tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

Tia mặt trời và tia Rơnghen đều phải có thực chất là sóng năng lượng điện kể từ, với bước sóng lâu năm ngắn ngủi không giống nhau nên

Bạn đang xem: tia hồng ngoại và tia rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ có bước sóng dài ngắn khác nhau nên

A. bọn chúng bị chếch không giống nhau vô kể từ ngôi trường đều.

B. bọn chúng bị chếch không giống nhau vô năng lượng điện ngôi trường đều.

C. với năng lực đâm xuyên không giống nhau.

D. bọn chúng đều được dùng vô nó tế để mà chụp X–quang (chụp điện).

Đáp án C

Tia X là sóng năng lượng điện kể từ với bước sóng ngắn từ trường trong vòng \({10^{ - 8}}m - {10^{ - 11}}m\)

Xem thêm: tả một con vật mà em yêu thích lớp 4

Đinh Gia Quang cảm ơn bạn

. 25/04/2018

Hà Đức Minh Thảo sao ko thấy thầy nói đến việc bị chếch vô kể từ năng lượng điện ngôi trường ạ ?

. 01/03/2018

Đoàn Quang Minh - Tia X là sóng năng lượng điện kể từ với bước sóng ngắn từ trường trong vòng ( lam nhiều = 10^-8 m cho tới 10^-11 m ) e nha

. 26/02/2018

Hồ Đình An tia X kể từ 10^(-11) cho tới 10^(-9) hoặc 10^(-11) cho tới 10^(-8) vậy ?

1 Trả điều . 26/02/2018

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 164

Bùi Ngọc Đại công thức tích điện là hc/lamđa, vô tê liệt c là véc tơ vận tốc tức thời độ sáng, h là hằng số Phlang 6,625.10^-34, bởi vậy bước sóng càng nhỏ thì tích điện càng rộng lớn, bước sóng càng rộng lớn thì tích điện càng nhỏ---> Khả năng đâm xuyên không giống nhau . 8/2/2017

1 Trả điều . 08/02/2017

ForceForOnlyTarget vì như thế nó không giống nhau nên đặc thù cx không giống nhau thôi . 17/1/2017

. 17/01/2017

Lavender k hiểu câu này mang lại lăp bac này goiiari mến hộ' . 17/1/2017

1 Trả điều . 17/01/2017