bệnh nhân phải tiếp đường tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch đó là loại đường nào

Câu hỏi:

18/11/2019 99,594

Chọn đáp án A

Bệnh nhân nên tiếp lối (tiêm hoặc truyền hỗn hợp lối nhập tĩnh mạch), này đó là lối glucozơ

Glucozơ được dùng muốn tạo tích điện quan trọng cho việc sinh sống, quy trình này ra mắt nhập tế bào. Glucozơ ngấm thẳng nhập niêm mạc ruột non nhập ngày tiết nên khung hình hoàn toàn có thể hít vào một cơ hội đơn giản và dễ dàng qua quýt lối tĩnh mạch máu.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:

(1). Tất cả những cacbohiđrat đều phải có phản xạ thủy phân.

(2). Thủy phân trọn vẹn tinh anh bột chiếm được glucozơ.

(3). Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều phải có phản xạ tráng bạc.

(4). Glucozơ làm mất đi thuốc nước brom.

(5). Thủy phân mantozo chiếm được glucozơ và fructozơ

(6). Anđehit ứng dụng với H2 (dư) với xúc tác Ni đun rét, chiếm được ancol bậc một

(7). Dung dịch axit axetic ứng dụng được với Cu(OH)2

(8). Etylamin ứng dụng với axit nitro ở sức nóng phỏng thông thường dẫn đến etanol.

(9). Metylamin tan nội địa tạo ra hỗn hợp với môi trường xung quanh bazo.

Số tuyên bố chính là:

A. 6.

B. 5.

C. 7.

D. 8.

Câu 2:

Trong những tuyên bố sau, với bao nhiêu tuyên bố đúng?

(1) Đường fructozơ với vị ngọt rộng lớn lối mía.  

(2) Xenlulozơ được tạo ra vì như thế những gốc βglucozơ link cùng nhau vì như thế link β1,6glicozit.

(3) Chất mập lỏng đựng được nhiều axit mập ko no như oleic, linoleic.

(4) Glucozơ bị lão hóa vì như thế nước brom dẫn đến axit gluconic.

(5) Bột ngọt với bộ phận đó là muối hạt đinatri của axit glutamic.

(6) Lysin là dung dịch xẻ gan dạ, axit glutamic là dung dịch tương hỗ thần kinh trung ương.

(7) Nilon–7 được pha trộn vì như thế phản xạ trùng dừng axit ω–aminoenantoic.

A. 1.

B. 3.

Xem thêm: sách toán lớp 4 tập 1

C. 4.

D. 2.

Câu 3:

Thực hiện tại phản xạ thủy phân trăng tròn,52 gam saccarozơ nhập (H+) với hiệu suất 75%. Trung hòa không còn lượng H+ với nhập hỗn hợp sau thủy phân rồi mang lại AgNO3/NH3 dư nhập thấy với m gam Ag xuất hiện tại. Giá trị của m là:

A. 24,84

B. 22,68

C. 19,44

D. 17,28

Câu 4:

Lên men 60 gam glucozơ, lượng khí CO2 sinh đi ra hít vào không còn nhập nước vôi nhập chiếm được 12 gam kết tủa và lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng thêm 10 gam đối với lượng nước vôi nhập thuở đầu. Hiệu suất phản xạ lên men là

A. 75,0%.

B. 54,0%.

C.60,0%.

D. 67,5%.

Câu 5:

Chất nào là tại đây không tồn tại kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng gương?

A. glucozơ

B. fructozơ

C. Sobitol

D. phenylfomat

Câu 6:

Dãy những hóa học đều phải có kĩ năng nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập hỗn hợp H2SO4 đun rét là: 

A. glucozơ, tinh anh bột và xenlulozơ.

B. saccarozơ, tinh anh bột và xenlulozơ.

C. glucozơ, saccarozơ và fructozơ. 

Xem thêm: jane found herself in conflict with her parents over her future career

D. fructozơ, saccarozơ và tinh anh bột.