tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan biên soạn và đăng lên. Bài học tập này sẽ hỗ trợ những em rèn luyện về dạng bài bác tính nhanh chóng, gia tăng kỹ năng, nâng lên khả năng giải bài bác tập luyện Toán lớp 4. Dưới đấy là nội dung cụ thể, những em nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là gì?

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự vận dụng những đặc thù của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, … vô việc giải câu hỏi tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội nhanh chóng, hợp lý và đúng mực nhất.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện nhất lớp 5

Cách tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm những số vô biểu thức trở thành từng group sở hữu tổng (hoặc hiệu) là những số tròn xoe chục, tròn xoe trăm, tròn xoe ngàn,…

Quy tắc 2: Phép với mọi số tương đương nhau được màn trình diễn vày luật lệ nhân

Quy tắc 3: Vận dụng những đặc thù của luật lệ nằm trong, luật lệ nhân, luật lệ trừ, luật lệ chia

  • Nhân một số trong những với cùng 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một số trong những với cùng 1 hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
  • Một tổng phân tách cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c
  • Một số trừ lên đường một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 4: Vận dụng những đặc thù với những số quánh biệt

Các đặc thù tê liệt là:

  • 0 nhân với cùng 1 số: 0 x a = a x 0 = 0
  • 0 phân tách cho 1 số: 0 : a = 0
  • 1 nhân với cùng 1 số: 1 x a = a x 1 = a
  • Chia một số trong những cho tới 1: a : 1 = a

Quy tắc 5: Vận dụng đặc thù của 4 luật lệ tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở kiểu số nhằm mục đích tạo nên quá số tương đương nhau ở cả kiểu số và tử số rồi triển khai rút gọn gàng biểu thức.

Ví dụ: \frac{2\times3\times4}{3\times4\times5} = =\frac{2}{5}

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2

Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8

Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18

Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6

Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20

Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + 20

= 10 + đôi mươi x 10

= 10 + 200

= 210

Bài thói quen bằng phương pháp thuận tiện nhất

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

Xem thêm: ảnh 6 múi học sinh lớp 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 875 : 100 + 125 : 100

b) \frac{2\times3\times7}{7\times6}

c) \frac{8\times5\times7}{4\times5\times6}

d) 25 x 675 x 4

e) 1500 : (3 x 5)

f) 365 - 215 + 475 - 155

g) 125 x 5 + 125 x 4 + 125

h) 32684 + 41325 + 316 + 675

i) 17 x 26 + 26 x 44 + 39 x 26

k) 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

Bài 8: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x đôi mươi – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – đôi mươi – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 9: Cho A = 2009 x 425 và B = 575 x 2009

Xem thêm: giá trị hàng hóa là

Không tính A và B, em hãy tính nhanh chóng thành quả của A – B ?

------------------------------------------

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan share bên trên trên đây. Hy vọng với bài bác tập luyện này những em sẽ sở hữu thêm thắt tư liệu ôn tập luyện, nâng lên khả năng giải những dạng câu hỏi tính nhanh chóng lớp 4, kể từ tê liệt gia tăng thêm thắt kỹ năng và học tập chất lượng tốt môn học tập này rộng lớn. Chúc những em học tập chất lượng tốt, chào những em tìm hiểu thêm thêm thắt những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 4 vô phân mục Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Toán Nâng Cao Lớp 4 được GiaiToan biên soạn nhé.