toán lớp 5 trang 24 25 luyện tập

Tổng hợp ý đề đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh sở hữu đáp án và điều giải chi tiết

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 24 25 luyện tập

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Liên team ngôi trường Hòa Bình thu gom được một tấn 300kg giấy má vụn. Liên team ngôi trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy má vụn. thạo rằng cứ 2 tấn giấy má vụn thì phát hành được 50 000 cuốn vở học viên. Hỏi kể từ số giấy má vụn mặc cả nhị ngôi trường tiếp tục thu gom được rất có thể phát hành được từng nào cuốn vở học viên ?

Phương pháp giải:

- Đổi những số đo lượng lịch sự đơn vị chức năng sở hữu đơn vị chức năng đo là ki-lô-gam.

- Tính số giấy má vụn mặc cả nhị ngôi trường nhận được, tiếp sau đó mò mẫm số cuốn vở rất có thể phát hành được theo đuổi cách thức rút về đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trường Hòa Bình: 1 tấn 300 kilogam giấy má vụn

Trường Hoàng Diệu: 2 tấn 700 kilogam giấy má vụn

2 tấn giấy: 50 000 quyển vở

Cả 2 trường: .... quyển vở?

Bài giải

Đổi: 1 tấn 300kg = 1300kg;   2 tấn 700kg = 2700kg.

Cả nhị ngôi trường tiếp tục thu gom được số ki-lô-gam giấy má vụn là:

               1300kg + 2700kg = 4000 (kg)

               4000kg = 4 tấn

Cách 1:

Mỗi tấn giấy má vụn phát hành được số cuốn vở là:

               50 000 : 2 = 25 000 (cuốn vở)

4 tấn giấy má vụn phát hành được số cuốn vở là:

               25 000 × 4 = 100 000 (cuốn vở)

                           Đáp số 100 000 cuốn vở.

Cách 2: 

4 tấn cấp 2 tấn số phiên là

         4 : 2 = 2 (lần)

4 tấn giấy má vụn phát hành được số cuốn vở là:

         50 000 × 2 = 100 000 (cuốn vở)

                           Đáp số 100 000 cuốn vở.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một con cái chim thâm thúy khối lượng 60g. Một con cái đà điểu khối lượng 120kg. Hỏi con cái đà điểu nặng trĩu cấp từng nào phiên con cái chim thâm thúy ?

Phương pháp giải:

- Đổi khối lượng của con cái đà điểu lịch sự đơn vị chức năng gam.

- Tìm con cái đà điểu nặng trĩu cấp từng nào phiên con cái chim thâm thúy tao lấy lượng con cái đà điểu phân tách cho tới lượng con cái chim thâm thúy (cùng đơn vị chức năng đo là gam).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Xem thêm: phản ứng hóa học là gì

Chim sâu: 60 gam

Đà điểu: 120 kg

Đà điểu nặng trĩu gấp: ... phiên chim sâu?

Bài giải

Đổi: \(120kg = 120 000g\)

Con đà điểu khối lượng cấp con cái chim thâm thúy số phiên là:

              \(120 000 : 60 = 2000\) (lần)

                                       Đáp số : \(2000\) phiên.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S của mảnh đất nền sở hữu độ cao thấp theo như hình vẽ mặt mày (được tạo ra bởi vì hình chữ nhật ABCD và hình vuông vắn CEMN).

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S hình vuông vắn tao lấy cạnh nhân với cạnh.

- Diện tích mảnh đất nền = diện tích S mảnh đất nền hình chữ nhật ABCD + diện tích mảnh đất nền hình vuông vắn CEMN.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

               \(14 × 6 = 84\;(m^2)\)

Diện tích hình vuông vắn CEMN là :

               \(7 × 7 = 49\;(m^2)\)

Diện tích mảnh đất nền này là :

               \(84 + 49 = 133\;(m^2)\)

                                  Đáp số: \(133m^2\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Hãy vẽ một hình chữ nhật sở hữu nằm trong diện tích S với hình chữ nhật ABCD tuy nhiên sở hữu những độ cao thấp không giống với độ cao thấp của hình chữ nhật ABCD.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình chữ nhật ABCD = chiều lâu năm x chiều rộng lớn.

- Viết số đo diện tích hình chữ nhật ABCD kết quả của nhị số (khác 4 và 3).

- Kết luận và vẽ hình chữ nhật MNPQ với chiều lâu năm và chiều rộng lớn là nhị số vừa phải tìm kiếm ra.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 

                 \(4 × 3 = 12 \;(cm^2\))

Viết \(12\) kết quả của nhị số (khác \(4\) và \(3\)), chẳng hạn:

                 \(12 = 6 × 2\)

                    12 = 12 x 1

Xem thêm: công dân thi hành pháp luật khi

Vậy tao rất có thể vẽ hình chữ nhật MNPQ sở hữu chiều lâu năm 6cm và chiều rộng lớn 2cm.

Hoặc tao rất có thể vẽ hình chữ nhật sở hữu chiều lâu năm 12 centimet và chiều rộng lớn 1 centimet.