công suất tiêu thụ của đoạn mạch


Công suất khoảng hấp phụ vô một mạch năng lượng điện xoay chiều bất kì:

Công suất hấp phụ năng lượng điện của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số công suất

I. Công suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

Bạn đang xem: công suất tiêu thụ của đoạn mạch

1. Công suất của mạch năng lượng điện xoay chiều

- Công suất \(P = UIcos\varphi \) là hiệu suất hấp phụ bên trên toàn mạch năng lượng điện, còn hiệu suất \(P{\rm{ }} = {\rm{ }}{I^2}R\) là hiệu suất lan sức nóng khi mạch sở hữu năng lượng điện trở R, một trong những phần hiệu suất của mạch bị tổn hao bên dưới dạng hiệu suất lan sức nóng còn phần rộng lớn là hiệu suất hữu ích, khi cơ \(P = {P_{co{\rm{ }}ich}} + {P_{hao{\rm{ phi}}}} \leftrightarrow UIcos\varphi  = {\rm{ }}{P_{co{\rm{ i}}ch}} + {\rm{ }}{I^2}R\)

Mà \(I = \frac{P}{{Uc{\rm{os}}\varphi }} \to {P_{hao{\rm{ phi}}}} = {\left( {\frac{P}{{U\cos \varphi }}} \right)^2}R\)

Từ công thức tính hiệu suất tổn hao bên trên đã cho thấy nhằm thực hiện giảm xuống hiệu suất tổn hao thì người tớ thăm dò cơ hội nâng lên thông số hiệu suất.

Và vô thực tiễn thì ko dùng những vũ trang tuy nhiên sở hữu thông số hiệu suất \(cos\varphi  < {\rm{ }}0,85\)

- Hiệu suất của mạch năng lượng điện (thiết bị hấp phụ điện) là \({\bf{H}} = \frac{{{P_{co{\rm{ i}}ch}}}}{P}.100\% \)

2. Điện năng hấp phụ của mạch điên

Điện năng hấp phụ của mạch năng lượng điện vô thời hạn t là: \({\rm{W}} = P..t\)

II. Hệ số công suất

1. Biểu thức của thông số công suất

Trong công thức: \(P = UI\cos \varphi \) thì \(\cos \varphi \) được gọi là thông số hiệu suất.

Vì \(\left| \varphi  \right| < {90^0} \Rightarrow 0 \le \cos \varphi  \le 1\)

2. Tầm cần thiết của thông số hiệu suất vô quy trình hỗ trợ và dùng năng lượng điện năng

Công suất hấp phụ khoảng của những vũ trang năng lượng điện vô nhà máy sản xuất mang đến bởi:

\(P = UI\cos \varphi ,\cos \varphi  > 0\)

Suy ra: \(I = \frac{P}{{U\cos \varphi }}\) nên hiệu suất tổn hao bên trên đàng thừng chuyên chở (có năng lượng điện trở r) là:

\({P_{hp}} = r{I^2} = \frac{{r.{P^2}}}{{{U^2}{{\cos }^2}\varphi }}\)

Xem thêm: điểm chuẩn học viện báo chí và tuyên truyền 2022

Nếu thông số hiệu suất nhỏ thì hiệu suất tổn hao bên trên đàng thừng tiếp tục rộng lớn, bởi vậy người tớ nên thăm dò cơ hội nâng lên thông số.

3. Tính thông số hiệu suất của mạch năng lượng điện RLC nối tiếp

\(\cos \varphi  = \frac{{{U_R}}}{U}\) hoặc \(\cos \varphi  = \frac{R}{Z}\)

Công suất khoảng hấp phụ vô một mạch năng lượng điện xoay chiều bất kì được xem bởi:

\(P = UI\cos \varphi  = {I^2}R\)

=> Công suất hấp phụ vô mạch năng lượng điện sở hữu R,L,C vướng tiếp nối đuôi nhau bởi vì hiệu suất lan sức nóng bên trên R.

III. Sơ đồ dùng trí tuệ về hiệu suất hấp phụ của mạch năng lượng điện xoay chiều. Hệ số hiệu suất - Vật lí 12


Bình luận

Chia sẻ

 • Câu C1 trang 81 SGK Vật lý 12

  Giải Câu C1 trang 81 SGK Vật lý 12

 • Câu C2 trang 83 SGK Vật lý 12

  Giải Câu C2 trang 83 SGK Vật lý 12

 • Bài 1 trang 85 SGK Vật lí 12

  Giải bài bác 1 trang 85 SGK Vật lí 12. Công suất năng lượng điện hấp phụ vô một mạch điện

 • Bài 2 trang 85 SGK Vật lí 12

  Giải bài bác 2 trang 85 SGK Vật lí 12. Trong những vấn đề sau đây

 • Bài 3 trang 85 SGK Vật lí 12

  Giải bài bác 3 trang 85 SGK Vật lí 12. Hãy lựa chọn câu chính.

>> Xem thêm

Xem thêm: tài liệu ôn thi đánh giá năng lực

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng tốt, không hề thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.