toán lớp 4 trang 138 139 luyện tập chung


Bài 1. Trong những luật lệ tính sau, luật lệ tính nào là thực hiện đúng?

Sách giáo khoa lớp 5 - Cánh diều (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 5 mới nhất không hề thiếu những môn

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 138 139 luyện tập chung

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Trong những luật lệ tính sau, luật lệ tính nào là thực hiện đúng?

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 6} + {1 \over 3} = {{5 + 1} \over {6 + 3}} = {6 \over 9} = {2 \over 3}; \cr 
& b)\,\,{5 \over 6} - {1 \over 3} = {{5 - 1} \over {6 - 3}} = {4 \over 3}; \cr 
& c)\,\,{5 \over 6} \times {1 \over 3} = {{5 \times 1} \over {6 \times 3}} = {5 \over {18}}; \cr 
& d)\,\,{5 \over 6}:{1 \over 3} = {1 \over 3} \times {5 \over 6} = {{1 \times 5} \over {3 \times 6}} = {5 \over {18}} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc sau:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số tao quy đồng hình mẫu số nhị phân số rồi nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng.

- Muốn nhân nhị phân số tao lấy tử số nhân với tử số, hình mẫu số nhân với hình mẫu số.

- Muốn phân chia nhị phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

Phép tính c) chính.

Phép tính a), b) sai vì thế mong muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số không giống hình mẫu số tao quy đồng hình mẫu số, rồi nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số vẫn quy đồng hình mẫu số.

Phép tính d) sai vì thế mong muốn phân chia một phân số cho 1 phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

\(\eqalign{
& a)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4} \times {1 \over 6};\,\,\, \cr 
& b)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4}:{1 \over 6}; \cr 
& c)\,\,{1 \over 2}:{1 \over 4} \times {1 \over 6} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ mất luật lệ nhân và luật lệ phân chia thì tao tính theo lần lượt kể từ trái khoáy quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{{1 \times 1 \times 1}}{{2 \times 4 \times 6}} = \frac{1}{{48}}$

b) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}:\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{6}{1} = \frac{{1 \times 1 \times 6}}{{2 \times 4 \times 1}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

c) $\frac{1}{2}:\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} \times \frac{1}{6} = \frac{{1 \times 4 \times 1}}{{2 \times 1 \times 6}} = \frac{4}{{12}} = \frac{1}{3}$

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính: 

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 2} \times {1 \over 3} + {1 \over 4}; \cr 
& b)\,\,{5 \over 2} + {1 \over 3} \times {1 \over 4}; \cr 
& c)\,\,{5 \over 2} - {1 \over 3}:{1 \over 4} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Biểu thức với những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tao tiến hành luật lệ tính nhân, phân chia trước, tiến hành luật lệ nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 2} \times {1 \over 3} + {1 \over 4} = {5 \over 6} + {1 \over 4}  = {{10} \over {12}} + {3 \over {12}} = {{13} \over {12}} \cr 
& b)\,\,{5 \over 2} + {1 \over 3} \times {1 \over 4} = {5 \over 2} + {1 \over {12}}  = {{30} \over {12}} + {1 \over {12}} = {{31} \over {12}} \cr}  \) 

\( \displaystyle c)\,\,{5 \over 2} - {1 \over 3}:{1 \over 4} = {5 \over 2} - {1 \over 3} \times {4 \over 1} \)

\( \displaystyle = {5 \over 2} - {4 \over 3} \)\( \displaystyle= {{15} \over 6} - {8 \over 6} = {7 \over 6} \) 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Người tao cho 1 vòi vĩnh nước chảy nhập bể chưa tồn tại nước. Lần loại nhất chảy nhập \( \displaystyle {3 \over 7}\) bể, lượt loại nhị chảy nhập thêm thắt \( \displaystyle {2 \over 5}\) bể. Hỏi còn bao nhiêu phần của bể chưa tồn tại nước?

Phương pháp giải:

- Coi bể nước khi ăm ắp nước là \(1\) đơn vị chức năng.

- Tính số phần bể vẫn với nước = số phần nước chảy nhập bể lượt loại nhất \(+\) số phần nước chảy nhập bể lượt loại nhị.

Xem thêm: sự phân chia thế giới thành các nhóm nước nói lên tình trạng chủ yếu nào sau đây

- Số phần bể chưa tồn tại nước = \(1-\) số phần bể vẫn với nước.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lần loại nhất: \( \displaystyle {3 \over 7}\) bể

Lần loại nhị chảy thêm: \( \displaystyle {2 \over 5}\) bể

Còn lại: .... phần bể?

Bài giải

Coi bể nước khi ăm ắp nước là \(1\) đơn vị chức năng.

Số phần bể với nước là:

\( \displaystyle {3 \over 7} + {2 \over 5} = {{29} \over {35}}\) (bể)

Số phần bể còn sót lại ko chứa chấp nước là: 

                                         $1 - \frac{{29}}{{35}} = \frac{{35}}{{35}} - \frac{{29}}{{35}} = \frac{6}{{35}}$ (bể)

                  Đáp số: \( \displaystyle{6 \over {35}}\) bể.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một kho chứa chấp \(23\; 450kg\) coffe. Lần đầu kéo ra \(2710kg\) coffe, lượt sau kéo ra gấp hai lần thứ nhất. Hỏi nhập kho còn sót lại từng nào ki-lô-gam coffe ?

Phương pháp giải:

- Tính số coffe kéo ra lượt sau = số coffe kéo ra lần thứ nhất \(\times\; 2\).

- Tính số coffe kéo ra nhị lượt = số coffe kéo ra lần thứ nhất \(+\) số coffe kéo ra lượt sau.

- Tính số coffe còn sót lại = số coffe ban sơ \(-\) số coffe kéo ra nhị lượt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Kho chứa: 23 450 kilogam cà phê

Lần đầu lấy ra: 2710kg

Lần sau lấy: gấp hai lượt đầu

Còn lại: ....kg?

Bài giải

Lần sau vẫn kéo ra số ki-lô-gam coffe là:

\(2710 × 2 = 5420\; (kg)\)

Cả nhị lượt vẫn lấy ra số ki-lô-gam coffe là:

\( 2710 + 5420 = 8130 \;(kg) \)

Trong kho còn lại số ki-lô-gam coffe là:

\(23 450 – 8130 = 15 320\; (kg)\)

                                      Đáp số: 15 320 kilogam cà phê

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Xem thêm: giao bán hay rao bán

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty con cái lớp 4 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.