên phần cương vực phía Bắc thay cho thay đổi bám theo mùa do

A

sự phân mùa rét mướt, giá tiền.

B

sự phân hóa bám theo phỏng cao.

C

sự phân hóa lượng mưa bám theo mùa.

D

sự phân hóa theo hướng nhộn nhịp - tây.

Lượng nước thiếu vắng nhập mùa thô ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam hầu hết do

A

nguồn nước ngầm đa dạng.

B

mạng lưới sông ngòi dày quánh.

C

sự thay đổi hợp lý của những hồ nước chứa chấp nước.

D

có hiện tượng lạ mưa phùn cuối ngày đông.

Ở nước tớ, vạn vật thiên nhiên vùng núi Tây Bắc khác với Đông Bắc ở đặc điểm nào sau đây?

A

Mùa nhộn nhịp đến sớm rộng lớn ở vùng núi thấp.

B

Mùa nhộn nhịp đến muộn và kết thúc sớm rộng lớn.

C

Mùa mưa đến sớm và kết thúc muộn rộng lớn.

D

Khí hậu lạnh chủ yếu vì thế gió mùa Đông Bắc.

Dạng thời tiết nắng nóng, kèm bám theo mưa dông xuất hiện vào cuối mùa thô ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là vì thế hình ảnh hưởng của

A

Tín phong bán ước Bắc.

B

Tín phong bán ước Nam.

C

gió mùa mùa hạ đến sớm.

D

áp thấp nóng phía tây lấn quý phái.

Điểm lạ đời về khí hậu của Nam Bộ ví với Duyên hải Nam Trung Bộ là

A

mùa mưa ngắn rộng lớn.

B

mùa mưa sớm rộng lớn.

C

khí hậu cận xích đạo.

D

nóng xung quanh năm.

Tháng mưa cực to lùi dần dần kể từ Bắc Sở cho tới Trung Sở hầu hết do

Xem thêm: kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật

A

sự lùi phiên địa điểm khoảng của dải quy tụ nội chí tuyến.

B

Càng nhập Nam càng xa vời chí tuyến phân phối cầu Bắc.

C

sự lùi dần dần mùa mưa rằng cộng đồng kể từ Bắc Sở cho tới Trung cỗ.

D

gió Tây Nam xuất xứ Nam phân phối cầu giảm sút.

Điểm khác lạ về nhiệt độ thân thuộc Duyên hải Nam Trung Sở với Nam Sở là

A

khí hậu cận Xích đạo.

B

mùa mưa sớm rộng lớn.

C

mùa mưa muộn rộng lớn.

D

nóng xung quanh năm.

Vùng phía Nam việt nam không với đai ôn đới gió rét bên trên núi vì

A

nằm kề vùng biển lớn rộng lớn.

B

không có tính cao bên trên 2600 m.

C

không với gió rét Đông Bắc hoạt động và sinh hoạt.

D

nằm ngay gần xích đạo.

Mùa mưa ở Tây Nguyên thông thường ra mắt nhập thời hạn này sau đây?

A

Quanh năm.

B

Mùa xuân.

C

Mùa hạ.

D

Thu nhộn nhịp.

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo hướng Đông Tây thân thuộc nhị điểm Đông Trường Sơn và Tây Nguyên hầu hết do

A

độ cao địa hình và phía những sản phẩm núi.

B

độ cao địa hình và tác động của biển lớn.

C

ảnh hưởng trọn của biển lớn và lớp phủ thực vật.

D

tác động của gió rét và phía những sản phẩm núi.

Tây Nguyên với sự trái lập với đồng vì như thế ven bờ biển miền Trung về

A

mùa mưa, mùa thô.

B

hướng bão táp.

C

mùa rét mướt, mùa giá tiền.

D

mùa bão.

Điểm tương đương nhau về nhiệt độ của Duyên hải Nam Trung Sở và Tây Nguyên là

A

phân phân chia nhị mùa mưa thô rõ rệt rệt.

B

mùa mưa lùi dần dần về thu nhộn nhịp.

C

biên phỏng nhiệt độ khoảng năm rộng lớn.

D

mùa hạ với bão táp phơn Tây Nam.

Yếu tố này tại đây thể hiện tại rõ ràng nhất ông tơ tương tác thân thuộc vạn vật thiên nhiên của Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ?

A

Địa hình.

B

Khí hậu.

C

Sông ngòi.

D

Thực vật.

Giữa Tây Nguyên và đồng vì như thế ven bờ biển Nam Trung Sở với sự trái lập về mùa mưa và mùa thô là do tác động của

A

dãy núi Hoành Sơn kết phù hợp với tác động của gió rét.

B

dãy núi Trường Sơn kết phù hợp với tác động của gió rét.

C

dãy núi Bạch Mã kết phù hợp với tác động của gió rét.

D

dãy núi Hoàng Liên Sơn kết phù hợp với tác động của biển lớn.

Đai cao cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi ở miền Nam lên rất cao rộng lớn đối với miền Bắc hầu hết vì

A

có nền nhiệt độ phỏng thấp rộng lớn.

B

có nền nhiệt độ phỏng cao hơn nữa.

C

có nền địa hình thấp rộng lớn.

D

có nền địa hình cao hơn nữa.

Đặc điểm này tại đây ko trúng với nhiệt độ của phần phía Nam nước ta?

A

Khí hậu rét mướt xung quanh năm.

B

Không với mon này bên dưới 200C.

C

Xem thêm: thuyết minh về chiếc kính đeo mắt

Có 2 mùa mưa và thô rõ rệt rệt.

D

Có mưa phùn nhập ngày đông.