chọn câu sai trong các câu sau

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai trong số câu sau:

  Bạn đang xem: chọn câu sai trong các câu sau

  • A. Access sở hữu kĩ năng hỗ trợ dụng cụ tạo nên lập CSDL
  • B. Access ko tương hỗ tàng trữ CSDL bên trên những vũ trang nhớ
  • C. Access được chấp nhận update tài liệu, tạo nên report, đo đếm, tổng hợp
  • D. CSDL kiến tạo nhập Access bao gồm những bảng và links trong những bảng

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn B

Mã câu hỏi: 1667

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn văn tphcm

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: sự phân chia thế giới thành các nhóm nước nói lên tình trạng chủ yếu nào sau đây

CÂU HỎI KHÁC

 • Access là gì?
 • Access là hệ QT CSDL dành riêng cho:
 • Các tác dụng chủ yếu của Access?
 • Access sở hữu những kĩ năng nào?
 • Các đối tượng người sử dụng cơ phiên bản nhập Access là:
 • Trong Access sở hữu bao nhiêu đối tượng người sử dụng cơ bản?
 • Chọn câu sai trong số câu sau:
 • Để format, đo lường, tổ hợp và in tài liệu, tao dùng: 
 • Để bố trí, tìm hiểu tìm kiếm và kết xuất tài liệu xác lập từ 1 hoặc nhiều bảng, tao dùng
 • Đối tượng này tạo nên skin thuận tiện mang lại việc nhập hoặc hiển thị thông tin?
 • Đối tượng này sở hữu tác dụng dùng để làm lưu dữ liệu?
 • Để phát động Access, tao thực hiện:
 • Để tạo nên một CSDL mới nhất và gọi là tệp nhập Access, tao phải:
 • Hãy bố trí quá trình sau và để được một thao tác đúng vào lúc tạo nên một CSDL mới?
 • Trong Access, sẽ tạo CSDL mới nhất, thao tác tiến hành mệnh lệnh này sau đó là đúng?
 • Tên của CSDL nhập Access nên phải để trước hoặc sau thời điểm tạo nên CSDL?
 • Giả sử đang được sở hữu tệp Access bên trên đĩa, nhằm hé tập luyện tin cẩn tê liệt thì tao tiến hành thao tác này mới nhất đúng?
 • Có bao nhiêu cơ chế chủ yếu nhằm thao tác với những loại đối tượng?
 • Chế phỏng design được sử dụng để:
 • Chế phỏng trang tài liệu được sử dụng để:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA