cung phản xạ diễn ra theo trật tự

Câu hỏi:

31/07/2019 78,929

Bạn đang xem: cung phản xạ diễn ra theo trật tự

A. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần phân tách và tổ hợp vấn đề → thành phần phản hồi thông tin

B. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần tiến hành phản xạ → thành phần phân tách và tổ hợp vấn đề → thành phần phản hồi thông tin

C. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần phân tách và tổ hợp vấn đề → thành phần tiến hành phản ứng

Đáp án chủ yếu xác

D. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần vấn đáp kích ứng → thành phần tiến hành phản ứng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Động vật đem hệ thần kinh trung ương dạng chuỗi hoạnh rất có thể vấn đáp toàn cục khi bị kích ứng vì?

A. Số lượng tế bào thần kinh trung ương tăng lên

B. Mỗi hoạnh là một trong trung tâm tinh chỉnh và điều khiển một vùng xác lập của cơ thể

C. Các tế bào thần kinh trung ương nhập hoạnh ở ngay sát nhau

D. Các hoạnh thần kinh trung ương tương tác với nhau

Câu 2:

Trong những động vật hoang dã sau:

(1) giun dẹp (2) thủy tức (3) đỉa

(4) trùng roi vọt (5) giun tròn trặn (6) con gián (7) tôm

Bao nhiêu loại đem hệ thần kinh trung ương dạng chuỗi hạch?

A. 1 

B. 3 

C. 4 

D. 5

Câu 3:

Cảm ứng của động vật hoang dã là năng lực khung hình động vật hoang dã phản xạ lại những kích thích?

A. Của một vài tác nhân môi trường thiên nhiên sinh sống, đáp ứng cho tới khung hình tồn bên trên và vạc triển

Xem thêm: quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi

B. Của môi trường thiên nhiên sinh sống, đáp ứng cho tới khung hình tồn bên trên và vạc triển

C. Định vị trí hướng của môi trường thiên nhiên sinh sống, đáp ứng cho tới khung hình tồn bên trên và vạc triển

D. Của môi trường thiên nhiên (bên nhập và phía bên ngoài cơ thể) nhằm tồn bên trên và vạc triển

Câu 4:

Trong những tuyên bố sau:

(1) hành động tự nhiên chỉ mất ở những loại vật đem hệ thần kinh

(2) hành động tự nhiên được tiến hành nhờ cung phản xạ

(3) hành động tự nhiên được xem là một dạng điển hình nổi bật của cảm ứng

(4) hành động tự nhiên là định nghĩa rộng lớn mênh mông cảm ứng

Các tuyên bố trúng về hành động tự nhiên là:

A. (1), (2) và (4) 

B. (1), (2), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4) 

D. 1), (2) và (3)

Câu 5:

Động vật đem hệ thần kinh trung ương dạng lưới khi bị kích ứng thì?

A. Duỗi trực tiếp cơ thể

B. Co toàn cỗ cơ thể

C. Di đưa đi khu vực khác

D. Co ở đoạn khung hình bị kích thích

Câu 6:

Hệ thần kinh trung ương dạng chuỗi hoạnh được tạo hình bởi vì những tế bào thần kinh trung ương triệu tập trở nên những hoạnh thần kinh trung ương và được nối cùng nhau tạo nên trở nên chuỗi hạch?

A. Nằm dọc từ chiều nhiều năm cơ thể

B. Nằm dọc từ sống lưng và bụng

C. Nằm dọc từ lưng

Xem thêm: c++ là gì

D. Phân phụ vương ở một vài phần cơ thể