as soon as he waved his hand she turned away

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions

Quảng cáo

Bạn đang xem: as soon as he waved his hand she turned away

Câu 1: As soon as he waved his hand, she turned away.

A. He saw her turn away and he waved his hand.

B. No sooner had he waved his hand than thở she turned away.

C. She turned away because he waved his hand too early.

D. Although she turned away, he waved his hand.

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) câu nói. giải

  Giải chi tiết:

  B

  Tạm dịch: Ngay Lúc anh vẫy tay, cô tảo lên đường.

  A. Anh phát hiện ra cô tảo lên đường và anh vẫy tay.

  B. Sau Lúc anh vẫy tay kết thúc, cô tảo lên đường.

  C. Cô tảo lên đường vì thế anh vẫy tay quá sớm.

  D. Mặc cho dù cô tảo lên đường, anh vẫn vẫy tay.

  => đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

Câu 2: I had two job offers upon graduation, neither of which was appropriate for my qualifications.

A. Though I wasn't qualified enough, two jobs were offered lớn bủ upon graduation.

B. The two jobs offered lớn bủ after my graduation didn’t suit my qualifications.

C. I was offered two jobs soon after my graduation, both of which were suitable for my qualifications.

D. Both of the job offers I had prior lớn my graduation were appropriate for my qualifications.

 • Đáp án : B

  (0) bình luận (0) câu nói. giải

  Giải chi tiết:

  Xem thêm: al(no3)3

  B

  Tạm dịch: Tôi tiếp tục với nhì đề xuất việc làm sau khoản thời gian chất lượng nghiệp, cả nhì đều ko phù phù hợp với trình độ chuyên môn của tôi.

  A. Mặc cho dù tôi ko đầy đủ trình độ chuyên môn, tôi đã nhận được được nhì việc sau khoản thời gian chất lượng nghiệp.

  B. Hai việc làm được đề xuất mang lại tôi sau khoản thời gian chất lượng nghiệp ko phù phù hợp với trình độ chuyên môn của tôi.

  C. Sau Lúc chất lượng nghiệp tôi đang được đề xuất nhì việc làm, cả nhì đều phù phù hợp với trình độ chuyên môn của tôi.

  D. cả nhì việc làm tôi đang được đề xuất trước lúc chất lượng nghiệp quí phù hợp với trình độ chuyên môn của tôi.

  => đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

Câu 3: It’s difficult for bủ lớn understand what he implies.

A. What he implies is not very difficult lớn understand.

B. Understanding what he implies is found difficult.

C. I find it difficult lớn understand what he really means.

D. To understand what he really means is difficult lớn find.

 • Đáp án : C

  (0) bình luận (0) câu nói. giải

  Giải chi tiết:

  C

  Tạm dịch: Thật khó khăn mang lại tôi nhằm hiểu những gì anh tao ý niệm.

  A. Những gì anh tao ý niệm không thực sự khó khăn hiểu.

  B. Hiểu được ý nghĩa sâu sắc nhưng mà anh tao ý niệm đặc biệt khó khăn.

  C. Tôi cảm nhận thấy khó khăn nhằm hiểu anh tao thực sự với ý gì.

  D. Để hiểu anh tao thực sự với ý gì là đặc biệt khó khăn nhằm tìm hiểu.

  => đáp án C

  Xem thêm: hệ thức lượng trong tam giác

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Xem bình luận

>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng, rất đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua chuyên nghiệp sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.