trong các phát biểu sau

Câu hỏi:

28/12/2021 2,963

A. Để cân nặng đúng chuẩn lượng của vật tớ cần thiết nhằm cân nặng ở điểm phẳng phiu. 

Bạn đang xem: trong các phát biểu sau

B. Để đo đúng chuẩn phỏng lâu năm của vật tớ cần thiết nhằm một đầu của vật trùng với vạch số 0 của thước.

Đáp án chủ yếu xác

C. Để phát âm đúng chuẩn phỏng lâu năm của vật tớ cần thiết bịa đặt đôi mắt nom theo phía vuông góc với mép thước ở đầu còn sót lại của vật. 

D. Để đo đúng chuẩn kết quả của vận khích lệ khi nhập cuộc giải đấu tớ cần thiết bấm nút stop ngay trong khi vận khích lệ vấp vạch đích.

A – Đúng

B – Sai, tớ rất có thể nhằm một đầu của vật trùng với vạch số bất kì của thước, khi nhằm một đầu của vật trùng với vạch số 0 nhằm mục tiêu mục tiêu số chỉ của thước ở đầu còn sót lại của vật đó là phỏng lâu năm của vật tuy nhiên tớ không nhất thiết phải đo lường mặt khác.

C – Đúng

D – Đúng

Chọn đáp án B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắp xếp trật tự công việc sau đây một cơ hội tương thích nhất nhằm đo được phỏng lâu năm của một vật?

(1) Ước lượng phỏng lâu năm cần thiết đo nhằm lựa chọn thước đo tương thích.

(2) Đặt thước dọc từ chiều lâu năm cần thiết đo vật, sao cho 1 đầu của vật trực tiếp với vạch số 0 của thước.

(3) Đặt đôi mắt nom theo phía vuông góc với mép thước ở đầu còn sót lại của vật.

(4) Đọc và ghi thành phẩm với vạch phân chia sớm nhất với đầu còn sót lại của vật.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (2), (1), (4), (3) 

D. (1), (2), (4), (3)

Câu 2:

Đơn vị nào là sau đó là đơn vị chức năng đo chiều dài? 

A. Mét (m) 

B. Inch (in) 

C. Dặm (mile) 

D. Cả 3 phương án trên

Câu 3:

Cân đồng hồ thời trang sau đây đem GHĐ và ĐCNN là bao nhiêu?

 Bài tập luyện trắc nghiệm Đo chiều lâu năm, lượng và thời hạn đem đáp án - Khoa học tập ngẫu nhiên lớp 6 Cánh diều

A. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 200g 

Xem thêm: khoa học tự nhiên là gì

B. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 20g 

C. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 2g 

D. GHĐ: 60kg, ĐCNN: 0,02kg

Câu 4:

Đơn vị nào là sau đó là đơn vị chức năng đo thời gian? 

A. Tạ 

B. Yến 

C. Giây (s) 

D. Mililít (ml)

Câu 5:

Sắp xếp trật tự công việc sau đây một cơ hội tương thích nhất nhằm đo được thời hạn vì chưng đồng hồ thời trang bấm giây năng lượng điện tử?

(1) Nhấn nút SPLIT/RESET nhằm kiểm soát và điều chỉnh về số 0.

(2) Chọn công dụng đo tương thích vì chưng nút nhấn MODE.

(3) Sử dụng nút START/STOP nhằm chính thức đo.

(4) Nhấn nút START/STOP nhằm kết thúc giục đo.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (1), (2), (4), (3) 

D. (2), (1), (4), (3)

Câu 6:

Sắp xếp trật tự công việc sau đây một cơ hội tương thích nhất nhằm đo được lượng của một vật vì chưng cân nặng đồng hồ?

(1) Ước lượng lượng của vật nhằm lựa chọn cân nặng đo tương thích.

(2) Đọc và ghi thành phẩm số chỉ của kim bám theo vạch phân chia sớm nhất.

(3) Đặt vật lên đĩa cân nặng, đôi mắt nom theo phía vuông góc với mặt mũi số.

(4) thay đổi nhằm kim cân nặng chỉ trúng vạch số 0.

A. (1), (2), (3), (4) 

B. (2), (1), (3), (4) 

C. (2), (1), (4), (3) 

Xem thêm: fe+h2so4 đặc nguội

D. (1), (4), (3), (2),