công thức câu gián tiếp

Câu loại gián tiếp, câu thẳng vô giờ Anh là nhì công ty điểm ngữ pháp cơ bạn dạng tuy nhiên vô cùng cần thiết, xuất hiện tại vô đa số từng bài bác đua. Chính chính vì vậy, thời điểm ngày hôm nay, nằm trong tiếng Anh tiếp xúc Langmaster tổ hợp và gia tăng lại toàn cỗ kỹ năng cần thiết tương quan cho tới phần ngữ pháp câu thẳng loại gián tiếp trong nội dung bài viết sau đây nhé!

1. Khái niệm

null

Bạn đang xem: công thức câu gián tiếp

1.1. Cấu trúc câu loại gián tiếp là gì?

Câu loại gián tiếp vô giờ Anh (Indirect / Reported Speech) là một dạng câu tuy nhiên người rằng ko trích dẫn đúng chuẩn kể từ ngôn từ của những người không giống, tuy nhiên thay cho vô tê liệt, miêu tả lại chân thành và ý nghĩa hoặc vấn đề. Trong câu loại gián tiếp, thường được sử dụng những kể từ khóa như "that," "if," "whether", và ko dùng vết ngoặc như vô câu thẳng. 

Cấu trúc công cộng câu loại gián tiếp: [Mệnh đề tường thuật] + (that) + [Mệnh đề được trần thuật lại]

Ví dụ: 

 • She said, "I am going đồ sộ the store.” (Cô ấy nói: “Tôi đang được cho tới cửa hàng.”)
  → She said that she was going đồ sộ the store. ( She said that she was going đồ sộ the store.)
 • "Are you coming đồ sộ the party?" he asked. (Anh ấy hỏi: “Bạn đang được cho tới buổi tiệc à?”)
  → He asked if I was coming đồ sộ the buổi tiệc ngọt. (Anh ấy căn vặn tôi đem đến dự buổi tiệc ko.)
 • "I have never been đồ sộ nhật bản," he admitted. (Anh ấy quá nhận: “Tôi ko lúc nào cho tới Nhật Bản.”)
  → He admitted that he had never been đồ sộ nhật bản. (Anh quá nhận rằng anh ko lúc nào cho tới Nhật Bản.)

1.2. Cấu trúc câu thẳng là gì?

Câu thẳng vô giờ Anh (Direct Speech) là 1 trong những dạng câu tuy nhiên người rằng trích dẫn đúng chuẩn những kể từ ngữ và chân thành và ý nghĩa của những người không giống tuy nhiên bất biến hoặc tóm gọn gàng. Đối với câu thẳng, thường thì, người ghi chép dùng vết ngoặc kép (" ") hoặc vết nháy đơn (' ') nhằm xung quanh cụm kể từ được trích dẫn. 

Cấu trúc công cộng câu trực tiếp: [Mệnh đề tường thuật] + [“mệnh đề được trần thuật lại”]

Ví dụ:

 • "I love watching movies," she said. (Cô ấy nói: "Tôi quí coi phim.")
 • "What time does the train leave?" he asked. (Anh tao hỏi: "Máy cất cánh cút vô khi bao nhiêu giờ?")
 • "Please pass bủ the salt," John requested. (John yêu thương cầu: "Làm ơn đem tôi muối bột.")

XEM THÊM: 

PHÂN BIỆT TRẠNG TỪ NGẮN VÀ TRẠNG TỪ DÀI: ĐỊNH NGHĨA, CÔNG THỨC, VÍ DỤ VÀ BÀI TẬP

TOÀN BỘ KIẾN THỨC CẦN BIẾT VỀ SO SÁNH GẤP BỘI TRONG TIẾNG ANH  

TỔNG HỢP 100+ BÀI TẬP PHRASAL VERB CÓ ĐÁP ÁN HAY VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT 

2. Quy tắc đem cấu tạo câu thẳng lịch sự cấu tạo câu loại gián tiếp

2.1. Xác quyết định động kể từ trần thuật phù hợp

 • Động kể từ trần thuật mang đến câu thẳng "say" hoặc "tell": Khi người rằng chỉ nêu một câu nói. rằng tuy nhiên không những đi ra ai mà người ta đang được rỉ tai, dùng "say".  Khi người rằng nêu rõ ràng người mà người ta đang được rỉ tai, dùng "tell."

