annoyed đi với giới từ gì

Trong giờ đồng hồ Anh với thật nhiều kể từ vựng đòi hỏi được dùng kèm cặp với giới kể từ sẽ tạo trở nên một kể từ ghép với nghĩa. Tại những nội dung bài viết trước, FLYER tiếp tục reviews cho tới chúng ta một trong những kể từ ghép đi kèm theo giới kể từ như “responsible”, “depend”, hoặc “accused”. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong FLYER dò thám hiểu về “annoyed” nhằm coi “annoyed” cút với giới kể từ gì và cơ hội dùng bọn chúng vào cụ thể từng tình huống rõ ràng nhé! 

1. Định nghĩa “Annoy”

1.1. “Annoy” là gì? 

“Annoy” /əˈnɔɪ/ là 1 trong nước ngoài động kể từ, đem nghĩa “làm phiền”, “quấy rầy” hoặc “chọc tức”. 

Bạn đang xem: annoyed đi với giới từ gì

Định nghĩa "annoy"
Định nghĩa “annoy”

Ví dụ:

 • My neighbor really annoys bầm because he sings loudly all day. 

Hàng bản của tôi thực sự nhiều chuyện tôi Khi anh ấy cứ hát ồn ã một ngày dài. 

Ngoài rời khỏi, vô một vài ba tình huống “annoy” cũng rất được hiểu là làm công việc mang lại ai cơ cảm nhận thấy “hơi tức giận” hoặc “buồn bã”. 

Ví dụ:

 • I’m ví disappointed and annoyed at the fact that no one remembered my birthday. 

Tôi vô cùng tuyệt vọng và với chút tức giận/buồn buồn bực Khi không người nào ghi nhớ cho tới sinh nhật của tớ. 

Tìm hiểu thêm thắt về nước ngoài động kể từ và nội động kể từ vô giờ đồng hồ Anh.

1.2. Các kể từ loại của “annoy”

Từ một động từ “annoy”, chúng ta suy rời khỏi được những dạng kể từ loại không giống bao gồm: 

Từ vựng 

Từ loại 

Giải nghĩa 

Annoyance 

/əˈnɔɪ·əns/

Danh kể từ kiểm đếm được

(Countable noun) 

Mối phiền não, điều không dễ chịu. 

Ví dụ:

One of my greatest annoyances was being bitten by mosquitoes every night. 

Một trong mỗi côn trùng phiền não lớn số 1 của tôi là bị con muỗi gặm từng tối. 

Danh kể từ ko kiểm đếm được (Uncountable noun) 

Sự làm phiền, sự phiền toái.   

Ví dụ:

I can understand your annoyance

Tôi hoàn toàn có thể nắm chắc sự phiền toái của khách hàng. 

Annoyingly

/əˈnɔɪ·ɪŋ·li/

Trạng kể từ (adv) 

Theo cơ hội khiến cho ai cơ cảm nhận thấy không dễ chịu.  

Ví dụ:

That tuy vậy is annoyingly repetitive. 

Bài hát cơ lặp cút tái diễn một cơ hội không dễ chịu. 

Annoying

/əˈnɔɪ·ɪŋ/

Tính từ (adj) 

Khiến ai cơ cảm nhận thấy phiền toái. 

Ví dụ:

It’s annoying when my xế hộp alarm keeps going off for no reason. 

Thật phiền toái Khi thông báo xe cộ xe hơi của tôi liên tiếp kêu tuy nhiên không tồn tại lí bởi. 

Annoyed

/əˈnɔɪd/

Tính từ (adj) 

Bị thực hiện mang lại bực bản thân, bị nhiều chuyện. 

Ví dụ:

I’m really annoyed with my neighbor who sings all day.

Tôi thực sự bực bản thân với những người láng giềng luôn luôn hát hò một ngày dài.

