chu vi hình tròn công thức

Hình tròn trĩnh là một trong những trong mỗi hình học tập đơn giản và giản dị nhất, được dùng thoáng rộng nhập cuộc sống và những nghành nghề không giống nhau của khoa học tập. Để đo lường diện tích S của một hình trụ, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng một công thức đơn giản và giản dị dựa vào nửa đường kính của hình trụ bại liệt. Hãy nằm trong tìm hiểu hiểu công thức tính diện tích S hình tròn và cơ hội vận dụng nó nhập thực tiễn ở nội dung bài viết sau nằm trong Sakura Montessori – ngôi trường thiếu nhi montessori nhé.

Định nghĩa về hình trụ, diện tích S hình tròn

Hình tròn trĩnh là một trong những hình học tập quan trọng đặc biệt được đưa đến vị một tập trung những điểm cơ hội đều nhau bên trên mặt mũi phẳng, nhập bại liệt từng điểm ở cơ hội điểm trung tâm của hình trụ một khoảng cách vị nửa đường kính của hình trụ bại liệt. Bán kính là đoạn trực tiếp nối trọng tâm hình trụ và ngẫu nhiên điểm nào là bên trên lối viền của chính nó.

Bạn đang xem: chu vi hình tròn công thức

>>Xem thêm: Cách tính diện tích S hình vuông vắn dễ dàng tiến hành, hiệu suất cao nhất

Công thức tính diện tích S hình tròn

công thức tính diện tích S hình tròn
Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Diện tích của một hình trụ là số đo diện tích S phía bên trong lối viền của hình trụ bại liệt. Nó biểu thị cường độ cướp lưu giữ diện tích S của hình trụ bên trên mặt mũi bằng. Công thức tính diện tích S hình trụ là: A = πr^2.

Trong đó:

 • A là diện tích S của hình trụ.
 • r là nửa đường kính của hình trụ.
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân ái 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ, và có mức giá trị xấp xỉ là 3.14 hoặc 22/7.

Để tính diện tích S của hình trụ, tao chỉ việc nửa đường kính của hình trụ và vận dụng công thức bên trên.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của hình trụ là 5 centimet, tao hoàn toàn có thể tính diện tích S của hình trụ bằng phương pháp thay cho r = 5 nhập công thức trên:

A = πr^2  = 3.14 x 5^2 = 3.14 x 25 = 78.5 cm^2

Vậy diện tích S của hình trụ với nửa đường kính 5 centimet là 78.5 cm^2.

>>Xem thêm: Tổng hợp ý những công thức tính diện tích S tam giác vừa đủ, chi tiết

Hướng dẫn cụ thể phương pháp tính diện tích S hình tròn

Có tương đối nhiều công thức tính diện tích S hình trụ hoàn toàn có thể vận dụng nhập vào quy trình học tập và tìm hiểu đi ra câu nói. giải. Cùng SMIS tìm hiểu hiểu cụ thể phương pháp tính diện tích S hình trụ tại phần sau đây.

Tính diện tích S hình trụ bám theo cung cấp kính

Để tính diện tích S của hình trụ bám theo nửa đường kính, tao dùng công thức A = πr^2, Trong đó:

 • A là diện tích S của hình tròn
 • r là nửa đường kính của hình tròn
 • π là hằng số pi, tương tự với khoảng cách thân ái 2 lần bán kính và chu vi của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ với nửa đường kính 7 centimet.

Bước 1: Xác lăm le nửa đường kính (r) của hình trụ. Trong tình huống này, nửa đường kính là 7 centimet.

Bước 2: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S của hình tròn:

A = π x r^2 = π x 7^2 =  3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ với nửa đường kính 7cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

>>Xem thêm: Tại sao học tập Toán với giáo cụ Montessori chung con trẻ khai banh trí tuệ Toán học?

Tính diện tích S hình trụ bám theo lối kính

Để tính diện tích S của hình trụ bám theo 2 lần bán kính, tao nên biết 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Sau bại liệt, tao hoàn toàn có thể dùng công thức A = π(d/2)^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

Bước 1: Xác lăm le 2 lần bán kính (d) của hình trụ. Đường kính là khoảng cách thân ái nhị điểm bên trên lối viền của hình trụ và trải qua tâm của hình trụ.

Bước 2: Tính nửa đường kính (r) của hình trụ. Bán kính của hình trụ là nửa 2 lần bán kính, r = d/2.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ. Thay độ quý hiếm của r nhập công thức A = πr^2 và đo lường độ quý hiếm diện tích S của hình trụ.

Ví dụ: Hãy tính diện tích S của một hình trụ với 2 lần bán kính 14 centimet.

Bước 1: Xác lăm le 2 lần bán kính (d) của hình trụ là 14 centimet.

Bước 2: Bán kính của hình trụ là r = d/2 = 14/2 = 7 centimet.

Bước 3: Sử dụng công thức A = πr^2 nhằm tính diện tích S (A) của hình trụ.

A = πr^2 = π x 7^2 = 3.14 x 49 = 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân)

Vậy diện tích S của hình trụ với 2 lần bán kính 14cm là 153.86 cm^2 (làm tròn trĩnh cho tới 2 chữ số thập phân).

công thức toán học
Công thức tính diện tích S hình trụ lớp 5

Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức tính chu vi của hình trụ là C = 2πr, nhập bại liệt C là chu vi, r là nửa đường kính và π là một trong những hằng số được xác lập vị tỷ số thân ái chu vi và 2 lần bán kính của một hình trụ với nửa đường kính vị 1.

Từ bại liệt tao tiếp tục tính được diện tích S hình trụ vị công thức sau: S = C^2 / 4π                Trong đó:

 • S là diện tích S hình tròn
 • C là chu vi hình tròn
 • π là một trong những hằng số (π = 3.14)

Ví dụ: Hãy tính chu vi và diện tích S của một hình trụ với nửa đường kính là 5 centimet.

Xem thêm: công thức hình học 12

C = 2πr = 2 x 3.14 x 5 = 31.4 centimet (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân)

S= C^2 / 4π = 31.4 ^2/ 4 x 3.14 = 78.5 cm^2

Vậy chu vi của hình trụ với nửa đường kính là 5 centimet là 31.4 cm

Diện tích của hình trụ là: 78.5 cm2 (làm tròn trĩnh cho tới 1 chữ số thập phân).

Phương pháp Montessori với gì?

Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình trụ thân quen thuộc

công thức tính diện tích S hình tròn
Các dạng bài xích thói quen diện tích S hình trụ thân quen thuộc

Dưới đó là một trong những dạng bài xích tập dượt thân thuộc về tính chất diện tích S hình tròn:

Cho nửa đường kính của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Ở dạng bài xích tập dượt này, các bạn sẽ đạt được dữ khiếu nại là nửa đường kính r, kể từ này sẽ tính diện tích S của hình trụ bại liệt bám theo công thức: S = πR2. Còn nếu như cho tới 2 lần bán kính d thì kể từ d => r rồi kể từ bại liệt tính được S.

Ví dụ: Nếu nửa đường kính của một hình trụ là 5cm, thì diện tích S của hình trụ bại liệt là:

Diện tích hình trụ = π x (bán kính)² = π x (5)² = 78.5 cm2

(với π được xấp xỉ là 3.14)

Cho chu vi của hình trụ, tính diện tích S của hình tròn

Dạng bài xích tập dượt này bạn đã sở hữu tài liệu là chu vi hình trụ C, tuy nhiên C= 2πr. Từ bại liệt bạn cũng có thể tính được diện tích S hình trụ bám theo công thức: S= C^2 / 4π. Tại phía trên các bạn cũng hoàn toàn có thể tìm ra nửa đường kính r dễ dàng và đơn giản.

Ví dụ: sành chu vi hình trụ C= 40 centimet, tính diện tích S hình trụ bại liệt.

Ta với S= C^2 / 4π = 40^2 / 4π = 127,38 cm2.

Cho diện tích S của hình trụ, tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ.

Nếu các bạn với diện tích S của hình trụ, bạn cũng có thể tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ như sau:

 • r = √(A/π), nhập bại liệt r là nửa đường kính của hình trụ và A là diện tích S của hình trụ.
 • d = 2r, nhập bại liệt d là 2 lần bán kính của hình trụ và r là nửa đường kính của hình trụ.

