vở bài tập toán lớp 4 trang 5


Đặt tính rồi tính. 16 015 x 4 Cô Hoa đem 250 000 đồng. Cô Hoa mua sắm 3 cái tấm trải bàn bàn, từng cái có mức giá 70 000 đồng. Hỏi cô Hoa sót lại từng nào tiền?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 5

Đặt tính rồi tính.

16 015 x 4

71 206 x 5

191 832 x 3

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho những chữ số thẳng hàng trực tiếp cột cùng nhau.

- Nhân thứu tự kể từ nên sang trọng ngược.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Câu 2

Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp chính.

Cô Hoa đem 250 000 đồng. Cô Hoa mua sắm 3 cái tấm trải bàn bàn, từng cái có mức giá 70 000 đồng. Hỏi cô Hoa sót lại từng nào tiền?

A. trăng tròn 000 đồng                                     

B. 40 000 đồng                        

C. 60 000 đồng

Phương pháp giải:

Bước 1: Số chi phí mua sắm 3 cái khăn trả bàn = giá bán chi phí 1 cái khăn x số cái khăn

Bước 2. Số chi phí cô Hoa còn = số chi phí cô Hoa đem – số chi phí cô mua sắm 3 cái khăn

Lời giải chi tiết:

Cô Hoa mua sắm 3 cái tấm trải bàn bàn không còn số chi phí là: 70 000 x 3 = 210 000 (đồng)

Cô Hoa sót lại số chi phí là: 250 000 – 210 000 = 40 000 (đồng)

Chọn B

Câu 3

Xem thêm: công thức tổng thành tích

Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) 214 728 + 391 028 x 2

b) 920 312 – 18 021 x 5

Phương pháp giải:

Biểu thức đem những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tao tiến hành những luật lệ tính nhân, phân tách trước; tiến hành luật lệ tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 214 728 + 391 028 x 2 = 214 728 + 782 056

                                       = 996 784

b) 920 312 – 18 021 x 5 = 920 312 – 90 105

                                    = 830 207

Câu 4

Anh Khoai xung khắc số lên những châm tre theo dõi quy tắc: châm tre loại nhất xung khắc số 1, châm tre loại nhì xung khắc số 2, châm tre loại thân phụ xung khắc số 4 và cứ như thế, số xung khắc ở châm tre sau gấp hai số xung khắc ở châm tre trước cơ. hiểu rằng ở châm tre loại mươi tám, anh Khoai xung khắc số 131 072. Hỏi anh Khoai xung khắc số từng nào lên châm tre loại nhì mươi?

Phương pháp giải:

Bước 1: Số xung khắc lên châm tre loại mươi chín = số ở châm tre loại mươi tám x 2

Bước 2: Số xung khắc lên châm tre loại nhì mươi = số ở châm tre loại mươi chín x 2

Lời giải chi tiết:

Số xung khắc lên châm tre loại mươi chín là:

131 072 x 2 = 262 144

Số xung khắc lên châm tre loại nhì mươi là:

262 144 x 2 = 524 288

Đáp số: 524 288


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Xem thêm: vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta là

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn con cái lớp 4 học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.