  Ví dụ:

  • "I am busy," she said. (“Tôi đang được bận", cô ấy nói)
   → She said (that) she was busy. (Cô ấy rằng (rằng) cô ấy bận.)
  • "I am busy," she told bủ. (Cô ấy bảo tôi: “Tôi đang được bận")
   → She told bủ (that) she was busy. (She told bủ (that) she was busy.)
  • Động kể từ trần thuật cho những hành vi khác: Đối với những động kể từ khác ví như "ask," "request," "wonder," "admit," "announce," "promise,"... dùng thẳng động kể từ tê liệt vô câu loại gián tiếp.

   Ví dụ:

   • "Can you help me?" she asked. (“Tôi rất có thể giúp cho bạn được không?”, cô ấy căn vặn.)
    → She asked if/whether I could help her. (Cô ấy căn vặn liệu tôi rất có thể canh ty cô ấy ko.)
   • "Please come đồ sộ the buổi tiệc ngọt," he requested. (“Hãy cho tới bữa tiệc", anh ấy đòi hỏi.)
    → He requested bủ đồ sộ come đồ sộ the buổi tiệc ngọt. (Anh ấy đòi hỏi tôi cho tới dự buổi tiệc.)

   Lưu ý: Khi dùng những động kể từ như "ask," "inquire," "wonder," "want đồ sộ know”, bạn phải dùng kể từ link như "if" hoặc "whether" vô câu loại gián tiếp.

   ĐĂNG KÝ NGAY: 

   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người cút làm

   2.2. Quy tắc lùi thì câu loại gián tiếp

   null

   • Present simple (Hiện bên trên đơn) → Past simple (Quá khứ đơn)

   Ví dụ: "I am a student," she says. (Cô ấy nói: “Tôi là SV.”)
   → She said (that) she was a student. (Cô ấy rằng (rằng) cô ấy là SV.)

   • Present continuous (Hiện bên trên tiếp diễn) → Past continuous (Quá khứ tiếp diễn)

   Ví dụ: "I am studying," he says. (Anh ấy nói: “Tôi đang được học")
   → He said (that) he was studying. (Anh ấy rằng (rằng) anh ấy đang được học tập.)

   • Present perfect (Hiện bên trên trả thành) → Past perfect (Quá khứ trả thành)

   Ví dụ: "I have finished my work," she says. (Cô ấy nói: “Tôi đang được triển khai xong việc làm.”)
   → She said (that) she had finished her work. (Cô ấy rằng (rằng) cô ấy đang được triển khai xong việc làm.)

   • Past simple (Quá khứ đơn) → Past perfect (Quá khứ trả thành)

   Ví dụ: "I finished my homework," she said. (Cô ấy nói: “Tôi đang được triển khai xong bài bác về mái ấm.”)
   → She said (that) she had finished her homework. (Cô ấy rằng (rằng) cô ấy đang được triển khai xong bài bác về mái ấm.)

   • Present perfect continuous (Hiệu bên trên triển khai xong tiếp diễn) → Past perfect continuous (Quá khứ triển khai xong tiếp diễn)

   Ví dụ: "I have been working here for five years," she said. (Cô ấy nói: “Tôi đang được thao tác làm việc ở phía trên được 5 năm.)

   → She said (that) she had been working there for five years. (Cô ấy bảo rằng cô ấy đang được thao tác làm việc ở này được 5 năm.)

   • Past continuous (Quá khứ tiếp diễn) → Past perfect continuous (Quá khứ triển khai xong tiếp diễn)

   Ví dụ: “We have been waiting," they say. (“Chúng tôi đang được chờ đón,” bọn họ rằng.)

   → They said (that) they had been waiting. (Họ rằng (rằng) bọn họ đang được chờ đón.)

   • Will → Would 

   Ví dụ: "I will help you," he says. ("Tôi tiếp tục giúp cho bạn," anh ấy rằng.)

   → He said (that) he would help bủ. (Anh ấy rằng (rằng) anh ấy sẽ hỗ trợ tôi.)

   • Can → Could

   Ví dụ: "I can swim," she says. ("Tôi rất có thể bơi lội," cô ấy nói)

   → She said (that) she could swim. (Cô ấy rằng (rằng) cô ấy rất có thể bơi lội.)

   • Must/Have đồ sộ → Had to

   Ví dụ: "I must go," he says. ("Tôi nên cút," anh ấy rằng.)

   → He said (that) he had đồ sộ go. (Anh ấy rằng (rằng) anh ấy nên cút.)

