cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a

Câu hỏi:

21/12/2019 79,797

Bạn đang xem: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông cạnh a

Cho S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a. thạo SA(ABCD) SC=a3. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình vuông vắn tâm O cạnh a, SO vuông góc với mặt mày phẳng lì (ABCD) và SO=a. Khoảng cơ hội đằm thắm SC và AB bằng

Câu 2:

Thể tích của khối nón với độ cao vì chưng 4 và lối sinh vì chưng 5

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có lòng ABCD là hình chữ nhật AB=2a, AD=a. Hình chiếu của S lên lòng là trung điểm H của cạnh AB, góc tạo nên vì chưng SC và lòng vì chưng 450. Tính thể tích khối chóp S.ABCD

Xem thêm: bài tập thì hiện tại đơn có đáp án

Câu 4:

Một khối lập phương có tính nhiều năm cạnh là 2cm được phân thành 8 khối lập phương cạnh 1cm. Hỏi với từng nào tam giác được tạo nên trở nên kể từ những đỉnh của khối lập phương cạnh 1cm

A. 2876

B. 2898

C. 2915

D. 2012

Câu 5:

Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ hoàn toàn có thể tích vì chưng 12, lòng ABCD là hình vuông vắn tâm O. Thể tích khối chóp A’.BCO bằng

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6:

Cho khối trụ hoàn toàn có thể tích vì chưng 24π. Hỏi nếu như tăng nửa đường kính lối tròn xoe lòng của khối trụ lên gấp đôi thì thể tích của khối trụ mới mẻ là từng nào ?

Xem thêm: trong access để tạo liên kết giữa hai bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện