tiếng anh lớp 5 tập 1


1. Look, listen and repeat. 2. Point and say. 3. Let's talk. Ask and answer questions about address. 4. Listen and complete. 5. Read and complete. 6. Let's sing.

Tổng phù hợp đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh với đáp án và điều giải chi tiết

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 tập 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.)

Lời giải chi tiết:

a)  Hi, Nam! Nice đồ sộ see you again.

(Chào Nam! Rất sung sướng hội ngộ chúng ta.)

Hi, Mai. Nice đồ sộ see you, too. Mai, this is Trung. He's a new pupil in our class. 

(Chào Mai. Mình cũng tương đối sung sướng hội ngộ chúng ta. Mai, đấy là Trung. Cậu ấy là học viên mới nhất của lớp tất cả chúng ta.)

b)  Hello, Trung. Nice đồ sộ meet you.

(Chào Trung. Rất sung sướng được gặp gỡ chúng ta.)

Nice đồ sộ meet you, too. 

(Mình cũng tương đối sung sướng được gặp gỡ chúng ta.)

c)  Where are you from, Trung?

(Bạn tới từ đâu vậy Trung?)

I'm from Da Nang. But now I live with my grandparents in Ha Noi.

(Mình tới từ Thành Phố Đà Nẵng. Nhưng giờ đây bản thân sinh sống với các cụ ở thủ đô.)

d) What's your address in Ha Noi?

(Địa chỉ ở thủ đô của doanh nghiệp là gì?)

It's 81, Tran Hung Dao Street. Where vì thế you live?

(Số căn nhà 81, đàng Trần Hưng Đạo. quý khách hàng sinh sống ở đâu?)

I live in Flat 18 on the second floor of Ha Noi Tower.

(Mình sinh sống ở chung cư số 18 bên trên tầng nhì của tòa thủ đô.)

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và gọi.)

Lời giải chi tiết:

a)  What's your address?  - It's 105, Hoa Binh Lane.      

(Địa chỉ của doanh nghiệp là gì? - Đó là số 105, Ngõ Hòa Bình.)  

b) What's your address?  - It's 97, Village Road.    

(Địa chỉ của doanh nghiệp là gì? - Đó là số 97, đàng Làng.)

c) What's your address?  - It's 75, Hai Ba Trung Street.             

(Địa chỉ của doanh nghiệp là gì? - Đó là số 75, đàng Hai Bà Trưng.)

d) What's your address?  - It's Flat 8, second floor, City Tower. 

(Địa chỉ của doanh nghiệp là gì? - Đó là chung cư số 8, tầng 2, tòa tháp TP. Hồ Chí Minh.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong trình bày.)

Ask and answer questions about address.

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về vị trí.)

Where are you from? (Bạn kể từ đâu đến?) 

=> I'm from __________. (Mình tới từ _______.)

What's your address? (Địa chỉ của doanh nghiệp là gì?)

=> It's _________. (Đó là __________. )

Where vì thế you live? (Bạn sinh sống ở đâu?)

=> I live __________. (Mình sinh sống ở __________.)

Lời giải chi tiết:

A: Where are you from? 

(Bạn tới từ đâu?)

B: I'm from Ha Noi

(Mình tới từ thủ đô.)

A: What's your address? 

(Địa chỉ của doanh nghiệp là gì?)

B: It's 120 Le Duc Tho Street. 

(Đó là số 120 phố Lê Đức Thọ.)

A: Where vì thế you live? 

(Bạn sinh sống ở đâu?)

B: I live in flat 12, on the second floor of Ha Noi Landmark Tower. 

(Mình sinh sống vô chung cư số 12, bên trên tầng 2 của tòa tháp thủ đô Landmark.)

Bài 4

4. Listen and complete.

(Nghe và triển khai xong.)

1. Linda: _______, High Street

2. Tony: _______, Green Lane

3. Peter: 765, _______

4. Tom:  _______ of City Tower

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Phong: What's your address, Linda?

    Linda: It's 208, High street.

2. Nam: Where vì thế you live, Tony?

   Tony: I live at 321, Green Lane.

Xem thêm: phương pháp quy nạp toán học

3. Mai: What's your address, Peter?

    Peter: It's 765, White Street.

4. Quan: Where vì thế you live, Tom?

    Tom: I live on the second floor of City Tower.

Tạm dịch:

1. Phong: Địa chỉ của doanh nghiệp là gì, Linda?

Linda: Đó là số 208, đàng High.

2. Nam: Bạn sinh sống ở đâu, Tony?

Tony: Tôi sinh sống ở số căn nhà 321, ngõ Green.

3. Mai: Địa chỉ của doanh nghiệp là gì, Peter?

Peter: Đó là 765, phố White.

4. Quan: Bạn sinh sống ở đâu, Tom?

Tom: Tôi sinh sống trên tầng nhì của toà căn nhà TP. Hồ Chí Minh.

Lời giải chi tiết:

1. Linda: 208, High street.

(Linda: số 208, đàng High.)

2. Tony: 321, Green Lane.

(Tony: số 321, ngõ Green)

3. Peter: 765, White street.

(Peter: số 765, đàng White)

4. Tom: the second floor of City Tower.

(Tom: tầng 2 của tòa Tower City)

Bài 5

5. Read and complete.

(Đọc và triển khai xong.)

                                    street                  address                   lives                    from

Trung is a new pupil in Class 5B. He is (1) ______ Da Nang. Now he (2) ______ with his grandparents in Ha Noi. His (3) ______ is 81, Tran Hung Dao (4) ______, Hoan Kiem District.

Lời giải chi tiết:

1. from

2. lives

3. address

4. Street

Trung is a new pupil in Class 5B. He is (1) from Da Nang. Now he (2) lives with his grandparents in Ha Noi. His (3) address is 81, Tran Hung Dao (4) Street, Hoan Kiem District.

(Trung là một trong những học viên mới nhất vô lớp 5B. Cậu ấy tới từ Thành Phố Đà Nẵng. Bây giờ cậu ấy sinh sống cùng theo với các cụ ở thủ đô. Địa chỉ của cậu ấy là số căn nhà 81, đàng Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.)

Bài 6

6. Let's sing.

(Chúng tớ nằm trong hát.)

THE WHEELS ON THE BUS

(Những bánh xe cộ bên trên xe cộ buýt)

The wheels on the bus go round and round,

(Những bánh xe cộ buýt tảo tròn trặn, tảo tròn)

Round and round, round and round.

(Quay tròn trặn và tảo tròn trặn.)

The wheels on the bus go round and round all day long.

(Những bánh xe cộ buýt lên đường tảo tròn trặn xuyên suốt một ngày dài.)

The bells on the bus go ding, ding, ding,

(Những cái chuông xe cộ buýt điểm ding, ding, ding,)

Ding, ding, ding, ding, ding, ding.

The bells on the bus go ding, ding, ding all day long.

(Những cái chuông xe cộ buýt điểm ding, ding, ding xuyên suốt một ngày dài.)

The wheels on the bus go round and round, 

(Những bánh xe cộ buýt tảo tròn trặn, tảo tròn)

Round and round, round and round.

(Quay tròn trặn và tảo tròn trặn.)

The wheels on the bus go round and round

(Những bánh xe cộ buýt tảo tròn trặn,)

All day long, all day long, all day long.

(Suốt một ngày dài, xuyên suốt một ngày dài, xuyên suốt một ngày dài.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: công trình nào sau đây thuộc kiến trúc phật giáo điển hình

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.