   • May → Might

   Ví dụ: "I may come," she says. ("Tôi rất có thể sẽ tới," cô ấy rằng.)

   → She said (that) she might come. (Cô ấy rằng (rằng) cô ấy rất có thể sẽ tới.)

   ĐĂNG KÝ NGAY: 

   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người cút làm

   2.3. Chuyển thay đổi đại kể từ nhân xưng và đại kể từ tân ngữ tương ứng

   null

   2.3.1. Đại kể từ công ty ngữ (Subject pronouns)

   • I → He/She

   Ví dụ: "I am happy," he said. (“Tôi đang được phấn chấn,” anh ấy rằng.)

   → He said (that) he was happy. (Anh ấy rằng (rằng) anh ấy niềm hạnh phúc.)

   • You → I/We/They

   Ví dụ: “You are my friend," she said. (Cậu là các bạn của tôi,” cô ấy rằng.)

   → She said (that) I was her friend. (Cô ấy rằng (rằng) tôi là các bạn của cô ấy ấy.)

   • We → We/They

   Ví dụ: "We lượt thích pizza," they said. (“Chúng tôi quí pizza,” bọn họ rằng.)

   → They said (that) they liked pizza. (Họ rằng (rằng) bọn họ quí pizza.)

   2.3.2. Đại kể từ tân ngữ (Object pronouns)

   • Me → Him/Her

   Ví dụ: "He asked bủ a question," she said. (“Anh ấy căn vặn tôi một thắc mắc,” cô ấy rằng.)

   → She said (that) he had asked her a question. (Cô ấy rằng (rằng) anh ấy đang được căn vặn cô ấy một thắc mắc.)

   • You → Me/Us/Them

   Ví dụ: “I saw you yesterday," she said. (“Tôi đang được trông thấy các bạn ngày ngày hôm qua," cô ấy rằng.)

   → She said (that) she had seen bủ yesterday. (Cô ấy rằng (rằng) cô ấy đang được bắt gặp tôi ngày ngày hôm qua.)

   • Us → Us/Them

   “They invited us đồ sộ the buổi tiệc ngọt," we said. (“Họ đang được mời mọc Cửa Hàng chúng tôi cho tới buổi tiệc,” Cửa Hàng chúng tôi rằng.)

   → We said (that) they had invited us đồ sộ the buổi tiệc ngọt."(Chúng tôi đang được rằng (rằng) bọn họ đang được mời mọc Cửa Hàng chúng tôi cho tới buổi tiệc.)

   2.3.3. Đại kể từ chiếm hữu (Possessive pronouns)

   • My → His/Her

   “This is my book,” he said. (“Đây là cuốn sách của tôi,” anh ấy rằng.)

   → He said (that) that was his book." (Anh ấy rằng (rằng) này đó là cuốn sách của anh ý ấy.)

   • Your → My/Our/Their

   Ví dụ: "This is your book," she said đồ sộ bủ. ("Đây là cuốn sách của người tiêu dùng," cô ấy rằng với tôi.)

   → She told bủ (that) this was my book. (Cô ấy rằng với tôi (rằng) đó là cuốn sách của tôi.)

   • Our → Our/ Their

   Ví dụ: "These are our books," they said. (Họ nói: “Đây là sách của bọn chúng tôi”.)

   → They said (that) these were their books." (Họ rằng (rằng) đó là sách của mình.)

   2.3.4. Tính kể từ chiếm hữu (Possessive adjectives)

   • Mine → His/Hers

   Ví dụ: “This pen is mine,” she said. 

   → She said (that) that pen was hers."

   • Yours → Mine/Ours/Theirs

   Ví dụ: “This house is yours," I said đồ sộ them. 

   → I said (that) this house was theirs."

   • Ours → Ours/Theirs

   Ví dụ: "This house is ours," they said. (Họ nói: “Ngôi mái ấm này là của bọn chúng tôi”.)

   → They said (that) that house was theirs. (Họ rằng (rằng) mái ấm này đó là của mình.)

   2.3.5. Đại kể từ chỉ định và hướng dẫn (Demonstratives pronouns)

   • This → that

   Ví dụ: “This is my friend," she said. (“Đây là các bạn tôi,” cô rằng.)

   → She said (that) that was her friend. (Cô ấy rằng (rằng) này đó là các bạn cô ấy.)

   • These → those

   Ví dụ: "These are my shoes,"" she said.

