thuật ngữ miền dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 05/10/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu chất vấn Đáp án và câu nói. giải

Bạn đang xem: thuật ngữ miền dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

Thuật ngữ “miền” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Câu chất vấn vô đề: Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Thương hiệu tài liệu quan liêu hệ

Đáp án và câu nói. giải

đáp án đúng: A

Thuật ngữ “miền” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng người tiêu dùng loại tài liệu của một tính chất.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu chất vấn liên quan

Phần mượt nào là tại đây ko nên là hệ QT CSDL quan liêu hệ?

A. Visual Dbase, Microsoft SQL Server

B. Oracle, Paradox

C. OpenOffice, Linux

D. Microsoft Access, Foxpro

Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?

A. Phần mượt dùng làm thiết kế những CSDL quan liêu hệ

B. Phần mượt dùng làm tạo ra lập, update và khai quật CSDL quan liêu hệ

C. Phần mượt Microsoft Access

D. Phần mượt nhằm giải những câu hỏi quản ngại lí sở hữu chứa chấp những mối liên hệ trong những dữ liệt

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Xem thêm: đảng cộng sản việt nam ra đời là sự kết hợp giữa các yếu tố nào

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

A. Sửa bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi

C. Xoá bạn dạng ghi

D. Tất cả đáp án trên

Thuật ngữ “thuộc tính” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thuật ngữ “bộ” người sử dụng vô hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A. Kiểu tài liệu của một nằm trong tính

B. Bảng

C. Hàng

D. Cột

Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ?

A. Sắp xếp những bạn dạng ghi

B. Thêm bạn dạng ghi mới

C. Kết xuất báo cáo

D. Xem dữ liệu

các thắc mắc khác

  • Trong quy mô mối liên hệ, về mặt mày cấu tạo thì tài liệu được thể hiện tại vô các:
  • Trong hệ CSDL mối liên hệ, miền là:
  • Mô hình thông dụng nhằm thiết kế CSDL mối liên hệ là:
  • Các định nghĩa dùng làm tế bào mô tả những nhân tố nào là sẽ tạo nên trở nên quy mô tài liệu quan liêu hệ?
  • Mô hình tài liệu mối liên hệ được E. F. Codd lời khuyên năm nào?
  • Phát biểu nào là trong những tuyên bố sau là sai Lúc nói đến miền?
  • Đặc điểm nào là sau đó là đặc thù của một mối liên hệ vô hệ CSDL quan liêu hệ?
  • Cho bảng tài liệu sau:Có những lí giải nào là tại đây nhận định rằng bảng ê ko nên là một trong những mối liên hệ vô hệ CSDL quan liêu hệ?
  • Khẳng ấn định nào là là sai Lúc nói đến khoá?
  • Trong quy mô mối liên hệ, buộc ràng thế nào được gọi là buộc ràng kiêm toàn thực thể (ràng buộc khoá)?

đề trắc nghiệm tin tưởng học tập 12 mới mẻ nhất

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 13 : chỉ bảo mật vấn đề trong những hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài xích 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin 12 bài xích 12: Các loại phong cách thiết kế của hệ hạ tầng dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan liêu hệ

Xem thêm: tính giá trị của biểu thức lớp 4

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 11 : Các thao tác với hạ tầng tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Thương hiệu tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 10 : Thương hiệu tài liệu quan liêu hệ

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 9 : Báo cáo và kết xuất báo cáo

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 8 : Truy vấn dữ liệu

Trắc nghiệm Tin học tập 12 bài xích 8 : Truy vấn dữ liệu