Từ loại của “annoy”

Trong số những kể từ loại bên trên, tính kể từ “annoyed” là dạng luôn luôn đòi hỏi được dùng kèm cặp với những giới kể từ sẽ tạo trở nên kể từ ghép với nghĩa hoàn hảo. Về cơ phiên bản, với tứ giới kể từ chủ yếu cút với “annoyed” là “with, at/about, đồ sộ và by”. 

2. 4 giới kể từ theo dõi sau “annoyed” thông thường gặp

2.1. Annoyed with 

“Annoyed” cút với giới kể từ “with”
“Annoyed” cút với giới kể từ “with”

“Annoyed” đi kèm cặp với giới kể từ “with” nhằm thể hiện nay việc công ty ngữ thấy không dễ chịu bởi vì một ai đó/sự vật/sự việc nào là cơ. 

Có nhì cấu hình với “annoyed with”: 

1. Diễn mô tả sự không dễ chịu vì thế bị nhiều chuyện bởi vì một hành vi tuy nhiên ai này đã tạo nên. 

Annoyed with somebody at/about something (hoặc for doing something)

 Ví dụ:

 • I was pretty annoyed with the cashier about his disrespectful behavior. 

Tôi khá không dễ chịu với những người thu ngân vì thế hành động thiếu hụt tôn trọng của anh ý ấy. 

 • The director was ví annoyed with Jame for turning up late. 

Giám đốc tiếp tục vô cùng không dễ chịu vì thế Jame cho tới muộn. 

2. Diễn mô tả sự không dễ chịu hoặc với trở nên loài kiến với ai cơ (không vì thế nguyên nhân gì cả). 

Annoyed with somebody

Ví dụ:

 • Mary was ví annoyed with her deskmate. 

Mary vô cùng không dễ chịu với chúng ta nằm trong bàn của cô ấy ấy. 

2.2. Annoyed at/about

“Annoyed” cút với giới kể từ “at/about”
“Annoyed” cút với giới kể từ “at/about”

 “Annoyed at/about” đem nghĩa “chủ ngữ không dễ chịu vì thế điều gì đó” (chẳng hạn như 1 câu nói. đòi hỏi, một đưa ra quyết định hoặc phương thức thực hiện). 

Annoyed at/about something

Ví dụ:

 • My mother was annoyed at the way I washed the dishes. 

Mẹ của tôi tiếp tục vô cùng không dễ chịu với cơ hội tôi cọ chén. 

 • They were ví annoyed at the wage cut decision.  

Họ tiếp tục vô cùng bức xúc trước đưa ra quyết định hạn chế bổng. 

2.3. Annoyed to 

“Annoyed” cút với giới kể từ “to”
“Annoyed” cút với giới kể từ “to”

Theo sau “annoyed to” thông thường là 1 trong động kể từ chỉ hành vi, biểu diễn mô tả sự không dễ chịu của công ty ngữ Khi nom thấy/phát hiện/nghe thấy điều gì. 

 Annoyed đồ sộ find, see, discover, hear… 

Ví dụ:

 • Jame was annoyed to discover that the mèo had broken his vase. 

Jame không dễ chịu Khi vạc hình thành con cái mèo tiếp tục làm vỡ tung lọ hoa của tớ. 

Xem thêm: ảnh 6 múi học sinh lớp 8

2.4. Annoyed by 

Trong những trường hợp tiếp xúc, người tao cũng thông thường sử dụng “annoyed by” nhằm nói đến hiện trạng khó khăn chịu/bị nhiều chuyện bởi vì một hành động rõ ràng, tóm lại. 

Ví dụ:

 • I am annoyed by your loud music. 

Tôi vạc phiền vì thế âm thanh quá to của khách hàng. (Bất cứ lúc nào chúng ta nhảy nhạc rộng lớn tôi đều thấy phiền).  

Tuy nhiên, “annoyed by” thông thường khá khan hiếm bắt gặp, nên là nó cũng không nhiều Khi xuất hiện nay trong những bài xích giảng, bài xích tập luyện học tập thuật về ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. 

