vẽ sơ đồ nguyên lý

I. CHUẨN BỊ 

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Phân tích mạch điện

 • Quan sát những sơ đồ gia dụng mạch năng lượng điện sau đây và cho tới biết:

  • Các thành phần với nhập mạch điện

  • Hãy điền những kí hiệu thừng trộn, thừng trung tính, khí giới điện… nhập sơ đồ

  • Tìm địa điểm sai của mạch điện

Hình a

 • Mạch năng lượng điện gồm:

  • 2 đèn sợi châm, 1 ampe tiếp, 1 vôn tiếp, 1 công tắc nguồn 2 rất rất, mối cung cấp năng lượng điện (2 pin)

 • Chỗ sai của mạch điện:

  • Công tắc ngỏ nhưng mà đèn sáng

  • A và V giắt sai. Vì vậy nên thay đổi địa điểm cho tới nhau

  • Thiếu kí hiệu côn trùng nối ở nhì đầu vôn kế

Hình b

 • Mạch năng lượng điện gồm: 2 đèn sợi châm, 1 công tắc nguồn 2 rất rất, mối cung cấp năng lượng điện ( 1 pin)

Hình c

 • Mạch năng lượng điện gồm:

  • 1 đèn sợi châm, 1 công tắc nguồn 2 rất rất, 1 vôn tiếp, mối cung cấp điện( 2 pin)

 • Chỗ sai của mạch điện:

  • Thiếu kí hiệu côn trùng nối ở nhì đầu vôn tiếp.

Hình d

 • Mạch năng lượng điện gồm: 2 cầu chì, 2 đèn sợi châm, 2 công tắc nguồn 2 rất rất, 1 vôn tiếp, mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều.

 • Điền kí hiệu thừng trộn, thừng trung tính: A,O

 • Chỗ sai của mạch điện:

  • Dây dẫn ko nối với ổ cắm

2. Vẽ sơ đồ nguyên vẹn lí mạch điện

 • Bước 1: Phân tích những thành phần của mạch năng lượng điện.

  Xem thêm: công thức tính diện tích xung quanh của hình nón

  • Mạch năng lượng điện với từng nào thành phần ?

  • Kí hiệu của những thành phần cơ ra sao ?

 • Bước 2 : Phân tích côn trùng contact năng lượng điện của những thành phần nhập mạch năng lượng điện.

  • Các thành phần này được nối cùng nhau ra sao ?

  • Chú ý địa điểm của những khí giới đóng góp - hạn chế, bảo đảm, lấy năng lượng điện và những vật dụng năng lượng điện.

 • Bước 3 : Vẽ sơ đồ gia dụng nguyên vẹn lí mạch điện

 • Chú dựa dẫm :

  • Mạch mối cung cấp thông thường được vẽ ở ngang.

  • Vị trí của những khí giới đóng góp - hạn chế, bảo đảm, lấy năng lượng điện và vật dụng năng lượng điện.

  • Vẽ chính những kí hiệu năng lượng điện.

  • Công tắc vẽ ở hiện trạng hạn chế mạch.

a. Hình a

 • Bước 1: Phân tích mạch điện

  • Mạch năng lượng điện gồm: 3 đèn sợi châm, mối cung cấp năng lượng điện xoay chiều 220v

 • Bước 2: Phân tích côn trùng contact điện

  • 3 đèn giắt tuy nhiên song và tiếp nối nhau với nguồn

 • Bước 3: Vẽ sơ đồ gia dụng nguyên vẹn lí

b. Hình b

 • Bước 1: Phân tích mạch điện

  • Mạch năng lượng điện gồm: 2 đèn,1 công tắc nguồn, ampe tiếp, mối cung cấp năng lượng điện (2 pin)

 • Bước 2: Phân tích côn trùng contact điện

 • Bước 3: vẽ sơ đồ gia dụng nguyên vẹn lí