   → She said (that) those were her shoes. (Cô ấy rằng (rằng) này đó là song giầy của cô ấy ấy.)

   ĐĂNG KÝ NGAY: 

   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người cút làm

   2.4. Đổi trạng ngữ vô câu loại gián tiếp

   null

   Với dạng câu ngôi trường thuật, Khi quy đổi kể từ câu thẳng lịch sự câu loại gián tiếp, tao cảnh báo quy đổi trạng kể từ như sau:

   • Here => There
   • This => That
   • These => Those
   • Now => Then/ at the moment
   • Today/ tonight => That day/ that night
   • Tomorrow => The next day
   • Next week => The following week
   • This week => That week
   • Yesterday => The previous day/ the day before
   • Last day => The day before
   • Last week => The week before
   • Ago => Before
   • The day before => Two days before

   3. Các dạng cấu tạo câu loại gián tiếp thông thường gặp

   3.1. Cấu trúc câu loại gián tiếp dạng mệnh lệnh/yêu cầu

   null

   Cấu trúc câu loại gián tiếp dạng khẩu lệnh hoặc đòi hỏi thường được sử dụng động kể từ "tell", "ask", "command", "request", hoặc "order" kết phù hợp với một đại kể từ tân ngữ và một khẩu lệnh hoặc đòi hỏi. Thông thông thường, động kể từ trần thuật sẽ tiến hành dùng ở dạng vẹn toàn kiểu (infinitive) tiếp sau đó.

   Cấu trúc chung: Chủ ngữ + động kể từ trần thuật (tell, ask, command, request, order) + đại kể từ tân ngữ + đồ sộ V-inf.

   Ví dụ 1: Câu trực tiếp: "Please close the window," he said.

   → Câu loại gián tiếp: He asked bủ đồ sộ close the window.

   Giải thích: Trong câu thẳng, xác lập được "please close the window" là khẩu lệnh được thể hiện. Để đem trở thành câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi động kể từ trần thuật "said" vô câu thẳng vì thế ko rõ ràng người hội thoại. Tại phía trên, ko nêu rõ ràng người hội thoại (không rõ ràng đại kể từ tân ngữ cụ thể) nên đem quyết định dùng "me" (đang rằng với bạn) và sau cuối là thêm thắt động kể từ "to close" ở dạng vẹn toàn kiểu.

   Ví dụ 2: Câu trực tiếp: "Don't be late," she said đồ sộ him.

   → Câu loại gián tiếp: She told him not đồ sộ be late.

   Giải thích: Trong câu thẳng, xác lập được "don't be late" là khẩu lệnh. Tại phía trên, người được hội thoại được nêu rõ ràng nên những khi đem trở thành câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta dùng động kể từ trần thuật "told". Dựa vô bảng quy đổi, tao thấy đại kể từ tân ngữ "him" ko cần thiết đổi khác nên không thay đổi và sau cuối là thêm thắt cụm động kể từ "not đồ sộ be late" ở dạng vẹn toàn kiểu.

   3.2. Câu loại gián tiếp dạng trần thuật 

   null

   Câu loại gián tiếp dạng tường thuật (indirect speech) là cơ hội trình diễn chủ kiến, tâm lý, hoặc lời nói của những người không giống một cơ hội ko thẳng, thông thường trải qua việc dùng kể từ trần thuật như "say," "tell," "ask," và kể từ link như "that”. 

   Cấu trúc chung: Chủ ngữ + Động kể từ trần thuật (say, tell,...) + (that) + mệnh đề

   Ví dụ 1: Câu trực tiếp: "I love ice cream," he said.

   → Câu loại gián tiếp: He said (that) he loved ice cream.

   Giải thích: Trong ví dụ này, câu thẳng là "I love ice cream". Để đem trở thành câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta dùng kể từ trần thuật "said" nhằm chính thức câu loại gián tiếp. Sau tê liệt, tất cả chúng ta dùng "that" (có thể đem hoặc ko cũng được). Dựa vô bảng quy đổi, tao đem “I" vô câu thẳng trở thành “he”. Dựa vô bảng quy tắc lùi thì, động kể từ "love" (hiện bên trên đơn) được đem lịch sự "loved" (quá khứ đơn).

   Ví dụ 2: Câu trực tiếp: "I will study English tomorrow," she said.

   → Câu loại gián tiếp: She said (that) she would study English the next day.