Thông thông thường, người tao dùng “annoyed by” thay cho mang lại “annoyed at/about”.

Ví dụ: 

I am annoyed by your loud music.

=  I am annoyed at your loud music. 

3. Cấu trúc không giống chứa chấp “annoyed”

Cấu trúc “annoyed that”
Cấu trúc “annoyed that”

Bên cạnh việc dùng “annoyed + giới từ” còn tồn tại một cấu hình không giống chứa chấp “annoyed” cũng rất thông dụng. Cấu trúc này được dùng làm mô tả sự không dễ chịu hoặc bị nhiều chuyện, vì thế (ai/cái gì) làm những gì, cụ thể: 

Be/ get + annoyed + that + S + V (mệnh đề trả chỉnh)

Trong đó: 

 • S: Chủ ngữ
 • V: Động từ

Ví dụ:

 • The director was annoyed that Jame hadn’t come. 

Giám đốc tức bực vì thế Jame dường như không cho tới. 

Trong cấu hình này, “that” hoàn toàn có thể được loại bỏ. 

Ví dụ:

 • The director was annoyed Jame hadn’t come.

Hoặc “that” hoàn toàn có thể được thay cho thế bởi vì những kể từ nối chỉ nguyên vẹn nhân là “because”, “as” và “since”. 

Ví dụ:

 • The director was annoyed because Jame hadn’t come

= The director was annoyed as Jame hadn’t come

= The director was annoyed since Jame hadn’t come

4. Các cơ hội mô tả không giống đồng nghĩa tương quan với “annoyed”

Từ đồng nghĩa tương quan với “annoyed”
Từ đồng nghĩa tương quan với “annoyed”

Ngoại trừ “annoyed”, vô giờ đồng hồ Anh cũng có thể có một trong những cơ hội mô tả không giống thể thực trạng thái không dễ chịu, tức bực, buồn chán hoặc bị nhiều chuyện, này là “irritated”, “bored”, “miffed” và “upset”. 

4.1. Irritated

“Irritated” cũng là 1 trong tính kể từ đem nghĩa “khó chịu”, “cáu kỉnh”, tuy nhiên diễn tả cường độ không dễ chịu cao hơn nữa “annoyed”. Theo sau “irritated” là những giới kể từ “at”, “by và “with” + danh kể từ hoặc cụm danh kể từ. 

Irritated (at/by/with something)

Ví dụ:

 • I began đồ sộ get irritated by her attitude.  

Tôi chính thức trở thành vạc gắt với thái chừng của cô ấy ấy. 

 • Nana was deeply irritated at being thwarted. 

Nana tiếp tục vô nằm trong tức phẫn nộ Khi bị ngăn trở. 

4.2. Bored

Tính kể từ “bored” được dùng làm mô tả xúc cảm nhàm ngán, tổn thất hào hứng với điều gì cơ hoặc vì thế chúng ta không tồn tại gì nhằm thực hiện. 

Ví dụ:

 • I was ví bored that I slept through the second half of the film. 

Tôi ngán đến mức độ ngủ quên trong cả nửa sau của tập phim. 

Có nhì cấu hình với “bored” phổ biến: 

1. Chán vì vậy thực hiện gì: 

Bored with/of doing something

Ví dụ:

 • My mom was getting bored of watching the same TV program every day. 

Mẹ tôi tiếp tục ngán Khi nên coi và một lịch trình TV thường ngày. 

2. Chán vì thế điều gì:  

Bored with something

Ví dụ:

 • The children were bored with the cold weather. 

Lũ trẻ em ngán chán nản vì thế không khí giá rét (khiến bọn chúng ko thể ra phía bên ngoài chơi). 

4.3. Miffed

Tính kể từ tiếp sau đồng nghĩa tương quan với “annoyed” là “miffed”. “Miffed” Khi đi kèm theo với những giới kể từ “at/about/by” đem nghĩa “phật ý vì thế điều gì”. 

Miffed at/about/by something

Ví dụ:

 • He was miffed about not getting chosen for this role. 

