unit 11 science and technology

Bình chọn:

4.4 bên trên 504 phiếu

Bạn đang xem: unit 11 science and technology

Vocabulary - Phần kể từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 8 mớiTổng hợp ý kể từ vựng (Vocabulary) SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới mẻ unit 11 Xem cụ thể

Grammar Unit 11 SGK giờ đồng hồ Anh 8 mới

Ngữ pháp unit 11 giờ đồng hồ Anh 8 mới mẻ ôn tập luyện những thì sau này và trần thuật câu tường thuật.

Xem cụ thể

Luyện tập luyện kể từ vựng Tổng hợp ý kể từ vựng Unit 11 Tiếng Anh 8 mới Xem lời nói giải

Getting Started Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Find the words in A in the conversation. Then match the to tướng the words in B with similar meanings.

Xem lời nói giải

A Closer Look 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mớiĐiền vô khu vực coi với cùng một trong mỗi kể từ vô phần 5. Nghe và đánh giá, tiếp sau đó hiểu những câu Xem lời nói giải

A Closer Look 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Xem thêm: đồ thị hàm bậc 4

Put the verbs in brackets into the correct tenses.

Xem lời nói giải

Communication Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới mẻ Match the inventors in A with their inventions in B. Xem lời nói giải Skills 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mớiListen to tướng the conversation and choose the best summary. Xem lời nói giải

Looking back Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Write the correct size of the words in brackets.

Xem lời nói giải

Project Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mớiJohn J.Stone-Parker là 1 trong mỗi ngôi nhà sáng tạo trẻ con tuổi tác nhất bên trên trái đất. Trong Khi vẫn là 1 đứa trẻ con, John tiếp tục đặc biệt yêu thương quí đưa đến những loại mới mẻ. Xem lời nói giải