   Giải thích: Trong ví dụ này, câu thẳng là “I will study English tomorrow". Để quy đổi lịch sự câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta dùng kể từ trần thuật "said", tiếp sau đó thêm thắt "that" (có thể đem hoặc ko cũng được). Dựa vô bảng quy đổi, tao đem “I" trở thành “she". Dựa vô bảng quy tắc lùi thì, động kể từ “will study" được đem lịch sự “would study". Dựa vô bảng quy đổi trạng ngữ, tất cả chúng ta dùng "the next day" thay cho "tomorrow".

   3.3. Câu loại gián tiếp dạng câu hỏi 

   3.3.1. Yes/No question

   null

   Câu loại gián tiếp dạng thắc mắc thường được sử dụng kể từ link như "if", "whether" nhằm đổi khác thắc mắc thẳng trở thành câu loại gián tiếp. Cấu trúc của câu loại gián tiếp dạng thắc mắc thông thường là động kể từ trần thuật (reported verb) theo đòi sau bởi vì một kể từ link, tiếp sau đó là thắc mắc hoặc mệnh đề trần thuật lại.

   Cấu trúc chung: Chủ ngữ + động kể từ trần thuật (ask, inquire, wonder, want đồ sộ know, etc.) + kể từ link (if, whether) + câu hỏi/mệnh đề được trần thuật lại.

   Ví dụ 1: Câu trực tiếp: "Will it rain tomorrow?" he wondered.

   Xem thêm: nhân tố sinh thái là gì

   → Câu loại gián tiếp: He wondered if/whether it would rain tomorrow.

   Giải thích: Trong câu thẳng, thắc mắc được đề ra là "Will it rain tomorrow?". Để đem trở thành câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi động kể từ trần thuật "wondered", tiếp sau đó thêm thắt kể từ link "if/whether" và kế tiếp không thay đổi đại kể từ tân ngữ "it". Dựa vô bảng quy tắc lùi thì nhằm lùi động kể từ “will rain" trở thành "would rain".

   Ví dụ 2: Câu trực tiếp: "Can you speak French?" they asked Lan.

   → Câu loại gián tiếp: They asked Lan if/whether she could speak French.

   Giải thích: Trong câu thẳng, thắc mắc được đề ra là "Can you speak French?". Để đem trở thành câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi động kể từ trần thuật "asked", tiếp sau đó thêm thắt kể từ link "if/whether". Đại kể từ tân ngữ Lan (ngôi loại 3 nên người sử dụng “she" nhằm rời lặp). Dựa vô bảng quy tắc lùi thì nhằm lùi động kể từ “will rain" trở thành "would rain".

   3.3.1. Wh-question

   null

   Câu loại gián tiếp dạng thắc mắc thường được sử dụng kể từ link "wh-" questions (who, what, when, where, why, how) nhằm đổi khác thắc mắc thẳng trở thành câu loại gián tiếp. Cấu trúc của câu loại gián tiếp dạng thắc mắc thông thường là động kể từ trần thuật (reported verb) theo đòi sau bởi vì một kể từ link, tiếp sau đó là thắc mắc hoặc mệnh đề trần thuật lại. Khi đem lịch sự dạng loại gián tiếp, thắc mắc sẽ tiến hành đem lịch sự dạng xác định.

   Cấu trúc chung: Chủ ngữ + động kể từ trần thuật (ask, inquire, wonder, want đồ sộ know, etc.) + kể từ link (wh- words) + câu hỏi/mệnh đề được trần thuật lại.

   Ví dụ: Câu trực tiếp: "Where are you going?" she asked.

   → Câu loại gián tiếp: She asked where I was going.

   Giải thích: Trong câu thẳng, thắc mắc được đề ra là "Where are you going?". Để đem trở thành câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta dùng động kể từ trần thuật "asked", tiếp sau đó không thay đổi kể từ link "where". Dựa vô những bảng quy đổi, tao đem “you" trở thành “I" (đang rằng với bạn). Dựa vô bảng quy tắc lùi thì, tao lùi thì động kể từ “are going" (hiện bên trên tiếp diễn) trở thành "was going" (quá khứ tiếp diễn) nhằm phù phù hợp với thời hạn của câu loại gián tiếp. Bỏ vết căn vặn chấm nhằm đem lịch sự dạng xác định.