Anh ấy tiếp tục mất lòng vì thế ko được lựa chọn mang lại vai biểu diễn này. 

Trong tình huống theo dõi sau “miffed” là 1 trong mệnh đề, nó ham muốn nói đến việc việc “chủ ngữ bị mất lòng vì thế “ai này đã thực hiện gì”. 

Miffed that + S + V

Ví dụ:

 • He is a bit miffed that we are not taking her with us. 

Anh ấy khá mất lòng vì thế Cửa Hàng chúng tôi ko đem anh ấy cút nằm trong.

4.4. Upset 

Có 4 cách sử dụng “upset” nhằm biểu diễn mô tả hiện trạng buồn buồn bực, không dễ chịu hoặc bị nhiều chuyện. Cụ thể: 

1. Khó chịu/buồn buồn bực về điều gì: 

Upset about/at/over something

Ví dụ:

 • Mary was still upset about her divorce.

Mary vẫn buồn vì thế cuộc li thơm của cô ấy ấy. 

2. Khó chịu/buồn buồn bực vì thế thực hiện gì:

Upset about/at/over doing something

Ví dụ:

 • Mary was still upset over divorcing her husband. 

Mary vẫn buồn vì thế tiếp tục li thơm với ông xã.

3. Khó chịu/buồn buồn bực vì thế ai đó đã thực hiện gì: 

Upset (that) + S + V 

Ví dụ:

 • Mary was upset that her husband had decided đồ sộ divorce her  

Mary buồn vì thế ông xã cô ấy tiếp tục đưa ra quyết định li thơm với cô.

4. Khó chịu đựng với ai: 

Upset with somebody

Ví dụ:

 • I think Mary is upset with her husband. 

Tôi suy nghĩ Mary đang được không dễ chịu với ông xã cô ấy. 

5. Bài tập

6.Tổng kết

Qua nội dung bài viết bên trên, FLYER tiếp tục reviews cụ thể về những giới kể từ theo dõi sau “annoyed” và cơ hội vận dụng bọn chúng vào cụ thể từng tình huống rõ ràng. Hi vọng sau thời điểm học tập không còn lý thuyết và triển khai xong những bài xích tập luyện đính thêm kèm cặp, bạn đã sở hữu thể rút rời khỏi câu vấn đáp rõ rệt mang lại thắc mắc “annoyed cút với giới gì?” và dùng thuần thục bọn chúng vô bất kể trường hợp nào là. 

Học thêm thắt về những cơ hội mô tả sự không dễ chịu, khó tính qua loa video clip này nhé!

Để kế tiếp dò thám hiểu về kể từ ghép tương tự nhiều kỹ năng và kiến thức giờ đồng hồ Anh thú vị không giống, nhớ là rẽ thăm hỏi Phòng luyện ganh đua ảo FLYER nhằm ĐK nằm trong học tập, nằm trong thực hiện giới hạn max những đề ganh đua được lực lượng FLYER biên soạn cùng họa đồ thiết kế tế bào phỏng game sống động giúp đỡ bạn dễ dàng nắm bắt và dễ dàng ghi nhớ bài học kinh nghiệm. Với FLYER, việc học tập giờ đồng hồ Anh ko khi nào là khó! 

Ngoài rời khỏi, chúng ta cũng hoàn toàn có thể nhập cuộc group Luyện Thi Cambridge & TOEFL nằm trong FLYER nhằm update những kỹ năng và kiến thức và tư liệu giờ đồng hồ Anh tiên tiến nhất chúng ta nhé!

Xem thêm: 

 • “Depend” cút với giới kể từ gì? Depend On và Depend Upon không giống nhau như nào?
 • Decide cút với giới kể từ gì? 5 phút nắm rõ cách sử dụng, kèm cặp ví dụ & bài xích tập
 • “Absent” cút với giới kể từ gì? Tìm hiểu những cấu hình, kể từ đồng nghĩa tương quan với “absent”