Cho diện tích S của hình trụ, tính chu vi của hình tròn

Nếu các bạn biết diện tích S của hình trụ, bạn cũng có thể tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức sau: C = 2 x π x r hoặc C = π x d

Vì vậy, nhằm tính chu vi của hình trụ lúc biết diện tích S, tao cần thiết tiến hành quá trình sau: Tính nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức r = √(Diện tích / π) hoặc d = √(4 x Diện tích / π) hoặc dùng nửa đường kính hoặc 2 lần bán kính tính được ở bước 1 nhằm tính chu vi của hình trụ bằng phương pháp dùng công thức bên trên.

Cho nửa đường kính của một hình trụ và một lối vuông góc hạn chế qua quýt tâm hình trụ, tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế.

Giả sử nửa đường kính của hình trụ là r và lối vuông góc hạn chế qua quýt tâm hình trụ với chiều lâu năm là d. Ta hoàn toàn có thể dùng những công thức sau nhằm tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị cắt:

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế khi d < 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là một trong những phần của vòng tròn trĩnh với nửa đường kính vị d/2. Do bại liệt, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là: S = (1/2) x r^2 x (2 x arcsin(d/2r) – sin(2 x arcsin(d/2r)))

 • Tính diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế khi d ≥ 2r:

Trong tình huống này, phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là một trong những phần của vòng tròn trĩnh với nửa đường kính vị r và được hạn chế vị một hình vuông vắn có tính lâu năm cạnh vị r. Do bại liệt, diện tích S của phần vòng tròn trĩnh bị hạn chế là: S = r^2 x (π/4 – 4 x arcsin(1/√2 – d/2r) + 2 x √2 x (d/2r – 1/2) )

Trong bại liệt, arcsin là hàm sin ngược và π là hằng số pi.

Tham khảo một trong những bài xích tập dượt về tính chất diện tích S hình tròn

Dưới đó là một trong những bài xích tập dượt về tính chất diện tích S của hình tròn:

Bài 1: Tính diện tích S của một hình trụ với nửa đường kính 5cm?

Giải:

 • Diện tích hình trụ = π x cung cấp kính^2 = π x 5^2 = 78.5 cm^2

Bài 2: Một vòng tròn trĩnh với chu vi là 62.8 centimet. Tính diện tích S của vòng tròn trĩnh đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = 2 x π x nửa đường kính => 62.8 = 2πr => r = 62.8 / (2π) ≈ 10 cm
 • Diện tích hình trụ = π x cung cấp kính^2 = π x 10^2 = 314 cm^2

Bài 3: Một hình trụ với chu vi vị với diện tích S của một hình vuông vắn với cạnh vị 8 centimet. Tính diện tích S của hình trụ đó?

Giải:

 • Chu vi hình trụ = π x lối kính
 • Diện tích hình vuông vắn = d ^2 = 8^2 = 64cm^2
 • Chu vi hình trụ = diện tích S hình vuông vắn => π x 2 lần bán kính = 64
 • Đường kính hình trụ = 64 / π ≈ đôi mươi.3718 cm
 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 ≈ 10.1859 cm
 • Diện tích hình trụ = π x cung cấp kính^2 = π x (10.1859)^2 ≈ 326.73 cm^2

Bài 4: Một cái đĩa CD với 2 lần bán kính 12cm. Tính diện tích S phần mặt mũi của cái đĩa CD?

Xem thêm: delighted đi với giới từ gì

Giải:

 • Bán kính hình trụ = 2 lần bán kính / 2 = 12 / 2 = 6 cm
 • Diện tích hình trụ = π x cung cấp kính^2 = π x 6^2 ≈ 113.1 cm^2

>>Xem thêm: Cách tập luyện trí tuệ cho tới con trẻ bên trên ngôi trường thiếu nhi quốc tế

Hy vọng những share về công thức tính diện tích S hình trụ ở bên trên cùng theo với bài xích tập dượt ví dụ  sẽ hỗ trợ những con cái hiểu và thích nghi với những phương pháp tính diện tích S của hình trụ và áp dụng nhập vào học hành.

Tác giả

Bình luận