   3.4. Câu loại gián tiếp dạng câu cảm thán 

   null

   Câu loại gián tiếp dạng câu cảm thán thông thường biểu thị xúc cảm, kinh ngạc, ca tụng ngợi hoặc phê phán về một sự khiếu nại hoặc trường hợp. Để đem kể từ câu cảm thán thẳng trở thành câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta thường được sử dụng những động kể từ trần thuật như "exclaim", "say", "remark", hoặc "express" kết phù hợp với kể từ "how" hoặc "what" nhằm miêu tả xúc cảm hoặc chủ kiến của những người rằng.

   Cấu trúc chung: Chủ ngữ + Động kể từ trần thuật (exclaim, say, remark, express) + kể từ "how" hoặc "what" + mệnh đề cảm thán.

   Ví dụ 1: Câu trực tiếp: "What a surprise it is đồ sộ see you here!" they exclaimed.

   → Câu loại gián tiếp: They exclaimed what a surprise it was đồ sộ see bủ there.

   Giải thích: Trong câu thẳng, câu cảm thán là "What a surprise it is đồ sộ see you here!". Để đem lịch sự câu loại gián tiếp, tao dùng kể từ trần thuật "exclaimed". Dựa vô bảng quy tắc lùi thì nhằm lùi “it is” (hiện bên trên đơn) trở thành “it was" (quá khứ đơn). Dựa vô bảng quy đổi nhằm quy đổi đại kể từ tân ngữ “you" trở thành “me". Dựa vô bảng quy đổi trạng ngữ, tất cả chúng ta thay cho thay đổi "here" trở thành "there".

   Ví dụ 2: Câu trực tiếp: "How strange the weather is today!" she said.

   → Câu loại gián tiếp: She said how strange the weather was that day.

   Giải thích: Trong câu thẳng, câu cảm thán "How strange the weather is today!". Để đem lịch sự câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta dùng kể từ trần thuật "said". Dựa vô bảng quy tắc lùi thì nhằm lùi “is” (hiện bên trên đơn) trở thành “was" (quá khứ đơn).  Dựa vô bảng quy đổi trạng ngữ, tất cả chúng ta thay cho thay đổi "today" trở thành "that day".

   3.5. Những tình huống câu loại gián tiếp quánh biệt

   3.5.1. Động kể từ vô câu thẳng đem thời hạn cụ thể 

   Trong một vài tình huống, động kể từ vô câu thẳng rất có thể là 1 trong những thời hạn rõ ràng, như lúc này đơn, vượt lên khứ đơn, hoặc sau này đơn. Khi đem lịch sự câu loại gián tiếp, thì động kể từ này thông thường nên thay cho thay đổi thời hạn nhằm phản ánh thời gian của câu loại gián tiếp đối với câu thẳng.

   Ví dụ: Câu trực tiếp: "I went đồ sộ Paris last year," she said.

   → Câu loại gián tiếp: She said (that) she had gone đồ sộ Paris the previous year.

   Giải thích: Trong câu thẳng, người rằng miêu tả hành vi "went đồ sộ Paris" vào một trong những thời gian rõ ràng vô vượt lên khứ, là "last year". Để quy đổi lịch sự câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta dùng kể từ trần thuật "said," tiếp sau đó thêm thắt "that" (có thể đem hoặc ko cũng được). Dựa vô bảng quy đổi, tao đem “I" thanh “she". Dựa vô bảng quy đổi trạng ngữ, tất cả chúng ta đem "last year" trở thành "the previous year". Dựa vô bảng quy tắc lùi thì, động kể từ "went" (quá khứ đơn) được lùi trở thành "had gone" (quá khứ trả thành).

   3.5.2. Câu ĐK loại 2 và 3

   Trong tình huống của câu ĐK loại 2 và 3 vô câu thẳng, tất cả chúng ta không thay đổi cấu tạo và thì của câu ĐK Khi quy đổi lịch sự câu loại gián tiếp, chỉ thay cho thay đổi công ty ngữ và những kể từ chỉ thời hạn phù phù hợp với văn cảnh của câu loại gián tiếp.

   Ví dụ 1: Câu trực tiếp: "If I had more money, I would travel around the world," she said.

   → Câu loại gián tiếp: She said (that) if she had more money, she would travel around the world.

   Giải thích: Trong câu thẳng, tất cả chúng ta mang trong mình một câu ĐK loại 2 với ĐK ko thể xẩy ra vô lúc này. Để đem lịch sự câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi cấu tạo của câu ĐK và kiểm soát và điều chỉnh thì của động kể từ. Trong tình huống này, "had" vô câu thẳng được đem lịch sự "she had" vô câu loại gián tiếp nhằm phản ánh ĐK ảo vô vượt lên khứ.

