toán lớp 4 trang 160

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới mẻ tương đối đầy đủ những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 160

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết theo gót mẫu:

Phương pháp giải:

Để hiểu hoặc ghi chép những số đương nhiên tớ hiểu hoặc ghi chép kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp, hoặc kể từ trái ngược thanh lịch nên.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết từng số sau trở thành tổng (theo mẫu):

1763; 5794; đôi mươi 292; 190 909

Mẫu:       1763 = 1000 + 700 + 60 + 3

Phương pháp giải:

Xác tấp tểnh coi những chữ số nằm trong sản phẩm này rồi ghi chép số trở thành tổng.

Lời giải chi tiết:

5794 = 5000 + 700 + 90 + 4

20 292 = đôi mươi 000 + 200 + 90 + 2

190 909 = 100 000 + 90 000 + 900 + 9

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

a) Đọc những số sau và nêu rõ ràng chữ số 5 trong những số nằm trong sản phẩm này, lớp nào:

67 358 ; 851 904; 3 205 700; 195 080 126.

b) Nêu độ quý hiếm của chữ số 3 trong những số sau:

103; 1379; 8932; 13 064; 3 265 910.

Phương pháp giải:

- Để hiểu những số đương nhiên tớ hiểu kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp, hoặc kể từ trái ngược thanh lịch nên.

- Lớp đơn vị chức năng bao gồm sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn.

- Lớp ngàn bao gồm sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn ngàn.

- Lớp triệu bao gồm sản phẩm triệu, hàng trăm triệu, hàng ngàn triệu.

Lời giải chi tiết:

a) 67 358 hiểu là: Sáu mươi bảy ngàn tía trăm năm mươi tám.

     Chữ số 5 nằm trong hàng trăm, lớp đơn vị chức năng.

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 21

+) 851 904 hiểu là: Tám trăm năm mươi kiểu mẫu ngàn chín trăm linh tư.

     Chữ số 5 nằm trong hàng trăm ngàn, lớp ngàn.

+) 3 205 700 hiểu là Ba triệu nhị trăm linh năm ngàn bảy trăm.

    Chữ số 5 nằm trong sản phẩm ngàn, lớp ngàn.

+) 195 080 126 hiểu là: Một trăm chín mươi lăm triệu ko trăm tám mươi ngàn một trăm nhị mươi sáu.

Chữ số 5 nằm trong sản phẩm triệu, lớp triệu.

b) Chữ số 3 nhập số 103 nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng nên có mức giá trị là 3.

Chữ số 3 nhập số 1379 nằm trong hàng ngàn nên có mức giá trị là 300.

Chữ số 3 nhập số 8932 nằm trong hàng trăm nên có mức giá trị là 30.

Chữ số 3 nhập số 13 064 nằm trong sản phẩm nghìn  nên có mức giá trị là 3000.

Chữ số 3 nhập số 3 265 910 thuộc sản phẩm triệu nên có mức giá trị là 3 000 000.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

a) Trong sản phẩm số đương nhiên, nhị số tiếp tục rộng lớn (hoặc kém) nhau bao nhiêu đơn vị chức năng ?

b) Số đương nhiên nhỏ xíu nhất là số này ?

c) Có số đương nhiên lớn số 1 ko ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Dựa nhập lí thuyết về sản phẩm số đương nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) Trong sản phẩm số đương nhiên, nhị số tiếp tục rộng lớn (hoặc kém) nhau 1 đơn vị chức năng.

b) Số đương nhiên nhỏ xíu nhất là số 0.

c) Không sở hữu số đương nhiên này lớn số 1, vì thế thêm một nhập bất kể số này cũng rất được số đương nhiên ngay lập tức sau số bại.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích nhằm có:

a) Ba số đương nhiên liên tiếp:

67 ; ...; 69.                            798; 799;...                        ...; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

8; 10; ...                               98; ...;102.                          ... ;1000; 1002

c) Ba số lẻ liên tiếp:

51; 53; ...                              199 ;...; 203.                      ...; 999; 1001

Phương pháp giải:

- Hai số đương nhiên tiếp tục rộng lớn hoặc tầm thường nhau 1 đơn vị chức năng.

- Hai số chẵn (hoặc nhị số lẻ) tiếp tục rộng lớn hoặc tầm thường nhau 2 đơn vị chức năng.

Lời giải chi tiết:

a) 67; 68; 69                        798; 799; 800                999; 1000; 1001

Xem thêm: một bể cá dạng hình hộp chữ nhật

b) 8; 10; 12                           98; 100; 102                  998; 1000; 1002

c) 51; 53; 55                         199; 201; 203                997; 999; 1001

Loigiaihay.com