bài 67 em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 67 : Em ôn lại những gì đang được học tập phần hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế trang 25, 26 sách VNEN toán lớp 5 với điều giải dễ dàng hiểu

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 67 em ôn lại những gì đã học

Chơi trò đùa "Đố bạn"

- Cùng nhau kê thương hiệu những hình đang được học tập :

- Em ghi chép thương hiệu một hình đang được học tập rồi cuộc chúng ta nêu quy tắc tính diện tích S và chu vi hình bại liệt.

- Em và chúng ta thay đổi vai nằm trong triển khai cho tới Khi không còn những hình.

Phương pháp giải:

- Quan sát kĩ hình vẽ nhằm nêu thương hiệu những hình bại liệt.

- Xem lại quy tắc tính chu vi và diện tích S những hình đang được học tập.

Lời giải chi tiết:

*) Kể thương hiệu những hình đang được học tập :

*) Quy tắc tính diện tích S và chu vi những hình :

1. Hình chữ nhật

• Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm cùng theo với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo) rồi nhân với 2.

• Tính diện tích S : Muốn tính diện tích S hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm nhân với số chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

2.  Hình vuông

• Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình vuông vắn, tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với 4.

• Tính diện tích S : Muốn tính diện tích S hình vuông vắn, tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với chủ yếu nó.

3. Hình bình hành

• Tính chu vi : Chu vi hình bình hành là tổng chừng lâu năm của 4 cạnh.

• Tính diện tích S : Muốn tính diện tích S hình bình hành, tao lấy chừng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

4. Hình tam giác

• Tính chu vi: Chu vi hình tam giác là tổng chừng lâu năm của 3 cạnh.

• Tính diện tích S: Muốn tính diện tích S hình tam giác tao lấy chừng lâu năm lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho tới 2. 

5. Hình thoi

• Tính chu vi: Muốn tính chu vi hình thoi, tao lấy chừng lâu năm một cạnh nhân với 4.

• Tính diện tích S: Diện tích hình thoi vì thế tích chừng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh phân tách cho tới 2 (cùng đơn vị chức năng đo).

6. Hình thang

• Tính chu vi : Chu vi hình thang là tổng chừng lâu năm của 4 cạnh.

• Tính diện tích S : Muốn tính diện tích S hình thang tao lấy tổng chừng lâu năm nhị lòng nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo) rồi phân tách cho tới 2. 

7. Hình tròn

• Tính chu vi : Muốn tính chu vi hình trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14 hoặc lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14.

• Tính diện tích S : Muốn tính diện tích S hình trụ tao lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với số 3,14.

Quảng cáo

Câu 2

Cho hình tam giác với diện tích \(\dfrac{5}{6}m^2\) và độ cao \(\dfrac{3}{4}m\). Tính chừng lâu năm lòng của hình tam giác bại liệt.

Phương pháp giải:

Từ công thức \(S = a × h : 2\) tao suy đi ra : \(a = S × 2 : h\), nhập bại liệt, \(S\) là diện tích S, \(a\) là chừng lâu năm lòng và \(h\) là độ cao.

Hay : ham muốn tính chừng lâu năm lòng tao lấy gấp đôi diện tích S phân tách cho tới độ cao của hình tam giác.

Xem thêm: bài tập thì hiện tại đơn có đáp án

Lời giải chi tiết:

Độ lâu năm lòng của hình tam giác là :

\( \dfrac{5}{6} \times 2 : \dfrac{3}{4} = \dfrac{20}{9}\; (m)\)

                        Đáp số : \(\dfrac{20}{9}m.\)

Câu 3

Một cái tấm trải bàn bàn hình chữ nhật với chiều lâu năm 2m và chiều rộng lớn 1,5m. Tại thân thiện khăn người tao thêu hình tiết tô điểm hình thoi với những đàng chéo cánh vì thế chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật. Tính diện tích S tấm trải bàn bàn và diện tích S hình thoi.

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc tính diện tích S những hình :

+) Muốn tính diện tích S hình chữ nhật, tao lấy chiều lâu năm nhân với số chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

+) Diện tích hình thoi vì thế tích chừng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh phân tách cho tới 2 (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Vì hình thoi với những đàng chéo cánh vì thế chiều lâu năm và chiều rộng lớn hình chữ nhật nên chừng lâu năm hai tuyến đường chéo cánh của hình thoi là 2m và 1,5m.

Diện tích tấm trải bàn bàn là :

          S = 2 × 1,5 = 3 (m2)

Diện tích hình thoi là : 

         2 × 1,5 : 2 = 1,5 (m2)

                     Đáp số: Khăn trải bàn : 3m2.

                                  Hình thoi: 1,5m2.

Câu 4

Một miếng bìa hình chữ nhật, người tao khoét lên đường 1/2 hình trụ (như hình bên). Tính chu vi của miếng bìa sau thời điểm bị khoét.

 

Phương pháp giải:

- Chu vi của miếng bìa sau thời điểm khoét = tổng độ lâu năm 3 cạnh của hình chữ nhật +nửa chu vi hình trụ 2 lần bán kính 8cm.

- sát dụng quy tắc : Muốn tính chu vi hình trụ tao lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Lời giải chi tiết:

Độ lâu năm 3 cạnh của hình chữ nhật là :

9 + 8 + 9  = 26 (cm)

Nửa chu vi hình trụ bị khoét là: 

(8 × 3,14) : 2 = 12,56 (cm)

Chu vi của miếng bìa sau thời điểm bị khoét là :

26 + 12,56 = 38,56 (cm)

                        Đáp số: 38,56cm.

  Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

  • B. Hoạt động phần mềm - Bài 67 : Em ôn lại những gì đang được học tập

    Giải Bài 67 : Em ôn lại những gì đang được học tập phần hoạt động và sinh hoạt phần mềm trang 26 sách VNEN toán lớp 5 với điều giải dễ dàng hiểu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta là

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.