   Ví dụ 2: Câu trực tiếp: "If she had studied harder, she would have passed the exam," he said.

   → Câu loại gián tiếp: He said (that) if she had studied harder, she would have passed the exam.

   Giải thích: Trong câu thẳng, tất cả chúng ta mang trong mình một câu ĐK loại 3 với ĐK ko thể xẩy ra vô vượt lên khứ. Để đem lịch sự câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi cấu tạo và thì của câu ĐK. Trong tình huống này, "had studied" và "would have passed" vô câu thẳng được không thay đổi thì Khi đem lịch sự câu loại gián tiếp.

   3.5.3. Quá khứ fake định

   Trong tình huống vượt lên khứ giả thiết vô câu thẳng, tất cả chúng ta cần dùng vượt lên khứ phân kể từ nhằm miêu tả ĐK vô câu loại gián tiếp. Dưới đó là một ví dụ tất nhiên giải thích:

   Ví dụ: Câu trực tiếp: "I wish I had studied harder," she said.

   → Câu loại gián tiếp: She said (that) she wished she had studied harder.

   Giải thích: Trong ví dụ này, phụ thuộc vào bảng quy đổi, "I" vô câu thẳng được thay cho thế bởi vì "she" vô câu loại gián tiếp. Động kể từ trần thuật "said" được không thay đổi. Dựa vô bảng quy tắc lùi thì, động kể từ “wish" (hiện bên trên đơn) được lùi thì trở thành “wished" (quá khứ đơn). Vế sau động kể từ “wish" vô câu thẳng vẫn được không thay đổi.

   3.5.4. Câu thẳng đem chứa chấp could, should, might, used đồ sộ, ought đồ sộ, would rather, had better,...

   Khi câu thẳng chứa chấp những kể từ như "could", "should", "might", "used to", "ought to", "would rather", "had better",... Cách đem câu thẳng lịch sự câu loại gián tiếp là tất cả chúng ta không thay đổi những kể từ này hao hao động kể từ chủ yếu, chỉ kiểm soát và điều chỉnh công ty ngữ và thì của động kể từ trần thuật phù phù hợp với văn cảnh của câu loại gián tiếp.

   Ví dụ: Câu trực tiếp: "I could swim when I was five," he said.

   → Câu loại gián tiếp: He said (that) he could swim when he was five.

   Giải thích: Trong câu thẳng, người rằng miêu tả kĩ năng của tôi ở tuổi tác năm. Trong câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi kể từ khóa "could" và chỉ phụ thuộc vào bảng quy đổi nhằm kiểm soát và điều chỉnh công ty ngữ “I" trở thành “He".

   3.5.5. Câu trực tiếp nối mô tả một chân lý, một trường hợp ko đổi 

   Khi câu trực tiếp nối mô tả một chân lý hoặc một trường hợp ko thay đổi, tất cả chúng ta thường được sử dụng những cụm kể từ như "always”, "never", "every day", "every year", "forever", "constantly", "eternally", "permanently", và "for eternity". Khi đem lịch sự câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi thì động kể từ. 

   Ví dụ: Câu trực tiếp: "The sun rises in the east," he said.

   → Câu loại gián tiếp: He said (that) the sun rises in the east.

   Giải thích: Trong ví dụ này, câu trực tiếp nối mô tả một chân lý ko thay đổi - mặt mũi trời nẩy ở phía sầm uất. Khi quy đổi lịch sự câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi chân thành và ý nghĩa của câu thẳng tuy nhiên ko cần thiết thay cho thay đổi thời hạn hoặc văn cảnh. Trong câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta không thay đổi kể từ khóa "rises" nhằm miêu tả rằng sự khiếu nại này xẩy ra liên tiếp và ko thay đổi.

   4. Bài tập dượt câu thẳng loại gián tiếp vô giờ Anh đem đáp án

   null

   4.1 Bài tập

   Bài tập dượt 1: Vận dụng kỹ năng về công thức câu thẳng loại gián tiếp, lựa chọn vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng

   1. She said, "I am going đồ sộ the cinema tonight."

   A. She says she was going đồ sộ the cinema that night.

   B. She said she is going đồ sộ the cinema that night.

   C. She said she was going đồ sộ the cinema that night.

   D. She says she is going đồ sộ the cinema tonight.

   2. "Could you pass bủ the salt?" he asked.

