cho sơ đồ chuyển hóa sau

Câu hỏi:

24/08/2019 2,226

Bạn đang xem: cho sơ đồ chuyển hóa sau

Cho sơ trang bị trả hóa sau:

(a)  C3H4O2 +NaOH  X + Y

(b) X + H2SO4 (loãng) Z + T

(c) Z + hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) E + Ag + NH4NO3.

(d) Y + hỗn hợp AgNO3/NH3 (dư) F + Ag + NH4NO3.

Chất E và hóa học F theo đuổi trật tự là

C. (NH4)2CO3 và CH3COONH4.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học sau đây, hóa học này sở hữu lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi sau đây, thương hiệu này phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất này sau đấy là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

D. (CH3)3N.

Câu 4:

Xem thêm: ancol có tác dụng với naoh không

Amin này sau đấy là amin bậc hai?

A. đimetylamin.

B. phenylamin.

C. propan-1-amin.

D. propan-2-amin.

Câu 5:

Chất này sau đấy là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 6:

Cho những đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh anh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy không hề nhỏ, Khi rét mướt chảy thì bị phân diệt.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều sở hữu tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh anh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng đặc biệt, vô hỗn hợp dạng ion lưỡng đặc biệt trả 1 phần nhỏ trở thành dạng phân tử.

(6) Các amin thơm ngát đều độc. Số đánh giá đích là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 7:

Chất sở hữu phản xạ màu sắc biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

Xem thêm: tiếng anh lớp 6 a closer look 2

D. Chất Khủng.