2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

Câu hỏi:

30/07/2020 1,967

Bạn đang xem: 2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

Siêu phẩm 30 đề thi đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 vì thế thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Ta có: 1 giờ = 60 phút nên 23giờ = 60 phút × 23= 40 phút

Vậy 23giờ = 40 phút.

Đáp án C

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bút chì được phát minh sáng tạo năm 1794. Hỏi cây viết chì được phát minh sáng tạo nhập thế kỉ nào?

A. Thế kỉ XIX

B. Thế kỉ XX

C. Thế kỉ XVII

D. Thế kỉ XVIII

Câu 2:

Quãng đàng AB nhiều năm 3km. Vận khuyến khích A chạy không còn 10 phút 4 giây, vận khuyến khích B chạy không còn 610 giây, vận khuyến khích C chạy không còn 0,24 giờ. Hỏi ai chạy thời gian nhanh nhất?

A. Vận khuyến khích A

B. Vận khuyến khích B

C. Vận khuyến khích C

Xem thêm: công thức hình học 12

Câu 3:

Kính viễn vọng được phát minh sáng tạo năm 1671. Vệ tinh nghịch tự tạo được phát minh sáng tạo sau viễn kính 286 năm. Ô tô được phát minh sáng tạo trước vệ tinh nghịch tự tạo 71 năm. Hỏi xe hơi được phát minh sáng tạo nhập thế kỉ nào?

A. Thế kỉ XIV

B. Thế kỉ XV

C. Thế kỉ XVIII

D. Thế kỉ XIX

Câu 4:

Điền lốt (>; <; = ) tương thích nhập dù trống:

4,5 năm c 45 tháng

Câu 5:

276 giây = … phút

Số tương thích điền nhập vị trí chấm là:

A. 3,75

B. 4,6

C. 2,76

D. 27,6

Câu 6:

Điền số tương thích nhập dù trống:

1 ngày = c giờ

Xem thêm: đặc điểm của giai cấp công nhân việt nam