vùng gò đồi trước núi của bắc trung bộ có thế mạnh về

Câu hỏi:

14/03/2022 30,184

A. chăn nuôi đại gia súc. 

Bạn đang xem: vùng gò đồi trước núi của bắc trung bộ có thế mạnh về


Đáp án chủ yếu xác

B. cây lâu năm thường niên.


C. chăn nuôi gia nạm. 

D. cây hoa màu và nuôi heo.

Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vấn đề tăng thêm ý nghĩa tiên phong hàng đầu so với sự tạo hình cơ cấu tổ chức tài chính của vùng Bắc Trung Sở là

Câu 2:

Bắc Trung Bộ không tiếp giáp với vùng tài chính nào là sau đây?

Xem thêm: tính từ la gì lớp 4

Câu 3:

Các xí nghiệp xi-măng rộng lớn nằm trong vùng Bắc Trung Sở là

Câu 4:

Diện tích rừng nhiều của Bắc Trung Sở lúc bấy giờ đa phần triệu tập ở

Câu 5:

Trong tổng diện tích S khu đất sở hữu rừng của vùng Bắc Trung Sở, loại rừng nào là tại đây sở hữu diện tích S rộng lớn nhất?

Câu 6:

Loại khu đất đa phần ở dải đồng vày ven bờ biển Bắc Trung Sở là

Câu 7:

Tài vẹn toàn tài nguyên có mức giá trị lớn số 1 vô vùng Bắc Trung Sở là

Câu 8:

Bắc Trung Sở bao gồm từng nào tỉnh?

Xem thêm: tính thể tích khối chóp

Câu 9:

Các loại cây lâu năm thường niên mến phù hợp với vùng khu đất cát trộn ven bờ biển của vùng Bắc Trung Sở là

Câu 10:

Điều khiếu nại sinh thái xanh nông nghiệp nào là sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?

Câu 11:

Tỉnh trung tâm nghề đánh bắt cá ở Bắc Trung Sở là