   A. He asked if I can pass him the salt.

   B. He asked if he can pass bủ the salt.

   C. He asked if I could pass him the salt.

   D. He asks if I could pass him the salt.

   3. "I don't lượt thích coffee," she said.

   A. She said she didn't lượt thích coffee.

   B. She says she doesn't lượt thích coffee.

   C. She said she doesn't lượt thích coffee.

   D. She says she didn't lượt thích coffee.

   4. "Have you finished your homework?" he asked.

   A. He asked if I have finished my homework.

   B. He asked if I had finished my homework.

   C. He asked if I finish my homework.

   D. He asks if I finished my homework.

   5. "I will visit my grandparents next weekend," he said.

   A. He said he will visit his grandparents next weekend.

   B. He said he would visit his grandparents the following weekend.

   C. He says he will visit his grandparents next weekend.

   D. He says he would visit his grandparents the following weekend.

   6. "Have you finished reading the book yet?" she asked.

   A. She asked if I finished reading the book yet.

   B. She asked if I have finished reading the book yet.

   C. She asked if I had finished reading the book yet.

   D. She asked if I have been finished reading the book yet.

   Bài tập dượt 2: Điền vô vị trí rỗng nhằm triển khai xong những câu bên dưới đây

   1. "I will help you," he said đồ sộ her.

   → He said đồ sộ her _______.

   1. "Please don't make so sánh much noise," she said.

   → She asked _______.

   1. "I didn't eat breakfast this morning," he said.

   → He said _______.

   1. "Why did you leave so sánh early?" she asked him.

   → She asked him _______.

   1. "Have you seen my keys?" he asked her.

   → He asked her _______.

   Bài tập dượt 3: Chuyển những câu sau trở thành câu loại gián tiếp

   1. "When is your birthday?" she asked.
   2. "Why did you quit your job?" he asked her.
   3. "Do you speak French?" the tourist asked the local.
   4. "Have you seen my keys?" she asked him.
   5. "What time does the train leave?" he asked the station attendant.
   6. "Did you enjoy the concert?" she asked her friend.
   7. "Where did you buy that book?" she asked.
   8. "Will you help bủ with my homework?" he asked his sister.
   9. "Can you pass bủ the salt?" he asked his friend.
   10. "Is it going đồ sộ rain today?" she asked the weather forecast.

   4.2 Đáp án

   Bài tập dượt 1:

   1. C. She said she was going đồ sộ the cinema that night.
   2. C. He asked if I could pass him the salt.
   3. A. She said she didn't lượt thích coffee.
   4. B. He asked if I had finished my homework.
   5. B. He said he would visit his grandparents the following weekend.
   6. C. She asked if I had finished reading the book yet.

   Bài tập dượt 2:

   Xem thêm: thuật ngữ thuộc tính dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

   1. He said đồ sộ her that he would help her.
   2. She asked him not đồ sộ make so sánh much noise.
   3. He said that he hadn't eaten breakfast that morning.
   4. She asked him why he had left so sánh early.
   5. He asked her if she had seen his keys.

   Bài tập dượt 3:

   1. She asked when my birthday was.
   2. He asked her why she had quit her job.
   3. The tourist asked the local if he spoke French.
   4. She asked him if he had seen her keys.
   5. He asked the station attendant what time the train left.
   6. She asked her friend if he had enjoyed the concert.
   7. She asked where he had bought that book.
   8. He asked his sister if she would help him with his homework.
   9. He asked his friend if he could pass him the salt.
   10. She asked the weather forecast if it was going đồ sộ rain that day.

   ĐĂNG KÝ NGAY: 

   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN 1 kèm cặp 1
   • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc thích hợp cho những người cút làm

   Kết luận

   Như vậy, nội dung bài viết bên trên đang được tổ hợp toàn cỗ những kỹ năng cần thiết nên biết về câu loại gián tiếp, câu thẳng vô giờ Anh. Đừng quên thông thường xuyên tập luyện, ôn tập dượt với những bài bác thực hành thực tế nhằm thành thục phần ngữ pháp này nhé. Dường như, hãy nhờ rằng ĐK thực hiện bài bác test chuyên môn giờ Anh không tính tiền tại đây nhằm hiểu rằng kĩ năng của tôi nhé. Tiếng Anh tiếp xúc Langmaster chúc các bạn trở thành công!