chu vi hình vuông lớp 3

Dạng toán lớp 3 chu vi hình vuông vắn những em được học tập công thức, dạng bài xích luyện mới mẻ. Sau phía trên brightenglish.edu.vn cung ứng những cách thức nhằm giải những dạng bài xích luyện này

1. Giới thiệu bài học kinh nghiệm chu vi hình vuông

1.1 Chu vi là gì?

Định nghĩa chu vi

Bạn đang xem: chu vi hình vuông lớp 3

1.2 Hình vuông là gì?

Hình vuông là hình đem 4 góc vuông và 4 cạnh đều bằng nhau.

1.3 Chu vi hình vuông vắn là gì?

Định nghĩa chu vi hình vuông

Ví dụ: Cho hình vuông vắn ABCD có tính nhiều năm những cạnh đều vị 5 centimet. Tính chu vi hình vuông?

Ví dụ hình vuông vắn ABCD

Chu vi hình vuông vắn lấy phỏng nhiều năm một cạnh nhân 4 nên: 5 x 4 = trăng tròn cm

2. Phân biệt công thức tính chu vi hình vuông vắn và hình chữ nhật

Phân biệt chu vi hình vuông vắn và hình chữ nhật

3. Các dạng bài xích luyện toán về chu vi hình vuông vắn.

3.1. Dạng 1: Tính chu vi của hình vuông vắn.

3.1.1. Phương pháp làm: 

Áp dụng công thức tính chu vi: chu vi hình vuông vắn vị một cạnh nhân 4.

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi hình vuông vắn biết phỏng nhiều năm của một cạnh

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

         

3.1.3. Đáp án

Áp dụng công thức tính chu vi hình vuông vắn tao có:

Cạnh hình vuông

7cm

18cm

34cm

45cm

72cm

Chu vi hình vuông

7 x 4 = 28cm

18 x 4 =

72cm

34 x 4 =

136cm

45 x 4 =

Xem thêm: trường đại học kỹ thuật công nghiệp

180cm

72 x 4 =

288cm

3.2. Dạng 2: Tìm một cạnh lúc biết chu vi của hình vuông

3.2.1. Phương pháp làm:

Bước 1: Liệt kê tài liệu bài xích cho

Bước 2: Muốn thám thính phỏng nhiều năm của một cạnh tao lấy chu vi tiếp tục biết phân tách mang đến 4.

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Một cái bàn hình vuông vắn đem chu vi là 82 centimet. Hỏi phỏng nhiều năm của một cạnh đồng hồ đeo tay bại vị bao nhiêu?

Bài 2: Một kiểu mẫu sảnh bóng hình vuông vắn đem chu vi vị 24m, người tao không ngừng mở rộng về phía bên trái 2m và về ở bên phải 3m. Hỏi sau thời điểm không ngừng mở rộng thì những cạnh của sảnh vị từng nào và chu vi mới mẻ vị bao nhiêu?

3.2.3. Đáp án

Bài 1

Muốn thám thính phỏng nhiều năm một cạnh tao lấy chu vi tiếp tục biết phân tách mang đến 4.

Chu vi cái bàn hình vuông vắn là 82 centimet.

Vậy phỏng nhiều năm của một cạnh của cái bàn là 82 : 4 = 21 centimet.

Bài 2

Bước 1: Tính phỏng nhiều năm 1 cạnh của sảnh bóng.

Bước 2: Xác toan phỏng nhiều năm Khi không ngừng mở rộng sảnh.

Bước 3: Tính chu vi mới mẻ của sảnh (chu vi hình chữ nhật: (chiều nhiều năm + chiều rộng) x 2).

Chu vi sảnh bóng là 24m nên phỏng nhiều năm một liền sân là 24 : 4 = 6m

Người tao không ngừng mở rộng về phía bên trái 2m và về ở bên phải 3m, tức thị không ngừng mở rộng chiều nhiều năm sảnh, nên chiều nhiều năm sảnh mới mẻ được xem là 6 + 2 + 3 = 11m.

Chiều rộng lớn của sảnh vẫn bất biến vị 6m.

Chu vi mới mẻ của sảnh là: (11+ 6) x 2 = 34 m

Vậy sau thời điểm không ngừng mở rộng thì chiều nhiều năm sảnh là 11m, chiều rộng lớn sảnh là 6m, chu vi mới mẻ của sảnh là 34m.

3.3. Dạng 3: Tính tổng chu vi của hình ghép lúc biết chiều nhiều năm của một cạnh

3.3.1. Phương pháp làm:

Tính bám theo chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được xem là chiều nhiều năm nằm trong chiều rộng lớn toàn bộ nhân với 2.

C = (a + b) x 2

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính chu vi của hình chữ nhật ghép vị 3 hình vuông biết từng viên gạch ốp hình vuông vắn đem cạnh vị 15cm (hình vẽ dưới)

Tính chu vi của những hình

3.3.3. Đáp án

 Tính chiều nhiều năm của hình chữ nhật, tiếp sau đó tính chu vi của hình chữ nhật

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 15 x 3 = 45cm

Xem thêm: muốn tính diện tích hình tròn

Chu vi của hình chữ nhật là: (45 + 15) x 2 = 120cm

Vậy chu vi hình chữ nhật là 120cm

Để học tập tốt toán lớp 3 chu vi hình vuông, học viên cần thiết nằm trong công thức tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông vắn nhằm mục đích vận dụng so với những vấn đề cơ bạn dạng và không ngừng mở rộng nó.